مقالات انگلیسی حاکمیت شرکتی با ترجمه تخصصی ۲۰۲۰-۲۰۲۱

در این صفحه مجموعه مقالات جدید انگلیسی ISI حاکمیت شرکتی با ترجمه تخصصی مربوط به سال های ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ و … از نشریات معتبر الزویر ، امرالد ، اسپرینگر، وایلی و … موجود می باشد-این مقالات ترجمه شده حاکمیت شرکتی به عنوان مقاله بیس پایان نامه های مرتبط با حاکمیت شرکتی نیز قابل استفاده می باشند- مقالات انگلیسی حاکمیت شرکتی به صورت رایگان قابل دانلود می باشند – مقاله ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰ حاکمیت شرکتی به لیست اضافه گردید مقالات انگلیسی با ترجمه تخصصی 2020-2019

مقالات بیس پایان نامه در تمامی رشته ها

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده حاکمیت شرکتی

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ مسئولیت اجتماعی شرکت در میان فاصله گذاری اجتماعی در طول بحران کرونا: کشورهای  درحال توسعه در مقابل کشورهای توسعه یافته
 2. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ قدرت سهامداران عمده و کیفیت حاکمیت شرکتی
 3. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های بورس هند و شورای همکاری خلیج فارس
 4. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ تحول دیجیتال در حسابرسی خارجی و تأثیر آن بر حاکمیت شرکتی
 5. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ تفاوت سنی بین رئیس و مدیرعامل اجرایی و ریسک پذیری بانکی
 6. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ پیامدهای حاکمیت شرکتیِ فناوری های تحول آفرین
 7. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نوظهور
 8. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی
 9. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ عوامل موثر بر درک استفاده از عملکرد حسابرسی داخلی توسط مدیریت اجرایی و کمیته حسابرسی
 10. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ عدم قطعیت اقتصاد کلان، حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکت
 11. مقاله ترجمه شده حاکمیت شرکتی ۲۰۱۸ : ریسک در بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکتی
 12. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸  قدرت همبستگی بین تحولات(نوآوری) تحقیق و توسعه و رشد شرکت: نقش حاکمیت شرکتی و تغییرات در دارایی ملموس
 13. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : اختیارات حسابداری و پاداش نقدی مدیر اجرایی: بررسی تجربی از حاکمیت شرکتی، رتبه بندی اعتباری و ارزش شرکت
 14. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات
 15. دانلود مقاله انگلیسی ISI با ترجمه: دیدگاهی ادواری از ارتباط حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک
 16. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت
 17. مقاله لاتین ترجمه شده: آیا سرمایه‏ گذاران به اخبار حاکمیت شرکتی واکنش نشان می ‏دهند؟
 18. مقاله isi ترجمه شده: افشای سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی: آزمون تجربی
 19. مقاله ترجمه شده قابلیت سرمایه گزاری حاکمیت شرکتی وارزش شرکت
 20. مقاله ترجمه شده نقش حسابرسی داخلی در مورد اداره شرکت و بحران کنونی
 21. مقاله ترجمه شده مهار مزایای اداره امور شرکت و حسابرسی داخلی: مشاوره برای SME
 22. مقاله ترجمه شده توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش عملکرد شرکت ها
 23. مقاله انگلیسی ترجمه شده : مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی
 24. مقاله ترجمه شده : حاکمیت شرکتی در بانک های اسلامی

مقالات انگلیسی حاکمیت شرکتی بدون ترجمه

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تأثیر مکانیسم حاکمیت شرکتی بر پذیرش IFRS: مطالعه مقایسه ای عربستان سعودی ، عمان و امارات متحده عربی
 2. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تأثیر ساختار مالکیت بر گزارشگری اجتماعی و زیست محیطی در نیجریه: نقش تعدیل کننده افشاء سرمایه فکری
 3. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ گزارشگری منابع انسانی: مفاهیم مربوط به حاکمیت شرکتی
 4. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ آیا معیارهای ارزش منصفانه بر کیفیت درآمد مبتنی بر حسابداری تأثیر دارد؟ مرور ادبیات با تمرکز بر حاکمیت شرکتی به عنوان تعدیلگر
 5. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ اختلاف نظر مدیران مستقل و ارزش شرکت
 6. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ حاکمیت شرکتی و چابکی شرکت
 7. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و ویژگی های کمیته حسابرسی: شواهدی از بورس سهام آتن
 8. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ مدیران زن چگونه حاکمیت هیئت مدیره را بهبود می بخشند
 9. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری در بانک های اسلامی
 10. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ حاکمیت شرکتی و افشا مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های بیمه
 11. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ کمیته های حسابرسی و ریسک سیستماتیک
 12. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر هزینه سهام

