اطلاعیه

کتب مدیریت

بررسی عملکرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO55 تعداد صفحات:  ۱۴۰ صفحه word قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان مقدمه: با اینکه امروزه مدیریت در دنیای پیچیده و متحول جایگاه اساسی خود را پس از فراز و نشیب های بسیار پیدا کرده است، به نظر میرسد در کشور ما بیان فوق مصداق کامل عینی پیدا نکرده است . مدیریت …

مشاهده جزییات

بررسی عملکرد مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ایران و سایر کشورها و اولویت بندی آن از دیدگاه مدیران عالی صنعت برق ایران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO56 تعداد صفحات: ۲۲۰ صفحه word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول معرفی تحقیق  ۱ ۱ مقدمه ۲ ۱-۱- ضرورت تحقیق.  ۳ ۱-۲- اهداف تحقیق ۴ ۱-۳- محدوده تحقیق…  ۴ ۱-۴- سؤالات تحقیق ