دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده نظریه ساختاری | تئوری ساختارگرایی

لیست مقالات انگلیسی ترجمه شده نظریه ساختاری | تئوری ساختارگرایی

برای مشاهده جزییات و دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده نظریه ساختاری

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

  1. مقاله انگلیسی ۲۰۱۷ : دیدگاه نظریه ساختاری در تعامل بین استراتژی و حسابداری
  2. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: نظریه ساختاری تحقیقات حسابداری
  3. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: آزمایش محدودیت های تئوری ساختاری در تحقیقات حسابداری
  4. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری : کاربردها وکاربردپذیری

دانلود مقالات انگلیسی تئوری ساختاری