اطلاعیه

کتب مدیریت

بررسی عوامل مؤثر بر کارایی فرآیند نگهداری وتعمیرات شبکه انتقال برق با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه MADM

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO106 تعداد صفحات: ۱۷۵ صفحه فایل PDF قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : تشکر و قدردانی . یک چکیده  دو فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه .. ۱ تعریف مسأله تحقیق  ۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  ۲ اهداف تحقیق . ۳ پرسش های تحقیق .. ۳ روش تحقیق  ۴ قلمرو …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشترکین شرکت توزیع برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo105 تعداد صفحات: ۱۵۵ صفحه فایل word قیمت: ۳۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب :  فصل اول : ۱ کلیات ۱ ۱-۱ مقدمه : بیان مسئله ۱ ۲-۱ اهمیت موضوع ۳ ۳-۱ هدف اساسی تحقیق  ۴ ۴-۱ سئوالات تحقیق ۵ ۵-۱ فرضیه های تحقیق ۵ ۶-۱ معرفی متغیرهای مستقل و وابسته و تعاریف عملیاتی آنها  ۶ ۷-۱ روش پژوهش ۷ ۸-۱ ساختار گزارش ۷ ۹-۱ معرفی و تاریخچه شرکت …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش آب بحساب نیامده در شبکه توزیع آب امور آب و فاضلاب

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول : MO104 تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایل وورد قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول:  کلیات تحقیق مقدمه بیان موضوع پژوهش اهمیت موضوع پژوهش مسئله مورد پژوهش سؤالات پژوهش روش تحقیق فرضیه‏های پژوهش اهداف پژوهش واژه‏ها و اصطلاحات فصل دوم: ادبیات تحقیق بخش اول – مطالعات نظری(ادبیات فنی) اجزاء …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل ایجاد تفاوت در انرژی الکتریکی تحویلی و فروش در شرکت توزیع از دیدگاه خبرگان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب : فصل اول : کلیت تحقیق . ۱-۱- مقدمه ۱-۲- تعریف مسئله.. ۱-۳- سابقه تحقیق ۱-۴- هدفهای تحقیق ۱-۵- کاربرد تحقیق . ۱-۶- روش انجام تحقیق ۱-۷- شرحی بر داده های اماری و معرفی جامعه اماری .. ۱-۸- روش گرد آوری اطلاعات .. ۱-۹-  اهمیت موضوع تحقیق ۱-۱۰-  محدودیتهای تحقیق .. فصل …

مشاهده جزییات

تهیه و اعتبار سنجی ابزار ارزیابی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo102 تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده فصل اول – طرح مسئله – مقدمه – طرح مسئله – اهمیت و ضرورت ارزیابی – تعریف عملیاتی فصل دوم – پیشینه تحقیق – ارزشیابی آموزشی – کیفیت در آموزش عالی – ارزیابی مدیر گروه – اعتبارسنجی فصل سوم – طرح تحقیق – روش تحقیق – جامعه و نمونه …

مشاهده جزییات

بررسی تأمین برق مطمئن ، مستمر و اقتصادی مورد نیاز

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: MO101 تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل Word قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده : ۲ آشنائی با شرکت برق منطقه ای خراسان ۶ تاریخچه برق خراسان ۶ تشریح وضعیت موجود: ۷ ستاد برق خراسان : ۹ دفاتر ستادی : ۱۲ مقایسه صنعت برق خراسان با صنعت برق کشور ۱۲ …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد معلمان ابتدایی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

 کد محصول:MO41 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه word قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول. ۱ مقدمه: ۲ بیان مسئله: ۳ تعریف اصطلاحات مبهم و تعاریف عملیاتی متغیرها: ۴ هدف و اهمیت تحقیق: ۶ فصل دوم : ۸ مروی بر ادبیات تحقیق و خلاصه ای از تحقیقات در رابطه با رضایت …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO42 تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه word قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب: فصل اول ۱ ۱-۱ مقدمه ۲ ۱-۲- بیان مسئله ۴ ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۸ ۱-۴- اهداف پژوهش ۱۰ ۱-۵- فرضیه‌های پژوهش ۱۰ ۱-۶- متغیرها و تعاریف آنها ۱۱ ۱-۶-۱ تعاریف نظری متغیرها ۱۱ ۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی …

مشاهده جزییات

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO43 تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه word قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب  فصل اول: ۳ تبیین موضوع تحقیق ۴ اهمیت موضوع ۶ اهداف تحقیق ۷ انگیزه انتخاب ۸ قلمرو تحقیق ۸ بیان موضوع تحقیق ۱۰ سوالات تحقیق ۱۱ فرضیات تحقیق ۱۱ تعاریف عملیاتی ۱۱ ارزشیابی ۱۲ ارزیابی عملکرد ۱۲ انگیزه ۱۲ مقاومت دربرابر تغییر ۱۲ بهره وری ۱۳ ساختار پژوهش           فصل دوم: ۱۶ مباحث نظری …

مشاهده جزییات

بررسی روند برنامه ریزی مدیریت تعمیرات اساسی نیروگاه و ارائه راهکارهای بهبود آن

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO44 تعداد صفحات: ۹۷ صفحه وورد  + ۲۲ اسلاید قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان  فهرست مطالب چکیده پیش گفتار فصل اول : کلیات ۱ ۱-۱- مقدمه ۲ ۱-۲- تعریف موضوع ۲ ۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳ ۱-۴- هدف ۴ ۱-۵-روش تحقیق ۴ ۱-۶- تعریف واژه های تحقیق ۴ فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق ۲-۱- تعاریف کلی از تعمیرات اساسی …

مشاهده جزییات