مقالات انگلیسی انعطاف پذیری سازمان با ترجمه تخصصی ۲۰۲۰-۲۰۱۹

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده انعطاف پذیری سازمان سال ۲۰۱۹- ۲۰۲۰ – ۲۰۱۸

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی درباره انعطاف پذیری

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ محیط کاری و حق الزحمه حسابرسی
 2. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد: دوسو توانی سازمانی و انعطاف پذیری منابع انسانی
 3. مقاله انگلیسی انعطاف پذیری۲۰۲۰: ارزیابی اقدامات بلوغ انعطاف پذیری سازمان
 4. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولیدی و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت در صنعت مد
 5. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ : از پیاده سازی سیاست تا مدیریت فرآیند کسب و کار: اصولی برای ایجاد انعطاف و چابکی
 6. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی
 7. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۲: استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی
 8. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۲ شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد
 9. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۱: تاثیر ISO 9000 و EFQM بر استفاده از شیوه های کار انعطاف پذیر
 10. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۹: بودجه بندی مستمر: تطابق انعطاف پذیری بودجه با کنترل بر بودجه
 11. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر فروشنده بر عملکرد و رضایت شغلی

 

انعطاف پذیری سازمان Organizational flexibility

اساسا فضای کسب و کاردر  گذشته فضایی قابل پیش بینی و کم تغییر بوده است از این رو اغلب مدل های تحلیل استراتژیک و قابلیت های سازمانی، توجه ویژه ای به قابلیت انعطاف پذیری سازمانی نداشته اند. اما در فضای بسیار رقابتی و متلاطم جدید سازمان ها باید از قابلیت تطبیق خود با تغیرات محیط برخوردار باشند و در عین حال بکوشند تا در جهت دستیابی به استراتژی های خود بر محیط کسب و کار نیز موثر واقع گردند این الزامات موجب شده است در سالهای اخیر مقوله انعطاف پذیری سازمانی بسیار مورد توجه قرار گیرد و مدل ها و چارچوب های مفیدی برای شناخت و تحلیل آن تدوین گردد.

مدل انعطاف پذیری سازمانی توسط هنک ولبدرا (Henk Volbedra) استاد دانشگاه روتردام تدوین شده که هدف از آن راهنمایی مدیران برای شناسائی و فهم گونه های مختلف انعطاف پذیری سازمانی بوده است. مدیرانی که در دهه ۱۹۸۰ بسیار مشتاق به تشکیل سازمانهایی با انعطاف پذیری پایدار بوده اند و البته مدل جامع و مناسبی را برای تحلیل آن نمی یافتند. پایان نامه دکترای ولبدرا در سال ۱۹۹۲ درباره انعطاف پذیری سازمانی منتشر گردید که توانست جوایز زیادی مانند جایزه مدیریت استراتژیک ایگور آسوف را از آن خود کند و پس از آن مدل او با استقبال زیادی از جانب تحلیل گران استراتژیک مواجه گردید.َ تدوین مدل او پاسخی بود به رویکردهای بسیار متفاوت و بعضا متناقض به مقوله انعطاف پذیری سازمانی که تحلیل گران این حوزه را دچار سردرگمی ساخته بود. در آن زمان -مانند اکنون- همه به نقش تعیین کننده انعطاف پذیری سازمان در کاهش زمان چرخه تولید محصول باور داشتند و آن را پاسخ مناسبی به تقاضاهای بازار تقسیم شده کسب و کار می دانستند اما هنوز درک مشترکی راجع به مولفه های انعطاف پذیری سازمانی حاصل نگردیده بود. اما با پیدایش تحلیل او و بعد از تمرکز بر اثربخشی در دهه ۵۰ و کیفیت در دهه ۶۰ ، انعطاف پذیری به عنوان موج سوم رقابت در دهه ۱۹۹۰ مطرح گردید.

