اطلاعیه

مقاله انگلیسی حاکمیت شرکتی و چابکی شرکت

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1106

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Corporate Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  حاکمیت شرکتی و چابکی شرکت

عنوان کامل انگلیسی:

Corporate governance and corporate agility

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1106)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله مبحث چابکی شرکت ها را به عنوان یک حوزه سودمند برای تحقیقات حاکمیت شرکتی پیشنهاد می دهد. چابکی شرکت ها ، که به توانایی شرکت ها برای انطباق با تغییرات محیطی آن اشاره دارد ، به عنوان یک عامل مهم ، در عین حال کمتر مطالعه شده ، عاملی تعیین کننده برای عملکرد و بقای شرکت است. در این مقاله یک رابطه معکوس بین تمرکز تصمیم گیری در شرکت ها و چابکی ارائه شده است. همچنین پیشنهاد می شود که برخی از ساختارهای خاص حاکمیتی که اغلب به عنوان افزایش دهنده هزینه های نمایندگی تلقی می شوند ، مانند هیئت مدیره های کنترل شده توسط کارکنان داخلی و سهام درجه دو ، ممکن است در واقع چابکی را افزایش دهند و در نتیجه عملکرد شرکت و شانس بقاء را بهبود بخشند. در نهایت،  مقاله با بحث در مورد روش های خاصی که در آن چابکی می تواند در ادبیات حاکمیت شرکتی وارد شود، به پایان می رسد.

واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی ، چابکی ، تمرکززدایی

۱.مقدمه

ادبیات اقتصاد مالی در مورد حاکمیت شرکتی ، که عمدتا قبل از دهه ۱۹۷۰ وجود نداشت ، در طی چهل سال گذشته بسیار رشد کرده است. احتمالاً دو دلیل عمده برای توسعه اخیر این ادبیات وجود دارد. نخست ، پیشرفت های مهم عقلانی در نظریه تئوری شرکت و نمایندگی در دهه ۱۹۷۰ (آلچیان و دمتس (۱۹۷۲) ، راس (۱۹۷۳ ، ۱۹۷۴) ، جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) ، فاما (۱۹۸۰)) اهمیت حاکمیت شرکتی را افزایش داده و چارچوبی را برای آزمون فرضیه ها در مورد علل و پیامدهای ترتیبات حاکمیتی جایگزین ارائه کرده است. دوم ، گسترش تصاحب های خصمانه و رقابت  برای کنترل شرکت ها طی دهه ۱۹۸۰ و به دنبال آن رسوایی های شرکت های بزرگ در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ (به عنوان مثال ، انرون ، ورلدکام) اهمیت تحقیقات حاکمیت شرکتی را افزایش داده است …

۴.جمع بندی دیدگاه ها

رشد چشمگیر ادبیات حاکمیت شرکتی طی ۴۰ سال گذشته ، دانش ما را در مورد علل و پیامدهای سازوکارهای مختلف حاکمیت ، از این منظر که حاکمیت برای کاهش هزینه های نمایندگی به وجود آمده است ، تا حد زیادی ارتقا داده است. علیرغم پیشرفت های صورت گرفته ، این مقاله استدلال می کند که ادبیات تا حد زیادی یک موضوع مهم را نادیده گرفته است ، یعنی سطحی از ساختارهای های مختلف حاکمیتی که باعث ارتقاء یا مانع چابکی شرکت ها می شوند ، که ممکن است یک عامل تعیین کننده مرتبه بالاتر از عملکرد بلند مدت و بقا برای بسیاری از شرکتها نسبت به کاهش هزینه های نمایندگی باشد…

Abstract

This paper suggests the topic of corporate agility as a fruitful area for corporate governance research. Corporate agility, which refers to a firms ability to adapt to changes in its environment, is likely to be a critical, yet understudied, determinant of firm performance and survival. This paper proposes an inverse relation between the centralization of decision-making in firms and agility. It also proposes that certain governance structures often viewed as increasing agency costs, such as insider-controlled boards and dual class stock, may actually increase agility and thereby improve firm performance and the chances of survival. The paper concludes with a discussion of specific ways in which agility might be incorporated into the corporate governance literature.

Keywords: Corporate governance, Agility, Decentralization

۱.Introduction

 The financial economics literature on corporate governance, largely non-existent prior to the 1970s, has grown enormously during the past forty years. There likely are two major reasons for the recent development of this literature. First, major intellectual breakthroughs in the theory of the firm and agency theory during the 1970s (Alchian and Demsetz (1972), Ross (1973, 1974), Jensen and Meckling (1976), Fama (1980)) elevated the importance of corporate governance and provided a framework for testing hypotheses regarding the causes and consequences of alternative governance arrangements. Second, the proliferation of hostile takeovers and corporate control contests during the 1980s, followed by high profile corporate scandals in the 1990s and the 2000s (e.g., Enron, Worldcom) increased the relevance of corporate governance research…

۴.Concluding comments

 The significant growth in the corporate governance literature during the past 40 years has advanced our knowledge of the causes and consequences of different governance mechanisms, to a large extent, from the perspective that governance is intended to mitigate agency costs. Notwithstanding the advances that have been made, this paper argues that the literature has largely ignored an important consideration, namely, the extent to which different governance structures promote or impede corporate agility, which may be a higher order determinant of long-run performance and survival for many firms than the mitigation of agency costs.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت

مقاله انگلیسی درباره چابکی شرکت

مقاله انگلیسی درباره حاکمیت شرکتی