اطلاعیه

مقاله انگلیسی اندازه گیری سرمایه انسانی باشگاه های فوتبال: مدل های تحلیلی و پویا بر اساس چرخه زندگی فوتبالیست ها

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۳۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H901

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Intellectual Capital

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲: اندازه گیری سرمایه انسانی باشگاه های فوتبال: مدل های تحلیلی و پویا بر اساس چرخه عمر فوتبالیست ها

عنوان کامل انگلیسی:

Measuring football clubs’ human capital: analytical and dynamic models based on footballers’ life cycles

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H901)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – این تحقیق مدل‌های ارزیابی تحلیلی را در طول چرخه عمر بازیکنان فوتبال بر اساس ارزیابی‌های جمعی رسانه‌های اجتماعی برای تولید گزارش های افشاء سرمایه انسانی ورزشی پویا، و بنابراین، ارائه اطلاعات مفید بیشتر برای جذب سرمایه فکری (IC) باشگاه‌های فوتبال ارائه می‌کند.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – این مطالعه با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی که شامل ۶۵۸ مشاهده از قضاوت های جمعی در مقابل هزینه های انتقال بهترین فوتبالیست‌های سه لیگ بزرگ اروپایی بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸ می باشد ،انجام می شود. برای خلاصه سازی مدل، مجموعه متغیرهای مستقلی که واقعاً ارزش افزوده دارند، در روش گام به گام ارائه شده است.

یافته‌ها – تفاوت‌های معنادار بین هر دو مدل، با ادغام ادبیات آکادمیک قبلی بر اساس وجود پارامترهای مذاکره در قیمت‌ها، و در ظرفیت جمع‌سپاری برای تبیین ارزش گذاری بازیکنان فوتبال، از دیدگاه پویا، در کنار یک متغیر جدید یعنی آسیب ها ، تحلیل می‌شوند.

نوآوری/ارزش – ارزیابی‌های گسترده‌تر از جمع‌سپاری باید در افشاء سرمایه فکری (ICD)، از دیدگاه انتقادی، جدید و پویا، ادغام شوند و چرخه‌ای مطلوب بین مدیران و طرفداران ایجاد کنند تا شفافیت اطلاعات مالی برای سهامداران و جامعه افزایش یابد.

واژگان کلیدی: افشاء سرمایه فکری، مقررات بازی جوانمردانه مالی، گزارش های سرمایه انسانی، جمع سپاری

Abstract

Purpose – This research proposes analytical valuation models throughout football players’ life cycles based on crowd valuations from social media to produce dynamic sporting human capital disclosures, and therefore, supplying further useful information to capture the intellectual capital (IC) of football clubs.

Design/methodology/approach – This work is carried out using an econometric model that includes 658 observations of crowd judgments versus their transfer fees, for the best footballers of the three major European Leagues between 2006 and 2018. To make the model more parsimonious, the set of independent variables that really add value has been found across the stepwise methodology.

Findings – The significant differences between both models are analyzed, integrating previous academic literature based on the existence of negotiation elements in prices, and in the capacity of crowdsourcing to explain assessments of football players, from a dynamic perspective, alongside a new variable: injuries, which has not been explained before.

Originality/value – The broader assessments from crowdsourcing should be integrated in intellectual capital disclosures (ICD), from a critical, novel and dynamic perspective, creating a virtuous cycle between managers and fans, to increase transparency of financial information for stakeholders and society.

Keywords: Intellectual capital disclosure, Financial fair play regulations, Human capital reports, Crowdsourcing

۱.Introduction

The football sector concentrates a great deal of attention, both scientifically and from the media, on the task of achieving an association between results and use of human resources, since the global profitability of these businesses depends on the skills of a special kind of privileged worker (Carlsson-Wall et al., 2016; Rowbottom, 2002). Human resources and the employees’ competence are the hard part of intangible capital in any company (Brummet et al., 1968; Chen et al., 2004; Egginton, 1990; Lev and Schwartz, 1971; Roslender and Fincham,2001). In this regard, there are two key factors that make football market the most suitable to analyze this problem: the extraordinarily high amount of money paid for the recruitment of players and the special intangible accounting treatment that this sector can apply to them…

۵.Discussion and conclusions

Results of Table 8, market values (MVII), provided by Transfermarkt.de, turn out to be very useful, allowing to know the valuation resulting from crowd judgment and social preferences for each player. In line withM€uller et al. (2017), Kirschstein and Liebscher (2019) or Singh and Lamba (2019), the analytical model significantly collects the personal and performance variables given by Transfermarkt.de (AGE, LIGUE, GOALS, ASSIT, CUPS and CHANGES), as well as INJURIES, which are revealed as an important explanatory risk factor in values not previously treated by academic literature…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله ۲۰۲۳ حسابداری

مقاله انگلیسی درباره افشاء اطلاعات

مقاله انگلیسی در مورد حسابداری منابع انسانی

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت سرمایه انسانی

مقالات جدید سرمایه فکری

مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه