اطلاعیه

مقالات انگلیسی حسابداری منابع انسانی با ترجمه ۲۰۲۳

در این صفحه مجموعه مقالات انگلیسی ISI علمی پژوهشی و علمی ترویجی (مروری) جدید در زمینه حسابداری منابع انسانی  human resources accounting با ترجمه تخصصی مربوط به سال های ۲۰۲۳ – ۲۰۲۲ – ۲۰۲۱  و … از نشریات ISI معتبر از جمله الزویر ( ساینس دایرکت ) ، امرالد ، اسپرینگر ، وایلی و .. موجود می باشد- مقالات ترجمه شده حسابداری منابع انسانی کاملا تخصصی ، روان و سلیس به زبان فارسی به صورت فایل وورد WORD ترجمه و تایپ شده اند. این مقالات حسابداری منابع انسانی به عنوان مقاله بیس پایان نامه های حسابداری منابع انسانی (مقاله بیس حسابداری منابع انسانی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ ) نیز قابل استفاده می باشند- دانلود مقالات ISI حسابداری منابع انسانی ، رایگان  می باشد –مقالات ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲  حسابداری منابع انسانی  به لیست اضافه گردید

مقالات انگلیسی با ترجمه تخصصی 2020-2019

مقالات بیس پایان نامه در تمامی رشته ها

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری منابع انسانی

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۳ آنالیز تطبیقی اجرای حسابداری منابع انسانی بر عملکرد مالی بانک
 2. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ پیامدهای مالی افشاء سرمایه انسانی به عنوان بخشی از گزارشگری یکپارچه
 3. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ گزارشگری منابع انسانی: مفاهیم مربوط به حاکمیت شرکتی
 4. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ تأثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد مالی سازمان های SME

 5. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ رابطه بین حسابداری منابع انسانی و سیستم اطلاعات منابع انسانی
 6. مقاله انگلیسی  ترجمه شده۲۰۱۷ : حسابداری منابع انسانی: مسائل، مزایا و چالش ها
 7. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۷ : روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت Infosys TECHNOLOGIES LTD
 8. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : حسابداری منابع انسانی در سیستم مدیریت کسب و کار مبتنی بر ارزش
 9. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تاثیر اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت های تولیدی عرضه شده در بورس
 10. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۶ : آنالیز روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان هند
 11. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ۲۰۱۶ : مروری بر ادبیات حسابداری سرمایه انسانی

مقالات حسابداری منابع انسانی بدون ترجمه

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ اندازه گیری سرمایه انسانی باشگاه های فوتبال: مدل های تحلیلی و پویا بر اساس چرخه زندگی فوتبالیست ها

دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری منابع انسانی

تعریف حسابداری منابع انسانی :

طبق تعریف انجمن حسابداری آمریکا عبارتست از فرایند تشخیص واندازه گیری اطلاعات درباه منابع انسانی وگزارش این اطلاعات به افراد علاقمند وذینفع می باشد . در واقع حسابداری منابع انسانی تبدیل مفهوم کیفی وذهنی ارزش منابع انسانی در قالب کمی وعینی با استفاده از دانش حسابداری است و با سه بخش مهم واساسی پیرامون منابع انسانی شامل ؛شناسایی کمیت وکیفیت آن،ارزیابی واندازه گیری ارزش اقتصادی وگزارشگری مالی مناسب آن سروکار دارد.

حسابداری منابع انسانی عبارت‌ است از: شناسایی و ارزیابی منابع انسانی موسسه و گزارشگری به اشخاص ذینفع در این تعریف سه بخش اساسی پیرامون منابع انسانی وجود دارد:

شناسایی: تشخیص کمیت و کیفیت آن و تهیه آمار مناسب.

ارزیابی: اندازه گیری ارزش اقتصادی و تعیین میزان مالی آن.

گزارشگری : تنظیم و ارایه گزارش‌های مالی مناسب در مورد آن.