 13. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ عوامل موثر بر درک استفاده از عملکرد حسابرسی داخلی توسط مدیریت اجرایی و کمیته حسابرسی
 14. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ واکنش بازار به تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت در ادغام و تملک: شواهد در بازارهای نوظهور

دانلود مقالات حاکمیت شرکتی با ترجمه

تعریف حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از قوانین و روش‌هاست که رابطه‌‌ی بین سهامداران، مدیریت و اعضای هیئت‌مدیره را تعریف می‌کند و بر چگونگی عملکرد شرکت تأثیر می‌گذارد. حاکمیت شرکتی در سطح ابتدایی با مسائلی مواجه است که از تفکیک مالکیت و اداره‌ی شرکت ناشی می‌شود، اما این مفهوم فراتر از آن است که فقط رابطه‌ای شفاف بین مدیران و سهامداران برقرار کند. حاکمیت شرکتی، شامل مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و ذی‌نفعان دیگر است. علاوه‌برآن، ساختاری ارائه می‌کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزار دستیابی به آن، اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می‌شود.

اهداف حاکمیت شرکتی

هدف اصلی قانون حاکمیت شرکتی «شفاف سازی و پاسخگوئی» در بازار سرمایه است لذا چنانچه در کشوری به موضوع پاسخگوئی و شفافیت توجهی نشود و یا اساساً موضوع حکمرانی خوب مطرح نباشد آئین نامه حاکمیتی شرکتها کارساز نخواهد بود چون ساز و کار حاکمیت شرکتی برخورد جدی با تخلفات شرکتها و مدیران آنها است.

همانطوری که یک دولت که باید پاسخگوی اعمال خود به شهروندان باشد یک شرکت هم پاسخگوی عملکرد خود به سهامداران، مشتریان، کارکنان و بطور کلی عموم مردم باشد و بر همین اساس چون مدیران شرکتها مسئولیت مستقیم پاسخگوئی را عهده دار هستند باید اطلاعات خاصی را برای پاسخ خواه به موقع فراهم نمایند.

این کار تضمین می‌کند که:

موازنه‌ی قدرت به‌طور مناسب بین اعضای هیئت‌مدیره توزیع شود.

به مدیران اجرایی به‌طور عادلانه پاداش یا امتیاز تعلق گیرد.

هیئت‌مدیره مسئولیت نظارت بر مدیران اجرایی و مدیریت ریسک‌ها را بپذیرند.

ناظران بیرونی (external auditors) مستقل باشند و شرکت تحت تأثیر عملکرد آنها نباشد.

به مسائلی مانند رعایت اخلاق کسب‌وکار، مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و حمایت از افشاگران فسادهای مالی رسیدگی شود.

اما هدف اصلی حاکمیت شرکتی، بهبود عملکرد شرکت‌ها، ایجاد شفافیت و پاسخگویی هیئت‌مدیره در برابر ارزش ذی‌نفعان و سهامداران است. همچنین از موارد زیر پشتیبانی به‌عمل می‌آورد:

کنترل مدیران از طریق افزایش دفعات گزارش‌دهی به ذی‌نفعان.

افزایش سطح اعتماد و شفافیت در فعالیت‌های شرکت برای تمام سرمایه‌گذاران (موجود و بالقوه) و در نتیجه، ارتقای رشد شرکت.

اطمینان از اینکه شرکت مسیر قانونی و روش‌های اخلاقی را اجرا می‌کند.

ایجاد نوعی کنترل در رأس سازمان که به‌تدریج مراتب پایین‌تر سازمان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد

حاکمیت شرکتی چه مزایایی دارد؟

در حال حاضر سهامداران جزء هیچگونه ابزاری جهت نظارت بر مدیران و حتی اطلاع از مصوبات هیأت مدیره و استرسی به صورتهای مالی کامل ندارند در حالی که در آئین ­نامه شرکتی پیش­بینی شده که شرکتهای بورسی (که مشمول آئین­ نامه حاکمیتی شرکت ها می­شوند) باید دارای پایگاه اطلاع ­رسانی الکترونیکی باشند و کلیه اخبار و آمار و اطلاعات مالی را بموقع در اختیار همه سهامداران بگذارند و در هیأت رئیسه مجمع و همچنین در هیأت مدیره شرکت نیز از بین سهامداران جزء نیز نماینده وجود داشته باشد تا احتمال تخلف کسر گردد مضافاً بر آنکه حاکمیت شرکتی در واقع به نوعی محدودیت برای سهامداران عمده و دسترسی سهامداران جزء به اطلاعات و اعمال کنترل مدیریت می­باشد.به گزارش عصر بانک دات آی آر مزایای آئین ­نامه حاکمیتی شفاف سازی اطلاعات، رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام، برقراری سیستم کنترل های داخلی و ارتقای رابطه حسابرسان مستقل با شرکت می­باشد.