اطلاعیه

مقاله انگلیسی آیا ریسک های ژئوپلیتیکی می تواند عدم قطعیت سیاست اقتصادی آلمان را برانگیزد: بازاندیشی در مورد جنگ روسیه و اوکراین

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳ دارای ۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H863

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Finance Research Letters

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : آیا ریسک های ژئوپلیتیکی می تواند عدم قطعیت سیاست اقتصادی آلمان را برانگیزد: بازاندیشی در مورد جنگ روسیه و اوکراین

عنوان کامل انگلیسی:

Can geopolitical risks excite Germany economic policy uncertainty: Rethinking in the context of the Russia-Ukraine conflict

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H863)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

تشدید جنگ بین روسیه و اوکراین ریسک های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی جهانی را افزایش داده که منجر به تنش فزاینده در سطح بین المللی شده است. در این مقاله با بررسی آلمان به عنوان نمونه به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا ریسک‌های متغیر با زمان می‌توانند از ریسک های ژئوپلیتیکی به عدم قطعیت سیاست اقتصادی منتقل شوند یا خیر. با استفاده از آزمون‌های علیت گرنجر متغیر با زمان، دریافتیم که (۱) ریسک های ناشی از ریسک های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی می‌تواند تحت تأثیر وقوع جنگ روسیه و اوکراین باشد. و (۲) این رابطه یک طرفه دارای یک ویژگی نامتقارن است، که نشان می دهد افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی ممکن است عدم قطعیت سیاست اقتصادی آلمان را برانگیزد.

کلیدواژه: ریسک های ژئوپلیتیک، عدم قطعیت سیاست اقتصادی آلمان، متغیر با زمان، علیت گرنجر، جنگ روسیه و اوکراین

Abstract

The escalating conflict between Russia and Ukraine has increased geopolitical risks and global economic policy uncertainty, leading to an increasingly tense international situation. This paper takes Germany as an example to investigate whether the time-varying risks can transmit from geopolitical risks to economic policy uncertainty. By employing the time-varying Granger-causality tests, we find that (i) the risk transmitting from geopolitical risks and economic policy uncertainty can be affected by the occurrence of the Russia-Ukraine conflict; and (ii) this unidirectional relation owns an asymmetric characteristic, showing that increased geopolitical risks may excite Germany’s economic policy uncertainty.

Keywords : Geopolitical risks, Germany economic policy uncertainty, Time-varying, Granger causality, Russia-Ukraine conflict

۱.Introduction

The Russia-Ukraine conflict has been going on for almost half a year now, and there is still no sign of an end. The impact of this geopolitical conflict on Russia and Ukraine is needless to say. Meanwhile, due to the deepening of economic integration and globalization, other countries have not been spared. Russia is one of the world’s leading countries, the large size of its economy and its dominant role in energy markets make this conflict likely to affect worldwide commodity and financial markets. Hence, its impact on both countries and the whole world seems to continue and deepen. A large number of studies have verified that increased geopolitical risks due to the Russia-Ukraine conflict could hit the economic and financial systems in many ways (Chortane and Pandey, 2022; Nerlinger and Utz, 2022; Umar et al., 2022). In particular, the influence of this crisis on Europe shows clearly and rapidly because of its geographical location and many other reasons. Under this background, governments of various countries successively introduce various policies to stabilize the current economic and political situation (Liadze et al., 2022). However, every coin has two sides. If the policies aimed at maintaining stability and promoting development change frequently, the economics and politics of the economies may also face more uncertainties (Baker et al., 2016). People’s lives are becoming increasingly difficult amid intertwined economic and political uncertainties..

۶.conclusion

This paper investigates the unidirectional time-varying Granger-causality from geopolitical risks to Germany economic policy uncertainty in the context of the Russia-Ukraine conflict. Based on the data covering from January 2001 to July 2022, we employ the time-varying Granger-causality tests of Shi et al. (2020) and Hong et al. (2022) to conduct our research. First, we find that geopolitical risks could significantly impact Germany economic policy uncertainty during the periods of August 2007–May 2011, and March 2022–May 2022. Hence, we believe that the global financial crisis and the Russia-Ukraine conflict may be the reason for these structural breakpoints of the relation between GPR and GEPU. Second, from the perspective of asymmetry, the negative shocks of GPR and GEPU may bear the main task of risk transmission. Finally, positive GPR shocks may also play a unique role in affecting the GEPU during this current conflict. More importantly, empirical results suggest that this asymmetric research could obtain more information before the breakout of this conflict and also find more persistent relations than the symmetric study…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله بیس رشته مدیریت

مقالات ۲۰۲۳ رشته اقتصاد با ترجمه

مقالات ۲۰۲۳ در مورد سیاست های اقتصادی با ترجمه

مقاله ۲۰۲۳ در مورد سیاست و خط مسی با ترجمه

مقاله ۲۰۲۳ در مورد عدم قطعیت با ترجمه

مقالات ۲۰۲۳ در مورد مدیریت ریسک با ترجمه

مقالات ۲۰۲۳ درباره ریسک های مالی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله با ترجمه ۲۰۲۳