تاریخچه حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی مولود نیازهای عصر خود، رشد و گسترش دانش بشری و نیز نیازهای اطلاعاتی استفادهکنندگان اطلاعات حسابداری است. تحقیقات در این زمینه از سال ۱۹۶۰ آغاز شده و همگام با مکتب «مدیریت انسانی» گسترش یافته است، این مکتب انسان را به عنوان یکی از منابع با ارزش هر سازمان مورد توجه خاص قرار میدهد و معتقد به رفتاری شایسته و در خور این ارزشهاست.

تعیین نقطه شروع حسابداری منابع انسانی به عنوان یک موضوع تحقیقی یا مطالعاتی مشکل است. در سال ۱۹۷۶ مجله حسابداری، فهرست سازمانها و جوامع مربوط به این مبحث را که یازده مورد از آنها مربوط به پایان نامههای منتشر نشده دوره دکتری بود و نیز اولین مرجع را که اساس کار دابلین و لاتکا در سال ۱۹۳۰ بود، منتشر کرد.

سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۶ را میتوان دورهی توجه هر چه بیشتر به حسابداری منابع انسانی دانست. اما از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰ توجه به حسابداری منابع انسانی از طرف محافل علمی و تجاری کاهش یافت. در سال ۱۹۷۰ بسیاری از نویسندگان علاقهمند بودند تا به عنوان پیشکسوتان حسابداری منابع انسانی و ارایهکنندگان اندیشههای جدید مطرح شوند. این اندیشهها به طور متداول به حسابداری دارایی های انسانی اشاره میکرد اما بیانیههای کوتاه آن دربارهی کارکنان در بلندمدت موجب تعمیم اهمیت منابع انسانی شد.

واژهی حسابداری داراییهای انسانی را میتوان در ادبیات دههی ۱۹۶۰ تحت عنوان مدیریت کارکنان در پوشش جدید خود یا مدیریت منابع انسانی بازیافت که برای تحکیم ادعای اهمیت محوری در مدیریت کوشش میکند. شاید یک علاقهمندی واقعی در برخی از مدیران اجرایی برای سنجش ارزش منابع انسانی برحسب واحد پول، موجب پدیداری دوبارهی حسابداری منابع انسانی در عصر حاضر شده باشد، تا مدیران ارشد را آماده نمایند که کارکنان را به عنوان ارزشمندترین داراییها، مورد توجه قرار دهند.

فلم هولتز پنج مرحله را در توسعهی حسابداری منابع انسانی ذکر میکند:

▪ مرحله اول سالهای ۱۹۶۶-۱۹۶۰: در این دوره مفهوم حسابداری منابع انسانی استنتاجی از نظریهی اقتصادی «سرمایه انسانی» و متأثر از مکتب «منابع انسانی نوین » و روانشناسی سازمانهای متمرکز و تاثیر نقش رهبری در سازمان بود.

▪ مرحله ی دوم سالهای ۱۹۷۱-۱۹۶۶: تحقیقات فنی و عملی در این دوره به الگوهایی برای اندازهگیری دقیق و تعیین هویت استفادهکنندگان بالقوه این روش و استفاده تجربی حسابداری منابع انسانی در سازمانهای واقعی معطوف گشت.

▪ مرحله ی سوم سالهای ۱۹۷۶-۱۹۷۱: این دوره را میتوان دورهی توجه پژوهشگران و سازمانها به حسابداری منابع انسانی دانست. سازمانهای کوچک تلاش بیشتری برای به کار بردن حسابداری منابع انسانی داشتند. برآوردها و نتیجهگیریهای به عمل آمده بر اساس تاثیرات بالقوه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر مدیریت اجرایی و تصمیمات سرمایهگذاران بود.

▪ مرحله چهارم سالهای ۱۹۸۰ – ۱۹۷۶: این دوره، دورهی توجه نکردن محققان حسابداری و موسسههای بازرگانی به حسابداری منابع انسانی بوده است.

