اطلاعیه

مقاله ترجمه شده افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M395

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۴  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت

عنوان انگلیسی:

 The rise of corporate governance in corporate control research

چکیده فارسی:

این مقاله شامل دو موضوع مرتبط به هم می باشد. درابتدا به بررسی مقالات منتشر شده در ارتباط با این موضوع خاص در مورد کنترل، ادغام و کسب سود شرکتی می پردازیم. این مقالات شواهد جدید را  در مورد چندین جنبه کنترل شرکتی و حاکمیت تاثیرات ارزش و عملکرد گروه های مختلف مالکان، تاثیر ساختارهای حاکمیت داخلی، تاثیر تغییرات نظم دهنده بر روی صنایع خاص و شواهد مربوط به استراتژی پیشنهادی در اعمال کنترل، فراهم می کند. این تحلیل ها ما را به فعالیت های ثانویه– یعنی بررسی سیر تکاملی پژوهش کنترل شده شرکتی که در سطح گشترده ای تعریف شده است، هدایت می کند. تحلیل های ما حرکتی را در پژوهش از ادغان و کسب سود تا تحلیل های گسترده تر حاکمیت شرکتی، به ویژه خصوصیات حاکمیت داخلی نشان می دهد. ما پیشنهاد می کنیم که روندی در مسیر افزایش اهمیت نسبی حاکمیت داخلی در مقایسه با نظم بازار از طریق کنترل شرکتی وجود دارد. این روند به بازتاب تغییرت مهمی در چند دهه گذشته از این طریق که بازار نظمی را در رفتار شرکتی ایجاد می کند، می پردازد. 

کلیدواژه: نقص خدمات، بهبود خدمات، عدالت محوری، هیجانات، رضایت مشتری

 ترجمه صفحه ۸ مقاله

دسترس پذیری داده

با توجه به تحقیقات تجربی یکی از موارد مهم در مورد تحقیقات مربوط به موجودیت اطلاعاتی می باشد. بخش تحقیقاتی سرمایه گذاری  در سال ۱۹۷۲ تجزیه و تحلیل خود را در مورد نظارت ها و حقوق سهامداران انجام داده اند.این نوع پوشش اطلاعاتی  در مورد اطلاعات مربوط به سهامداران در سال ۱۹۸۶ و پوشش اطلاعات هیئتی در سال ۱۹۹۶ شروع شده است. خدمات شرکتی ISS شاخص های نظارتی خود را در ژوئن ۲۰۰۲ و شاخص های بین المللی نظارت های خود را در سال ۲۰۰۴ به ثمر رسانده است. اطلاعات اجرایی این موارد مربوط به سال های ۱۹۹۲ می شود. کتابخانه های شرکتی شروع به جمع آوری این اطلاعات در سال ۲۰۰۰ کردند. سیستم EDGAR تمام این فایل های عمومی را به صورت قابل دسترسی در سال های ۱۹۹۴ کرده است.

این منابع اطلاعاتی دسترسی به اطلاعات نظارتی شرمت ها را در طی دهه های گذشته آسان تر کرده است. در حالی که ما نمی توانیم به تعیین تاثیر اطلاعات موجود در تجزیه و تحلیل مان بپردازیم یک فرد می تواند به این بحث بپردازد که عرضه چنین اطلاعاتی می تواند باعث ایجاد تقاضاهایی برای شناخت بیشتر در مورد فعالیت های داخلی شرکت و تکیه بیشتر بر روی حاکمیت داخلی دز کنترل شرکتی باشد.

۴. نتیجه گیری

این مقاله که در مورد کنترل شرکتی، ادغام و فراگیری می باشد می تواند جنبه های جدیدی را در رابطه با نظارت و کنترل ایجاد کند. آن ها می توانند اهمیت مالکان را از طریق سرمایه گذاران داخلی، موسسات و سرمایه گذاران مربوطه در رابطه با ارزش ها و عملکرد شرکت تعیین کنند.آن ها واکنش های مهمی را در رابطه با تاثیرات پویای صنایع مد نظر قرار می دهند. آن ها به تجزیه و تحلیل استراتژی های مربوط به شرایط ورشکستگی و یا کسب سود به طور کلی می پردازند. آن ها به تجزیه و تحلیل روابط بین مکانیسم های کنترلی مختلف پرداخنه و تاکیدشان بر روی اهمیت مشخصه های قابل کنترل شرکتی به عنوان یک فرایند کامل می باشد. روی هم رفته آن ها جنبه های مهمی را بر روی فاکتور هایی که مربوط به بازار می باشد مد نظر قرار می دهند.

تجزیه و تحلیل اخیر ما نشان می دهد که یک حرکتی در تحقیقات آکادمیکی بر روی کنترل شرکتی از نقطه نظر ادغام و فراگیری به سمت تجزیه و تحلیل های وسیعتری در مورد حاکمیت شرکتی به پیش می رود. اگر تمرکز مربوط به تحقیقات مالی بر روی ساختارها، موضوعات و نوآوری ها در بازارهای مالی باشد به دنبال آن تجزیه وتحلیل های مربوط به تغییرات کنترل به ما کمک می کند تا پویایی مکانیسم شرکت های کنترلی و شرکت های نظارتی را درک کنیم. بر اساس این تجزیه و تحلیل ها ما به این بحث می پردازیم که حاکمیت داخلی دارای اهمیت زیادی می باشند که می تواند این اهمیت مربوط به نظم بازارهای سنتی در رابطه با کنترل شرکتی باشد. این روند تغییرات مهمی را در چندین دهه گذشته نشان می دهد به این ترتیب که نضم مالی بازارها می تواند بر روی رفتار مدیران شرکت تاثیر گذار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.