مقالات انگلیسی درباره عدم قطعیت و عدم اطمینان با ترجمه تخصصی

لیست مقالات انگلیسی ترجمه شده درباره عدم قطعیت و عدم اطمینان در حسابداری و مدیریت سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹

مقالات انگلیسی با ترجمه تخصصی 2020-2019

مقالات بیس پایان نامه در تمامی رشته ها

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده درباره عدم قطعیت و عدم اطمینان در حسابداری

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام
 2. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ آیا عدم قطعیت خط مشی اقتصادی، قیمت نفت و احساسات سرمایه گذار می تواند بازده سهام اسلامی را پیش بینی کند؟
 3. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ عدم اطمینان سیاست و دارایی های نقدی شرکت
 4. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ حساب های پرداختنی و ارزش شرکت
 5. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ عدم قطعیت اقتصاد کلان، حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکت
 6. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : عدم اطمینان سیاست پولی و واکنش بازار به اخبار اقتصاد کلان
 7. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدل مزایای زیست محیطی و ارزیابی هزینه ها برای فرآیند بازتولید تحت شرایط عدم اطمینان از کیفیت
 8. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : اثرات استراتژی زیست محیطی، عدم اطمینان زیست محیطی و تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی شرکت: نقش حسابداری مدیریت زیست محیطی
 9. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : کمی سازی اثرات عدم اطمینان از بازگشت محصول بر عملکرد اقتصادی و محیطی طراحی پیکربندی و شکل محصول
 10. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : روابط تجربی عدم قطعیت محیطی درک شده، مشارکت زنجیره تامین و عملکرد عملیاتی
 11. مقاله انگلیسی ISI ترجمه شده: شیوع مدیریت سود روی عدم تقارن اطلاعاتی در محیطی نامطمئن: شواهدی از کانادا
 12. مقاله ترجمه شده ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود
 13. مقاله ترجمه شده حسابداری برای عدم قطعیت پارامتریک در فرآیند تصمیم گیری مارکوف(تئوری حسابداری)
 14. مقاله ترجمه شده بودجه بندی سرمایه ای و جریان نقدی خروجی در شرایط عدم اطمینان
 15. مقاله ترجمه شده: بررسی قابلیت اطمینان استراتژی های مدیریت سهام در تقاضای وابسته
 16. دانلود مقاله انگلیسی ISI با ترجمه: عدم اطمینان محیطی درک شده در برنامه ریزی سناریو
 17. مقاله ترجمه شده: پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی
 18. مقاله لاتین مدیریت با ترجمه: پیشرفت های جدید در ارزیابی و مدیریت عدم قطعیت
 19. مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیره تأمین و عملکرد عملیاتی

مقالات انگلیسی درباره عدم قطعیت بدون ترجمه

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ عدم قطعیت بازار و اهمیت پوشش رسانه ای در اعلامیه های درآمد
 2. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ یک تحلیل نظری که حسابداری محافظه کارانه را به هزینه سرمایه مرتبط می کند
 3. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ عدم قطعیت سیاست اقتصادی ، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت
 4. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ عدم قطعیت انتخابات ، عدم قطعیت سیاست اقتصادی و عدم قطعیت بازار مالی: تحلیل بازارهای پیش بینی
 5. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ توانمندسازی نوآوری در مواجهه با عدم قطعیت از طریق دوسو توانی فناوری اطلاعات
 6. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ پیامدهای عملیاتی عدم قطعیت بازده در ادغام و تملک
 7. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ تأثیر مالیات انتشار کربن بر مبنای مصرف و تولید بر اساس عدم قطعیت تقاضا
 8. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ راحتی حسابرسان با تخمین های غیر قطعی
 9. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : اثرات کمی عدم اطمینان از بازگشت(مرجوعی) محصول بر عملکرد اقتصادی و محیطی طراحی پیکربندی و شکل محصول
 10. مقاله انگلیسی ۲۰۱۷: استراتژی کسب و کار و مدیریت حسابداری در پاسخ به خطرات تغییرات محیطی و عدم اطمینان نظارتی

مقالات ترجمه شده درباره عدم قطعیت و عدم اطمینان در حسابداری