دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت بحران ۲۰۱۸- ۲۰۱۹

به زودی مقالات انگلیسی مدیریت بحران ۲۰۲۰ به لیست اضافه خواهد شد

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت بحران

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

  1. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ مدیریت بحران در مدیریت دولتی: مدل سه مرحله ای برای حوادث ایمنی

  2. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدیریت استراتژیک بحران در گردشگری: استفاده از اصول مدیریت ریسک یکپارچه برای صنعت گردشگری
  3. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدیریت بحران جهانی – پژوهش های جاری و جهت گیری های آینده
  4. مقاله ترجمه شده مدیریت بحران ۲۰۱۸ : اختصاص منابع انسانی در سازمان های تحت شرایط بحران
  5. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : استراتژی تبلیغات و اثربخشی آن در جستجوی آنلاین مصرف کننده در بحران بد نام کردن محصول
  6. مقاله ISI با ترجمه فارسی: تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران
  7. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ۲۰۰۷: تاثیر عوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها
  8. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: ورود به حوزه ی جدید : مطالعه ی «مدیریت بحران» و «ارتباط بحران» داخلی در سازمان ها
  9. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران

مقالات ترجمه شده مدیریت بحران

بحران چیست ؟

بحران در حقیقت یک فشار زایی روانی – اجتماعی بزرگ و ویژه است که باعث در هم شکسته شدن انگاره های متعارف زندگی و واکنش های اجتماعی می شود و با آسیب های جانی و مالی ، تهدیدها ، خطرها و نیازهای تازه ای که به وجود می آورد .

در نتیجه می توان بحران را اینگونه تعریف کرد :

ـ حادثه ای که به طور طبیعی و یا توسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود می آید و سختی و به مشقتی به جامعه انسانی به گونه ای تحمیل نماید که جهت بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده باشد.

مدیریت بحران

– فرآیند پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران برخورد و مداخله در بحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران را مدیریت بحران گویند .

– علمی کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها در جستجوی یافتن ابزاری است که بوسیله آنها بتوان از بروز بحران ها ، پیشگیری نمود و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات آن آمادگی لازم امداد رسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام نمود .

امروزه عمده ترین نقاط ضعف مدیریت بحران عدم هماهنگی و همکاری سازمانها ، کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراکندگی و نا کافی بودن قوانین و مقررات موجود ، محدودیت منابع مالی است، اما خوشبختانه نقاط قوت بسیاری نیز وجود دارد که خود شامل تجارب مفید در مدیریت ها بحران و روحیه تعاون و نوعدوستی در جامعه و مشارکت خوب و ارزشمند مردم و سازمانهای NGO همچون جمعیت هلال احمر است که می توان با مرتفع نمودن نقاط ضعف و توجه بیشتر به نقاط قوت راه را برای عملکرد هر چه بهتر و قویتر در امر مدیریت بحران هموار نمود . باید تهدیدها و فرصت ها را به خوبی شناخت و خود را برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصتها آماده ساخت .

تهدیدها

تهدیدها عبارتند از : کاهش انگیزه و علاقه نیروهای داوطلب و مردمی در همکاری لازم وارد به خدمات ، ادامه یافتن مشکلات هایی و کمبودها در زمینه امکانات و تجهیزات تأخیر در روند افزایش عمومی جامعه .

فرصت ها

فرصت ها عبارتند از : روند رو به توسعه اطلاعات رسانی و فن آوری ارتباط مانند اینترنت و سیستمهای ماهواره ای، تکنولوژی جهانی در حیطه تجهیزات امداد، افزایش باور عمومی در خصوص آسیب پذیری و خطر خیزی کشور و جریان جهانی موجود که مایه افزایش باور عمومی در خصوص آسیب پذیری و خطر خیزی کشور و جریان جهانی موجود که مایه افزایش توجه و اعتماد مردم به سازمانهای NGO گردیده است . در حقیقت مدیر بحران یک هماهنگ کننده بین ارگانهای سرویس دهنده و تعیین کننده خط مشی فعالیت ها است و باید حداقل در سازمان خود آمادگی لازم را بوجود بیاورد ، سیستمهای اداری را بهبود بخشد و با تاکتیک مدیریتی ، کارآیی و اثر بخشی افراد را بیشتر و به عوامل اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی بحران توجه کند . مدیر بحران باید تفویض اختیارات را در نظر بگیرد یعنی سطح اختیار هر شخصی را با توجه به نیازهایش مشخص کند تا از تداخل اختیارات جلوگیری کند در مدیریت بحران معمولاً چندین سازمان مختلف درگیر انجام وظایفی می شوند که باید با هماهنگی کامل نسبت به پیشگیری از بحران کاهش اثرات آن و آمادگی لازم اقدام نمایند و همچنین سازمانهای مربوط باید بنحو مطلوبی نسبت به انجام تمهیدات لازم و ضروری و همچنین بهبود امور و اوضاع بعد از بروز بحران اقدام بعمل آورند .

