مقالات انگلیسی درباره تخصص مالی و تخصص حسابداری با ترجمه ۲۰۱۹

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده درباره تخصص مالی-تخصص حسابداری-تخصص حسابرسی سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸

مقالات انگلیسی با ترجمه تخصصی 2020-2019

مقالات بیس پایان نامه در تمامی رشته ها

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده تخصص مالی حسابداری و حسابرسی 

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ ویژگی های شرکت حسابرسی و کیفیت حسابرسی
 2. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تخصص مالی هیئت مدیره و رفتار تقسیم سود سهام شرکت ها
 3.  مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود
 4. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت
 5. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده سرمایه گذاری
 6. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : استفاده از متخصصان در تعاملات حسابرسی
 7. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: تخصص حسابداری ،کمیته حسابرسی ، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی
 8. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی

مقالات انگلیسی بدون ترجمه درباره تخصص مالی و حسابداری

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ آیا تخصص حسابداری کمیته حسابرسی به ارتقاء کیفیت حسابرسی کمک می کند؟ شواهدی از گزارش حسابرس از ضعف های کنترل داخلی
 2. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ پیچیدگی استانداردهای گزارشگری مالی و تخصص حسابداری
 3. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ بودجه عملکرد حسابرسی داخلی در مورد انتخاب حسابرس متخصص و هزینه های حسابرسی