▪ مرحله پنجم از سال ۱۹۸۰ تا کنون: که دوره توجه دوباره به حسابداری منابع انسانی است. این مساله به کمک مطالعات جدید، به صورت کوشش بعضی از سازمانهای بزرگ برای استفاده از حسابداری منابع انسانی نشان داده شده است.

در سال ۱۹۸۰ تفکر نوینی در زمینه منابع انسانی در علم مدیریت بوجود آمد و پس از شناور شدن نرخ ارز و از میان رفتن ارتباط سنتی طلا و دلار، موضوع نیروی انسانی به عنوان پشتوانه تولید و پول کشورها مانند یک اصل بدیهی مطرح شد.

ضرورت و اهداف حسابداری منابع انسانی :

۱- ارائه اطلاعات ارزش اقتصادی منابع انسانی به عنوان عمده ترین دارایی سازمان در انقلاب اطلاعاتی عصر امروز

اکثر سازمانها میتوانند اطلاعات دقیقی درباره داراییهای ملموس خود مانند زمین ،ساختمان ،ماشین آلات وتجهیزات ارائه دهند ولی معمولا هیچ گاه سابقه رسمی از داراییهای ناملموس خود نظیر علائم تجاری ،مخارج تحقیق وتوسعه ومنابع انسانی که ارزش روز افزونی برای سازمان ایجاد میکنند ندارند. از همین رونداشتن اطلاعات درباره ارزش اقتصادی دارایی انسانی سازمان ویا مخارج انجام شده برای پرورش وآموزش افراد متخصص ومیزان هزینه از دسته رفته ،از نقاط ضعف سیستم حسابداری فعلی است.

۲- محاسبه میزان سرمایه گذاری سازمان در منابع انسانی

بسیاری از سازمانها مبالغ عمده ای را صرف برنامه های آموزشی کارکنان نموده بدون آنکه بازده سرمایه گذاریهای مزبور را ارزیابی ونتایج حاصله را بطور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند.وحتی در صورت عدم توانایی تامین هزینه برنامه آموزشی را متوقف می نمایند. لذا با توجه به ضرورت تفکیک هزینه های واقع شده در ارتباط با نیروی انسانی از سایر هزینه های واحد تجاری ، بایستی بین هزینه های جاری وسرمایه ای نیروی انسانی تمایز قائل گردید . زیرا این اطلاعات مدیریت را قادر میسازد تا بر مبنای هزینه های سود وسرمایه ای تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

۳- افزایش کارایی مدیریت منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی تلفیقی از دو حوزه حسابداری ومدیریت منابع انسانی است .کاربرد روشها ومفاهیم حسابداری واستفاده از فن والگوی اندازه گیری میتواند تاثیرات عمیقی را بر نحوه اداره افراد سازمان داشته باشدوکارکنان را قادر به مشارکت موفق در پیشرفت اهداف سازمان سازد.

۴- ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از این نظر که حفظ شده ،تحلیل رفته یا توسعه یافته است.

۵- شناسایی سود غیرعملیاتی وبهره وری ناشی از سرمایه گذاری در منابع انسانی.

۶- محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی وفیزیکی سازمان ایجاد میکند.

 

مجلات ISI برای دانلود مقالات حسابداری منابع انسانی

برای پیدا کردن مقالات ISI در زمینه حسابداری منابع انسانی، می‌توانید از پایگاه داده‌های علمی مانند Web of Science و Scopus استفاده کنید. در این پایگاه‌ها، می‌توانید با جستجوی کلمات کلیدی مرتبط با حسابداری منابع انسانی، مانند “Human Resource Accounting”، “Human Capital Accounting”، “Human Resource Management Accounting” و “Human Resource Costing”، مجلات مرتبط را پیدا کنید.

بعضی از مجلات ISI در زمینه حسابداری منابع انسانی عبارتند از:

لازم به ذکر است که این فهرست تنها شامل برخی از مجلات ISI در زمینه حسابداری منابع انسانی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.