اطلاعیه

مقاله انگلیسی اثرات اجاره های سرمایه ای ثبت شده در مقابل افشاء شده بر هزینه و حق الزحمه های حسابرسی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹  دارای ۱۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H507

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Contemporary Accounting & Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:۱۶  صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  اثرات اجاره های سرمایه ای (قراردادهای تامین مالی- لیزینگ مالی) ثبت شده در مقابل افشاء شده بر هزینه و حق الزحمه های حسابرسی: شواهد از ژاپن

عنوان کامل انگلیسی:

Effects of recognition versus disclosure of finance leases on audit fees and costs: Evidence from Japan

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H507)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما اثرات قراردادهای اجاره ثبت شده در مقابل قراردادهای افشاء شده در بازار حسابرسی ژاپن را بررسی می کنیم. به طور خاص، ما بررسی می کنیم که آیا روابط بین اجاره های سرمایه ای ثبت شده و افشا شده و هزینه ها و حق الزحمه حسابرسی متفاوت است و آیا این روابط بین هزینه ها و حق الزحمه حسابرسی نیز متفاوت است. با استفاده از یک محیط منحصر به فرد در شرکت هایی که دارای اجاره های سرمایه ای ثبت شده و افشاء شده هستند، دریافتیم که اجاره های سرمایه ای ثبت شده با حق الزحمه های حسابرسی مرتبط است، در حالی که اجاره های سرمایه ای افشا شده چنین رابطه ای ندارد. علاوه بر این، روابط بین اجاره های سرمایه ای ثبت شده و افشا شده و حق الزحمه های حسابرسی به طور معناداری متفاوت است. با این وجود، نه اجاره های سرمایه ای ثبت  شده و نه افشا شده با هزینه های حسابرسی رابطه ای ندارند، و اجاره های سرمایه ای ثبت شده و افشا شده روابط مشابهی با هزینه های حسابرسی دارند. به طور کلی، نتایج ما نشان می دهد که تلاش های حسابرسی بین اجاره های سرمایه ای ثبت شده و افشا شده تفاوتی نمی کند و یک صرف ریسک برای اجاره های سرمایه ای ثبت شده نسبت به اجاره های مالی افشا شده وجود دارد.

کلمات کلیدی: ثبت شده در مقابل افشاء شده ، اجاره های سرمایه ای (تامین مالی)، حق الزحمه های حسابرسی، هزینه های حسابرسی

۱.مقدمه

در این مطالعه، بررسی تأثیرات اجاره های سرمایه ای ثبت شده در برابر اجاره های سرمایه ای افشاء شده بر تصمیمات حسابرسان در ژاپن  مورد بررسی قرار گرفته است. به طور خاص، ما بررسی می کنیم که آیا روابط بین اجاره های سرمایه ای ثبت شده و افشا شده و هزینه ها و حق الزحمه حسابرسی متفاوت است و آیا این روابط بین هزینه ها و حق الزحمه حسابرسی نیز متفاوت است. مطالعات قبلی بررسی می کنند که آیا فعالان بازار سرمایه با اطلاعات مالی افشا شده متفاوتی از مقادیر ثبت شده مواجه می شوند (e.g., Aboody, 1996; Ahmed et al., 2006; Davis-Friday et al., 1999; Israeli, 2015; Michels, 2017; Müller et al., 2015; Yu, 2013). با تمرکز بر قراردادهای  اجاره ، ادبیات پیشین به بررسی رابطه بین اجاره های سرمایه ای ثبت شده در مقابل اجاره های عملیاتی افشاء شده و ریسک شرکت می پردازند (Barone et al.، ۲۰۱۴؛ Spencer and Webb، ۲۰۱۵). به عنوان مثال، Dhaliwal و همکاران. (۲۰۱۱) دریافتند که سرمایه گذاران سهام، اجاره های سرمایه ای ثبت شده و اجاره های عملیاتی افشاء شده را در هنگام ارزیابی ریسک سهام شرکت ها متفاوت در نظر می گیرند. در بسیاری از مطالعات قبلی، بین اقلام ثبت شده و افشا شده در بازارهای سرمایه از نظر ارزش و ریسک ، تفاوت زیادی گزارش شده است….

Abstract

We examine the effects of recognized versus disclosed lease arrangements in the Japanese audit market. In particular, we investigate whether the relations between recognized versus disclosed finance leases and audit fees and costs are different and whether these relations differ between audit fees and costs. By employing the unique setting in which firms have both recognized and disclosed finance leases, we find that recognized finance leases are associated with audit fees, while disclosed finance leases have no such relationship. Moreover, the associations between recognized versus disclosed finance leases and audit fees are substantially different. However, neither recognized nor disclosed finance leases are associated with audit costs, and recognized and disclosed finance leases have similar associations with audit costs. Collectively, our results suggest that audit effort does not differ between recognized and disclosed finance leases and that a risk premium is charged to recognized finance leases relative to disclosed finance leases

Keywords: Recognition versus disclosure, Finance leases ,Audit fees ,Audit costs

۱.Introduction

In this study, we investigate the effects of recognized versus disclosed finance leases on auditors’ decisions in Japan. In particular, we examine whether the relations between recognized versus disclosed finance leases and audit fees and costs are different and whether these relations differ between audit fees and costs. Previous studies investigate whether capital market participants treat disclosed financial information differently from recognized amounts (e.g., Aboody, 1996; Ahmed et al., 2006; Davis-Friday et al., 1999; Israeli, 2015; Michels, 2017; Müller et al., 2015; Yu, 2013). Focusing on lease arrangements, prior literature examines the associations between recognized finance leases versus disclosed operating leases and firms’ risk (Barone et al., 2014; Spencer and Webb, 2015). For instance, Dhaliwal et al. (2011) find that equity investors process recognized finance leases and disclosed operating leases differently when assessing firms’ equity risk. Many previous studies report the value and risk differences between recognized and disclosed items in capital markets.

  1. Concluding remarks

This study analyzes the effects of recognized versus disclosed finance leases on audit fees and costs. In particular, this study investigates whether the associations between recognized versus disclosed finance leases and audit fees and costs are different and whether these associations differ between audit fees and costs. This study provides the following useful evidence regarding recognized versus disclosed finance leases.

First, we examine whether disclosed finance leases are associated with audit fees and costs. Unlike recognized finance leases, we fail to find that disclosed finance lease obligations are associated with audit fees. By using the number of audit team members as the measure of audit costs (i.e., audit effort), we also fail to find the relations between disclosed finance lease obligations and audit costs.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید حسابداری با ترجمه

مقالات جدید حسابرسی با ترجمه

مقالات جدید مدیریت سرمایه با ترجمه

مقالات جدید درباره افشا اطلاعات با ترجمه

مقالات جدید درباره حق الزحمه حسابرسی با ترجمه