اطلاعیه

مقاله ترجمه شده حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M388

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۵۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۸

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات

عنوان انگلیسی:

 Corporate governance of information technology

چکیده فارسی:

هدف بین المللی استانداردسازی بین المللی ایجاد چارچوب اصولی برای استفاده توسط مدیران به منظور ارزیابی، مدیریت و نظارت استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در سازمان هایشان می باشد.

بیشتر سازمان ها از فناوری اطلاعات به عنوان ابزار کسب و کار بنیادین استفاده کرده و شرکت های کمی وجود دارد که بتوانند به صورت کارآندی بدون آن فعالیت کنند. فناوری اطلاعات همچنین به عنوان فاکتور مهمی در طرح های کسب و کار آینده بسیاری از سازمان ها می باشد.

هزینه های مربوط به فناوری اطلاعات بخش قابل توجهی از هزینه های سازمانی منابع انسانی و مالی را به خود اختصاص می دهد. به هر حال بازده این سرمایه گذاری ها به طور کامل مشخص نبوده و تاثیر معکوس آن بر روی سازمان هامی تواند قابل توجه می باشد.

دلایل اصلی مربوط به آین بازدهی منفی، تاکید بر روی جنبه های مالی، فنی و زمانبندی فعالیت های IT نسبت به تاکید بر روی کل شرایط کسب و کار در مورداستفاده از فناوری اطلاعات می باشد.

 ترجمه صفحه ی ۱۸ و ۱۹ مقاله

۳.۶  اصل ۵: انطباق

ارزیابی

مدیران می بایست به طور پیوسته به ارزیابی محدوده ای بپردازند که فناوری اطلاعات به تعیین تعهدات ( نظامند، قانونی، عرف، قراردادی) سیاست های داخلی، استانداردها و دستورالعمل های حرفه ای می پردازد.

مدیران می بایست به ارزیابی انطباق داخلی سازمان نسبت به سیستم برای نظارت فناوری اطلاعات بپردازند.

مدیریت

مدیران می بایست افراد مسئول را رهبری کنند تا یک مکانیسم معمول و طبیعی را ایجاد کرده و این اطمینان را ایجاد کنند که استفاده از فناوری اطلاعات منطبق با تعهدات مربوطه (( نظامند، قانونی، عرف، قراردادی)، استانداردها و دستورالعمل ها می باشد.

مدیران می بایست به مدیریت این موارد بپردازند که سیاست ها می بایست ایجاد و تقویت شده تا سازمان ها را قادر سازند تا به تعهدات داخلی در استفاده از فناوری اطلاعات دست یابند.

مدیران می بایست به این موارد بپردازند که تمام فعالیت های مربوط به فناوری اطلاعات بر مبنای اصول باشد.

نظارت

مدیران می بایست به نظارت انطباق فناوری اطلاعات و انطباق از طریق گزارش های مناسب و فعالیت های حسابرسی بپردازند، و این اطمینان را ایجاد کنند که این گزارش ها بموقع، جامع، بوده و برای ارزیابی محدوده رضایت از کسب و کار مناسب می باشند.

مدیران می بایست به نظارت فعالیت های فناوری اطلاعات، همانند کنار گذاشتن داده ها و اطلاعات، پرداخته تا این اطمینان حاصل شود که شرایط محیطی، حریم خصوصی، مدیریت اطلاعات استراتژیک ، حفظ شرایط سازمانی و تعهدات مربوطه دیگر مد نظر قرار می گیرد.

ص ۱۹

ارزیابی

مدیران می بایست به ارزیابی فعالیت های فناوری اطلاعات پرداخته تا این اطمینان حاصل شود که عملکرد انسانی مشخص شده و به طور مناسبی مد نظر قرار می گیرد.

مدیریت

مدیران می بایست به مدیریت این موارد بپردازند که فعالیت های مربوط به فناوری اطلاعات منطبق با عملکردهای مشخص انسانی می باشد.

مدیران می بایست به مدیریت ریسک ها، فرصت ها، موضوعات و نگرانی هایی که توسط افراد در هر زمان مشخص و گزارش می گردند، بپردازند. این ریسکها می بایست بر مبنای سیاست های گزارش شده و رویکردها مدیریت شده و برای تصمیم گیرندگان مشخص گردد.

نظارت

مدیران می بایست به نظارت فعالیت های فناوری اطلاعات برای اطمینان از این عوامل بپردازند که عملکردهای انسانی مرتبط بوده و توجه به آن مد نظر قرار می گیرد.

مدیران می بایست به نظارت فعالیت هایی بپردازند تا این اطمینان ایجاد گردد که آن ها منطبق با کاربرد مناسب فناوری اطلاعات می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.