آثار و خصوصیات بحران

به طور کلی اثرات و خصوصیات بحران را می توان در سه بخش زیر طبقه بندی نمود:

الف – سطح جهانی؛

ب – سطح ملی؛

الف) حوادث طبیعی

ب ) حوادث غیر طبیعی ( ساخته دست بشر )

۱ – ناگهانی : مثل سیل – زلزله – طوفان – آتشفشان – رانش زمین

۲ – درازمدت : مثل اپیدمی – خشکسالی – قحطی

انواع حوادث و بحرانها :

۱ – ناگهانی : مثل سوانح ساختمانی – تصادفات – انفجارات – آتش سوزی

۲ – درازمدت : مثل درگیری های داخلی و اغتشاشات اجتماعی – جنگ

ویژگی های بحران

• بحران یک نقطه چرخش در یک سلسله رویدادهاست

• بحران وضعیتی است که در آن ضرورت اتخاذ تصمیم و عمل در طراحان و عوامل درگیر شکل میگیرد

• بحران یک تهدید واقعی نسبت به هدفهای عوامل درگیراست

• بحران نتایج مهمی در پی دارد که عواقب آن آینده طرفهای درگیر را معین میکند

• بحران مولود یک سری رویدادهایی است که از ترکیب آنها شرایط جدیدی بوجود میاید.

• بحران یک مرحله زمانی است که در آن عدم اطمینان درباره برآورد وضعیت و راهکارهای مهار آن افزایش می یابد.

بحران یک مرحله زمانی یا وضعیتی است که در آن کنترل رخدادها و تاثیر آنها کاهش می یابد.

بحران یک وضعیت اضطراری را بوجود می آورد که در آن تشویش و نگران عوامل تصمیم گیرنده افزایش می یابد.

در وضعیت بحرانی معمولا آگاهی ها و اطلاعات تصمیم گیرندگان ناقص و غیر کافی است.

در وضعیت بحرانی عامل زمان علیه عوامل درگیر عمل میکنند.

در بحران روابط بین عوامل درگیر دگرگون می شود.

در وضعیت بحرانی اصطکاک بین عوامل درگیر افزایش می یابد مخصوصا در بحران های سیاسی که دولتها درگیر آن هستند.

طبقه بندی وضعیت های بحرانی

۱- بحرانهای شدید :

دریک وضعیت کاملا بحرانی که هدفهای عمده مورد مخاطره قرار میگیرد، درسطوح بالای مدیریتی تصمیماتی اتخاد میگردد. محدوده زمان همراه با شرایط روانی عناصر تصمیم گیرنده ضرورت احتراز وصرف نظر کردن از روشهای بوروکراسی را ایجاب می نماید.

جمع آوری اطلاعات وآگاهی درمود اوضاع بحرانی یکی از مقدمترین اقدامات است با توجه به اینکه درزمان محدود امکان دستیابی به اطلاعات صحیح وقابل اعتماد مقدور نیست ، گردآوی نشانه های کلی بحران وآثار مرتبط بر آن، تحت الگوهای مختلف ، میتواند کمک موثری درشناخت نوع وکیفیت وضعیت بحران به دست داده ومسئولین رادراتخاذ تصمیمات نسبتا معقوق وحساب شده یاری دهد.

۲- بحرانهای نوظهور بدعتی :

دراین وضعیت که برخلاف یک حالت کاملا بحرانی ، زمان اتخاذ تصمیم ،بیشتر میباشد ولیکن تهدید کماکان به طور شدید وجود دارد و واکنش حریف هم قابل پیش بینی نیست ، تصمیم گیرندگان امکانات بیشتری رابرای تحقیق وتعمق درخصوصیات وکیفیات گوناگون وضعیت پیش آمده دراختیار دارند .عموما درچنین حالتی که وضعیت پیش آمده نوظهور وجدید است عوامل دست اندرکار تصمیم گیری دارای امکانات گسترده تری برای مطالعه وارائه طریق میباشند وفرصت مناسبتری برای دفاع از روش وراه کارهای اتخاذ شده دارا هستند .دراین حالت، برخلاف وضعیت قبلی عوامل دست اندرکار اتخاذ تصمیم ، به علت طولانی شدن زمان بحران، ناگزیر به پرداختن به کارهای روزمره میباشند وبوروکراسی حاکم بردستگاه ، کم وبیش جریان عادی خود راتعقیب میکند.

۳- بحرانهای کند (بطئی):

دراین وضعیت تهدید خفیف است ومدت زمان تصمیم گیری نسبتا طولانی و لیکن روی داد ،غیر مترقبه وپیش بینی نشده میباشد . تصمیم گیرندگان دراین حالت سعی دراحتراز از اقدام به عمل نموده وعموما به مباحثی می پردازند که هرگز منجر به تصمیم نهائی نمی گردد.

