خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / دانلود مقالات انگلیسی مدیریت بهره وری ۲۰۱۹-۲۰۱۸ با ترجمه تخصصی|مقالات ۲۰۱۹ بهره وری

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت بهره وری ۲۰۱۹-۲۰۱۸ با ترجمه تخصصی|مقالات ۲۰۱۹ بهره وری

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت بهره وری ۲۰۱۹ مقالات ۲۰۱۹ بهره وری 

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی مدیریت بهره وری

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ مدیریت کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری
 2. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشی
 3. دانلود مقاله لاتین با ترجمه: هنوز کیفیت آموزش و گسترش آن مهم است؟ مدارک و شواهد در سرمایه انسانی و بهره وری در یونان
 4. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEA
 5. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: نقش شکلهای جدید سازمان کار در توسعه استراتژی های پایداری در عملیات
 6. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸: اندازه گیری بهره وری در سیستم های تولیدی
 7. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه: مدیریت ریسک و بهره وری مدیریتی در بانک های چینی یک چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده ها
 8. دانلود مقاله لاتین با ترجمه: مقایسه بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف (مرسوم) مدل کسب و کار، بهره وری و ثبات
 9. مقاله ترجمه شده گردانندگان ارزش بهره‌وری اقتصادی سازگار با محیط زیست بهره‌وری شرکتی-اطلاعات حسابداری مدیریت برای استفاده‌ی بهینه از منابع زیست محیطی

 10. مقاله ترجمه شده بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی
 11. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه: تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری : نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی
 12. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری
 13. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

مفهوم بهره وری

یکی از مواردی که همه سازمان ها و حتی انسانها به آن توجه دارند، موضوع بهره وری است، اینکه سازمان شان و یا اصلاً خودشان بهره وری بالایی داشته باشند.

اگر در تعریفی ساده بخواهیم بهره وری را در سازمانی توضیح دهیم، یعنی میزان خروجی و سود سازمان نسبت به هزینه ها.

یعنی اگر سازمانی بتواند با ثابت نگهداشتن کیفیت، از میزان هزینه های سازمانی خود کم کند، می تواند بگوید بهره وری ایجاد کرده است.در استاندارد ایزو ۹۰۰۰ از بهره وری بسیار گفته شده است و یکی از اهداف استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ بالا بردن بهره وری سازمان در حوزه سیستم مدیریت کیفیت است

مقالات رایگان ترجمه شده مدیریت بهره وری

مدیریت بهره وری:

اجرای چرخه ای مشتمل برقدمهای اصلی اندازه گیری، تحلیل، برنامه ریزی واجرا(بهبود) است، که بایستی اجرای آن بطور مستمر تکرار شود. این چرخه در تمامی نظامها اعم از تولیدی و خدماتی اعم از دولتی و غیر دولتی مشابه هم می باشد.

۱-اندازه گیری :

شناسایی وضع موجود، تعیین شاخص ها، محاسبه شاخص ها

۲-تحلیل:

شناسایی نقاط قوت وضعف وعواملی که باعث کاهش یا افزایش بهره وری شده اند و تعیین فاصله تا وضع مطلوب

۳- برنامه ریزی :

انتخاب روش مناسب برای رسیدن به وضع مطلوب با زمان بندی مناسب

۴- اجرا (بهبود):

اجرا و پیاده کردن روشهای انتخاب شده در موعد مقرر

عوامل موثر بر بهره وری

در بین عوامل گوناگون اثرگذار بر بهره وری دو گروه نقش اصلی دارند:

۱. عوامل درونی: که از سوی فرد یا بنگاه اقتصادی یا سازمان، قابل کنترل هستند.

۲. عوامل بیرونی: که خارج از کنترل فرد و بنگاه اقتصادی یا سازمان است.

از این رو اوّلین گام در راستای افزایش بهره وری تشخیص دامنه مشکلات در چارچوب دو گروه عوامل درونی و بیرونی است. عوامل درونی در دو گروه، قابل تقسیم هستند :

الف. عوامل سخت افزاری شامل: محصول، ماشین آلات و تجهیزات، تکنولوژی، مواد و انرژی است.

ب. عوامل نرم افزاری شامل افراد متخصّص، سازمان (سیستم)، روش های کار و روش های مدیریت.

عوامل بیرونی نیز در سه گروه، تقسیم بندی می شوند:

الف. عوامل ساختاری شامل تغییرات اقتصادی، تغییرات اجتماعی و جمعیتی و… .

ب. منابع، شامل: منابع انسانی، زمین، سوخت، انرژی، مواد خام و… .

ج. گروه سوم ـ که از دو گروه قبلی، مهم تر و تأثیرگذارتر است ـ، عوامل مرتبط با کارآمدی است، شامل: عملکرد و کارایی دستگاه های دولتی، ثبات مقررات دولتی، میزان فساد اداری (رانت خواری، نابرابری فرصت ها، انحصارگرایی و…)، شفافیت معاملات، اقتدار نظام قضایی، رسانه ها و احزاب آزاد و مستقل، حمل و نقل، فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، سیستم مالی و بانکی، چگونگی اعطای یارانه و کمک و…