اطلاعیه

مقاله ترجمه شده معماری سرویسگرا

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:CM50

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده معماری سرویسگرا

عنوان انگلیسی:

Service oriented architecture

چکیده فارسی:

معماری سرویسگرا (SOA)،الگوی معماری را برای توسعه نرم افزار ایجاد می کند. سیستم ها از نقطه نظر واحد خدماتی نرم افزار که مزایایی را برای کاربران ایجاد می کنند، سازماندهی می شوند. شرح وظایف و ویژگی های دیگر مشخصه های کیفی همانند امنیت یا عملکرد و اطلاعات کاربردمحور همانند پروتکل های درخواستی و محل، توسط سرویس دهندگان ارائه شده و توسط کاربران بلقوه مورد استفاده قرار می گیرد.

چارچوب خدمات شبکه (WSF) همانند معماری سرویسگرا (SOA) می باشد. چارچوب خدمات شبکه (WSF) زیرساخت های مربوط به SOA را ایجاد می کند که شامل زبان توصیفی (WSDL)، پروتکل های درخواستی (SOAP) و بخش هایی برای توصیف (UDDI) بر مبنای اینترنت استاندارد و فناوری شبکه همانند XML می باشد. در حالی که نسل اول چارچوب خدمات شبکه (WSF) تمرکزش را بر روی استفاده از سرویس ها قرار داده است، نیازهای بعدی برای مد نظر قرار دادن ساختار سرویس ها برای توانمند ساختن سیستم های نرم افزاری بزرگتر بر مبنای سرویسی به عنوان واحدهای مبنا مد نظر قرار گرفته می شود. ترکیب این سرویس ها نسبت به جریانات، در اینجا به عنوان نمونه ای از ساختارها در نظر گرفته می شود. دو شکل – هماهنگی و نظم – در مجمع چارچوب خدمات شبکه (WSF) به عنوان فناوری برای ساخت این سرویس ها و هماهنگی ها مد نظر قرار داده می شود. این دو مورد به بازتاب فرایندهای مدل های پردازش شده تجاری پرداخته و آن را به عنوان یک جریان متقابل مد نظر قرار می دهد. از این رو چارچوب خدمات شبکه (WSF) تمرکزش را بیشتر بر روی درخواست ها نسبت به توسعه قرار می دهد. UDDI، کاربران را در یافتن خدمات مناسب کمک می کند. چگونه این سرویس ها در سیستم های نرم افزاری موجود ادغام شده و اینکه چگونه این سیستم ها می تواند در سیستم های بزرگتر ترکیب گردد، به صورت کارآمدی مد نظر قرار نمی گیرد. این موارد متشکل از زبان های خاصی برای نمونه WSBPEL4or WS-CDL به منظور هماهنگی و توازن می باشند. مبنای این زبان ها بر مبنای گردش کار و تغییر زبان ها و جنبه هایی از الگوها و فرایندهای متقابل می باشد. اصول مربوط به ایجاد نرم افزار بر مبنای بخش ها هنوز به صورت یکپارچه نمی باشد. بنابراین ما در اینجا تمرکزمان را بر روی استفاده از مبانی چارچوب خدمات شبکه (WSF) به عنوان یک زیرساخت بر مبنای بهبود سیستم های نرم افزاری سرویس محور قرار می دهیم. هدف کلی، حمایت از بهبود سیستم های نرم افزاری سرویس محور بر روی شبکه می باشد. مدل های رسمی برای بهبود موارد امنیتی و سیستم های نرم افزاری قابل اتکا موفقیت آمیز می باشند. مدل های رسمی نه تنها  درک بالاتری از اصول و مکانیسم مربوط به شرایط را ایجاد کرده بلکه ویژگی های خاصی از این کاربردها را نشان می دهند. مدل های رسمی مربوط به هماهنگ سازی و ایجاد توازن و فرایند توصیف به عنوان هدف اصلی ما می باشد. نیاز واقعی زمانی احساس می شود که به طورخاص ایجاد شبکه های سرویس محور مد نظر قرار گیرد.یک الگوی شبکه ای معنایی می بایست مد نظر قرار گیرد تا از اصول SOA در ارتباط با توسعه شامل سازمان های مختلف حمایت کند. این شبکه جارچوب و مبانی اطلاعاتی را بر اساس ساختارهای مرکزی ایجاد می کند. ساختارشناسی خصوصیات مربوط به سرویس ها را مد نظر قرار داده و آن ها همچنین می توانند از ساختارهای منطقی و توصیفی حمایت کنند.

نتیجه گیری .

سازماندهی کردن سیستم های نرم افزاری به عنوان معماری سرویسگرا به عنوان یک الگوی معماری جدید می باشد.چارچوب سرویس شبکه در حال حاضر به عنوان مهمترین عامل در حمایت از این الگو می باشد.به منظور موفق ساختن بیشتر این الگو به عنوان یک رویکرد ایجاد نرم افزار، تمرکز بر روی تفکیک، درخواست و پاسخ به سمت کاربرد و ترکیب می باشد. استفاده مجدد از این سرویس به عنوان یکی از اهداف می باشد. گرداوری مراحل استفاده مجدد از سرویس به عنوان یکی از اصول ترکیب معماری در چنین شرایطی می باشد.آنچه که در اینجا مورد نیاز است چارچوب ادغام سبک ها برای سرویس ها به ویژه یک چارچوب ساختاری برای یک رویکرد تولید به منظور گسترش این پلتفرم ها همانند شبکه ها می باشد. ما یک چارچوب رسمی را بر مبنای ساختارشناسی و ترکیب خدمات مرحله محور ایجاد می کنیم که شبکه ها و مبانی سرویس شبکه کاربردی می باشد.ما در اینجا به جنبه های کلیدی این چارچوب می پردازیم – یعنی بررسی های کامل فراتر از حیطه این مقاله می باشد.یکی از آموزش هایی ک ما در اینجا فرا گرفتیم این می باشد که یک چارچوب رسمی کامل برای معماری سرویسگرا مورد نیاز می باشد تا موارد پیش بینی شده، کاربرد مجدد، نگهداری، تغییرات و مدیریت تکامل را مد نظر قرار دهد. ما بخشی از این روش ها را در ارتباط با ایجاد و به کارگیری نرم افزارهای سرویس محور مد نظر قرار می دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.