حالت غافلگیرانه طرح وراه کار از پیش آماده ای وجود ندارد.

غیر مترقبه بودن هیچ سازمانی منافع خود رادفعتا درمخاطره مستقیم نمی بیند

وجود زمان لازم بررسی جوانب موضوع

تصمیم گیری بعلت عدم وضعیف اضطراری دچار وقفه میشود

۴- بحرانهای ویژه (موردی):

دراین وضعیت ، تصمیم گیرندگان خود را درشرایطی احساس میکنند که تهدیدی خفیف وجود دارد و زمان کمی برای واکنش دراختیاردارند و غافلگیر رویداد غیرمترقبه ای شده اند طبعا این حالت مانند وضعیت بحرانی نیاز به اتخاذ تصمیم دارد که قبل از مشکلتر شدن اوضاع به نحوی آنرا مهار کنند منافع حیاتی ومهمی دراین حالت درمخاطره قرارنمیگیرد

قصور در اتخاذ تصمیم صحیح وبموقع ، زیان جبران ناپذیری به هدفهای عمده وارد نمیکند . متغیرهای سه گانه ( تهدید ، زمان ودرجه آگاهی) نقش تعیین کننده ای دراتخاذ تصمیم ایفا نمی کنند

۵- بحرانهای انعکاسی :

در این وضعیت ، تهدید شدیدی وجود دارد و زمان تصمیم گیری کوتاه است ، لیکن رویداد پیش آمده قابل پیش بینی بوده است. باتوجه به کوتاهی فرصت برای اخذ تصمیم ، امکان تحقیق، تعمق ومشاوره برای دستیابی به راهکارهای مقابله و برخورد با بحران وجود ندارد . درچنین شرایطی روش اتخاذ تصمیم مشابه موارد بحران شدید خواهد بود، با این تفاوت که دست اندرکاران از قبل انتظار وقوع رخداد را داشته اند وبه همین مناسبت طبعا ٌ پیش بینی های لازم را برای مقابله با آن انجام داده اند.

۶- بحرانهای برنامه ای :

دراین وضعیت تهدید شدیدی وجود دارد ولیکن زمان طولانی وآمادگی پیشگیری امکان مشورت وبررسی جوانب رویداد رافراهم میکند.واکنش تصمیم گیرندگان دراین حالت ، تاحدودی شبیه مورد وضعیت بدعتی است. وجود تهدید جدی باعث میشود که تصمیم گیرندگان احساس کنند که مسئله نیاز به توجه دقیق دارد لیکن برخلاف حالت بحران شدید که مشورتها منحصر به گروهی محدود درسطح بالای تصمیم گیری نمی گردد. ممکن است سازمانها وگروههای متعددی دراین تصمیم گیری شرکت داشته باشند وبه همین علت نیز اخذتصمیم نهائی به دلیل وجود راهکارهای متعدد دچار اشکال میگردد.

۷- بحرانهای عادی:

این نوع وضعیتها درمکعب بحران درست درمقابل وضعیت بحران شدید قرار میگیرد یعنی تهدید ضعیف است، زمان طولانی است وعمل قابل انتظار میباشد چنین رخدادهائی معمولا هرچند یکبار پیش میآید وچون قابل پیش بینی هستند مسئولین برنامه ها وراهکارهائی برای برخورد با آنها در روشهای جاری خود تهیه وبه موقع از آنها استفاده می کنند بعلت وجود روش جاری برای مقابله با این وضعیتهای بحرانی، عموما مجریان امر درسطوح پایینتر سازمان به رتق وفتق آنها می پردازند

۸- بحرانهای اداری :

آخرین راس مکعب بحران، معرف وضعیت خفیف ، زمان کوتاه است ولیکن رویداد قابل انتظار است . تصمیمات اداری، عموما به رده های متوسط مقامات سازمان مربوط میشود، یعنی کسانی که دارای اختیارات کافی برای بسیج کردن گروهی از متخصصین جهت دستیابی به یک تصمیم سریع برای مقابله با یک تهدید ضعیف میباشند. دراین حالت، کوشش دردستیابی به اطلاعات بیشتر، به علت کمی فرصت جهت اقدام عاجل، معمولا امکان پذیر نیست، بعلاوه عمل رسیدگی به وضعیت به علت کم اهمیت بودن تهدید، از تقدم چندانی برخوردار نمیباشد. کیفیت برخورد بامسئله بستگی به این دارد که مقامات مسئول تاچه اندازه آمادگی مقابله بارویداد از نظر پیش گیری و پیش بینی را داشته باشند

کسانیکه درگیر اخذ تصمیمات اداری برای این منظور میباشند، عموما دست به اقدامی نمی زنند مگرآنکه کاملا مطمئن باشند که راه کار پیشنهادی کاملا پاسخگوی وضعیت است