انواع انعطاف پذیری سازمانی

انعطاف پذیری ساختاری:

انعطاف پذیری ساختاری به توانایی سازمان برای تجدید ساختار اطلاق شده است. انعطاف پذیری ساختاری به کاربرد قابلیت های مدیریتی درخصوص تغییر ساختار سازمان در برابر فشارهای داخلی و خارجی اطلاق و شامل فرایندهای تصمیم گیری و ارتباطات می شود. انعطاف پذیری ساختاری به قابلیت کارآفرینی و تشکیل تیم های مدیریتی سازمان اشاره دارد، به نحوی که سازمانها را به فرایند تصمیم گیری و ارتباط درون ساختار سازمانی و همچنین، چگونگی تحقق سریع اهداف رهنمون می سازد.

انعطاف پذیری عملیاتی:

تغییرات متواتر اما کوچک و با دامنه زمانی کم که مربوط به انجام عملیات در سازمان است و اتخاذ این رویه ها اثری بر پایداری ارتباط سازمان و محیط آن ندارد. هدف از این رویه های کنترلی انعطاف پذیری سازمانی ایجاد یکپارچگی مناسب میان سازمان و محیط آن برای انجام فرایندهای کسب و کار سازمان است.

انعطاف پذیری استراتژیک:

رویه های انعطاف پذیری که مربوط به اهداف سازمان یا محیط آن می شوند در حوزه انعطاف پذیری استراتژیک قرار می گیرند. این رویه ها به ندرت اتخاذ می گردد و معمولا مربوط به مواردی است که تغییرات بسیار مهم و اثر گذار است مثلا تغییرات تکنولوژیک، سبد جدید محصولات و خدمات در بازار یا قوانین جدید کسب و کار در محیط که می تواند مدل رقابت در آن را به صورت معنی داری دستخوش تغییر کند.

انعطاف پذیری تحقیقاتی:

انعطاف پذیری تحقیقاتی به قابلیت ایجاد تغییر در تحقیقات در واکنش به رشته های علمی در حال ظهور و نیز به توانایی پشتیبانی از انعطاف پذیری در مؤسسات تحقیقاتی اطلاق می شود.

انعطاف پذیری آموزشی:

آموزش انعطاف پذیر دراصطلاح به نوعی از آموزش اشاره دارد که بر اصول تأمین اهداف فناوری اجتماعی و اقتصادی و پرورش دانشجویان برای اهداف مورد پذیرش آینده استوار است. در نظام برنامه آموزشی، طرحهای آموزشی، محتوای دوره ها، مدیریت آموزش، روشها و دیگر جنبه های آموزش، آموزش انعطاف پذیر قابلیت بیشتری برای ایجاد توسعه پایدار فراهم میسازد.

انعطاف پذیری مالی:

 برخی معتقدند که انعطاف پذیری مالی حلقه مفقوده نظریه های ماندگار ساختار سرمایه است. آنان بر این باورند که نظریه های سنتی برای شناخت نیازهایی که با گذر زمان در فعالیت های مالی سازمانها به وقوع می پیوندد، ناکام مانده است. انعطاف پذیری مالی به توانایی یک سازمان در واکنش موثر به شوک های پیش بینی نشده در جریان نقدینگی یا فرصتهای سرمایه گذاری اطلاق میشود.

انعطاف پذیری تکنولوژی:

 انعطاف پذیری تکنولوژیکی به عنوان قابلیت سازمان برای تغییرظرفیت تکنولوژیک بر حسب نیازهای رقابتی تعریف شده است.انعطاف پذیری تکنولوژیکی به ارائه و دستیابی بیشتر به طرحهای تکنولوژیک جایگزین از ذخیره دانش موجود اطلاق شده است . انعطاف پذیری تکنولوژیکی که فرایندهای کسب و کار را پشتیبانی میکند، قادر است که تا حد زیادی ظرفیت تغییر سازمانی در خصوص تحولات محیطی را تحت تأثیر قرار دهد.