مقالات انگلیسی ترجمه شده برنامه ریزی منابع سازمانی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ ERP

لیست مقالات انگلیسی برنامه ریزی منابع سازمانی با ترجمه سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ (ERP)

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی برنامه ریزی منابع انسانی ERP

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ نقش میانجی پیچیدگی سازمانی در رابطه بین برنامه ریزی منابع سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار
 2. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ بهبود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر اساس ماژول های دیجیتال مفهوم “صنعت ۴.۰”
 3. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
 4. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ عوامل موفقیت بحرانی در پروژه های ارتقاء برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

 5. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تفاوت در ارزش برنامه ریزی منابع سازمانی بین شرکت های کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی
 6. مقاله ترجمه شده : تاثیر عوامل کلیدی موفقیت برنامه ریزی منابع انسانی در عملکرد کسب و کار
 7. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : توسعه یک چارچوب برای اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار
 8. مقاله انگلیسی ترجمه شده: مطالعه ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن کمی
 9. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار در مراقبت های بهداشتی
 10. مقاله انگلیسی با ترجمه: یک پلتفرم رایانش ابری برای برنامه‌های کاربردی در زمینه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
 11. مقاله انگلیسی با ترجمه: برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی
 12. مقاله انگلیسی با ترجمه: درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه( ERP)
 13. مقاله انگلیسی با ترجمه: منابع سازمانی و گرایش کارآفرینی به عنوان تعیین کننده های کارآفرینی مشارکتی
 14. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: تحلیل مقایسه‌ای ERP و EAI
 15. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه:عوامل تاثیرگذار در اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی
 16. مقاله انگلیسی ترجمه شده: موانعی برای اتخاذ فرآیند حسابداری مدیریتی (MA) در محیط برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

 17. مقاله ISI با ترجمه: تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در عملکرد عملیاتی یک سازمان
 18. مقاله ISI با ترجمه: شبیه سازی مبتنی بر برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) به عنوان یک محیط آموزشی برای کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط (SME)
 19. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: مدل ERP برای انتخاب فروشنده در صنعت الکترونیک
 20. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: سیستم برنامه ریزی منابع انسانی ابزاری موثر برای مدیریت تولید
 21. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه: مقیاس بندی عملیاتها، سیستمهای منابع انسانی و عملکرد شرکت
 22. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه: توسعه رقابت از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP

برنامه ریزی منابع انسانی

استفاده از سیستم های اطلاعاتی که بتواند همه فعالیت ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به موقع در اختیار استفاده کنندگان آن قرار دهد از ابزارهای حیاتی در سازمان های امروز است. بدون برخورداری از این سیستم ها افزایش قابلیت های سازمان، بهبود عملکرد، تصمیم گیری بهتر و دستیابی به مزیت رقابتی غیرممکن است. در این میان سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) از جدیدترین ابزارهای مدیریتی بوده که قادر است اطلاعات موجود در سازمان را با استفاده از فناوری اطلاعات در تمام حوزه های فعالیت سازمان به طور منسجم و یکپارچه جمع آوری کرده و اطلاعات و نتایج بدست آمده از آن را در اختیار استفاده کنندگان آن در سطوح مختلف سازمان قرار دهد. این سیستم ها را می توان جدیدترین فناوری های اطلاعاتی در یک دهه گذشته دانست، ثمره ای که به سرعت در حال دگرگونی و تکامل است.

مقالات انگلیسی ترجمه شده برنامه ریزی منابع سازمانی

مزایای پیاده‌سازی ERP

 1. ایجاد یکپارچگی سازمانی از بعد اطلاعاتی و افزایش سازگاری در اطلاعات موجود در سازمان.
 2. استانداردسازی فرایندهای سازمانی بر اساس تجربیاتی برتری که شرکت های عرضه کننده نرم‌افزار از سازمانهای مختلف به دست آورده اند.
 3. مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی و کاهش زمان انجام آنها.
 4. تبدیل فرایندهای سازمانی از حالت ضمنی به حالت صریح ( به علت مهندسی مجددی که در فرایندهای سازمان صورت می پذیرد)
 5. امکان نصب و راه اندازی سریعتر سیستمهای مرتبط با ERP در سازمان از جمله ماژولهای مختلف این نرم افزار و یا سایر نرم‌افزارهای کاربردی که از طرف عرضه کنندگان ERP ارائه نشده و مخصوص آن سازمان هستند.
 6. امکان و یا تسهیل توسعه سیستمها و تکنولوژیهای جدیداز جمله JIT،،ABC و…. ،
 7. امکان ایجاد همکاری‌های تجاری، سرمایه گذاریهای مشترک، ادغام و.. برای سازمانها با هزینه کمتر و بازدهی بیشتر و نتیجه بهتر.
 8. تغییر تمرکز از برنامه نویسی کامپیوتری در سازمان به بهبود فرایندها،
 9. فراهم شدن زیر ساخت لازم به منظور پرداختن به SCM و CRM ، این دو مبحث در حال حاضر تبدیل به دو جزء جدایی ناپذیر ERP2 شده اند.
 10. توسعه زیر ساخت لازم به منظور وارد شدن به بحث e-Business.
 11. یکپارچه سازی اطلاعات: بر خلاف سیستهای دیگر که ممکن است هر یک از بخشهای مالی، فروش، تولید و… گزارشهای ضد و نقیضی در مورد فعالیتها و سهم خود در افزایش میزان درآمد شرکت ارائه دهند،ERP به شرکت کمک خواهد کرد که اطلاعات مورد نظر را بصورت جامع و کامل از یک سیستم بدست آورد.

ویژگی های سیستم های ERP

هدف اصلی و اولیه بسته های نرم افزاری ERP ، گردآوری بخش ها و حوزه های مختلف یک سازمان در داخل یک سیستم یکپارچه است، به گونه ای که این سیستم بتواند جوابگوی تمامی نیازهای بخش های متفاوت یک سازمان باشد.

در یک جمع بندی می توان گفت سیستم های ERP ، تنها حاصل اجتماع فرایندها و وظایف مختلف سازمانی در قالب یک بسته نرم افزاری نیست بلکه حداقل باید دارای چند مشخصه کلیدی باشد تا بتواند به عنوان یک راه حل درست مطرح شود. این ویژگی ها عبارتند از:‌

انعطاف پذیری: سیستم های ERP باید بتوانند به نیازهای متغیر سازمان ها و شرکت های استفاده کننده پاسخ دهند. همچنین این سیستم باید به گونه ای باشد که هر جزیی از بسته نرم افزاری بتواند بدون تاثیر در روش های دیگر در هر سازمانی، تغییر کرده، اضافه یا حذف شود.

فراگیر بودن: سیستم های ERP باید وظایف سازمانی مختلفی را پشتیبانی کنند و متناسب با طیف وسیعی از سازمان ها مورد استفاده قرار گیرند.

فرا شرکتی: این سیستم ها باید به صورت online به سازمان های دیگر و سایر شرکای تجاری از جمله تامین کنندگان و مشتریان متصل باشند.

بهترین روش های موجود: مجموعه ای از بهترین روش های مورد استفاده و تجربه شده در جهان باید در این نرم افزارها گردآوری شده باشد.

شبیه سازی واقعیت: بنای طراحی و استفاده از این نرم افزارها، شبیه سازی اقدامات و فرایندهایی است که در سازمان انجام می گیرد.