اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:CM13

قیمت فایل ترجمه شده:   ۸۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۸  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب

عنوان انگلیسی:

Amoeba-Based Knowledge Discovery System

چکیده فارسی:

ما سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب یا سیستم داده کاوی را مطرح می کنیم که با استفاده از ارگانیسم آمیبی شکل و سیستم کنترل مرتبط به آنبه اجر در می آید. سیستم امیب به عنوان یکی از الگوهای محاسباتی غیرسنتی جدید مد نظر قرار گرفته، که می تواند محاسبات موازی انبوه و پیچیده ای را انجام داده که ازفعالیت های پیچیده امیب اسنفاده می کند. سیستم مورد نظر ما ترکیبی از واحدهای سنتی مبتنی بر اطلاعات بوده که بر روی کامپیوترهای معمولی و واحد جستجوی مبتنی بر امیب با رابط واحد کنترل امیب به اجرا در می آید. راه حل ها در سیستم ما دارای مسیردهی یک به یک نسبت به راه حل های شناخته شده دیگر همانند شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیکی می باشد. این قابلیت مسیردهی، چنین امکانی را برای امیب ایجاد می کند تا تکنیک هایی را که در حوزه های دیگر ایجاد شده است بکار گرفته و مورد استفاده قرار دهد. شکل های مختلفی از مراحل کشف اطلاعات معرفی شده اند. همچنین انواع جدیدی از تکنیک کشف اطلاعات به نام ” حل مسئله مستقل” مورد بحث قرار می گیرد.

۵. نتیجه گیری

ارگانیسم بیولوژیکی، همانند امیب به عنوان یک سیستم ساختاری زنجیره ای می باشد که در آن تعدادی از مراحل خود سازمانی در مقیاس فضایی زمانی در جندین سطح به اجرا در می آید. این سطوح چندگانه عبارتند از: ملکول های، ژن ها، پروتئین ها، بافت های، ارگان ها و بخش های بدن، و همچنین کل بدن می باشد.

ص ۴

از آنجایی که مراحل خود سازمانی در هر سطح شامل انواع خاصی از مزایای بهینه سازی همانند به حداقل رسانی انرژی و به حداکثر رساندن ثبات می باشد، منطقی است تا ارگانیسم ها را به عنوان نوع خاصی از سیستم محاسباتی همزمان که در ان چندین فرایند محاسبه همزمان با اشتراک منابع محاسباتی معمول همانند انرژی و مواد سازماندهی شده انجام می گیرد، مد نظر قرار دهیم. اگر فرایند بهینه سازی چند سطحی قادر به ایجاد تصمیمات منظمی برای مثال تصمیم گیری برای پذیرش ورشکستگی برای منافع کوتاه مدت بخش ها به منظور کسب منافع بلند مدت برای کل اعضا باشد، قابلیت تصمیم گیری برای اجرای فعالیت های برنامه نویسی نشده اما منطقی زمانی که در کامپیوتر یکپارچه می گردد، بکار گرفته می شود.

علاوه بر این، محاسبات مبتنی بر امیب می تواند بازخورهای مثبت و منفی را به همراه انطباق پذیری امیب برای بقا در شرایط غیرقابل پیش بینی داشته باشد. با مد نظر قرار دادن پویایی قابل توجه فرایند بهینه سازی چند سطحی، الگوی محاسبه می تواند توسط مواد سریعتر دیگر که قابلیت خود سازمانی در چند سطح را دارند اجرایی گردد. با قرار دادن تمام این مشخصه ها در کنار یکدیگر، سیستم مبتنی بر امیب روش های کاملا جدیدی را در مورد کشف اطلاعات و داده کاوی مطرح می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.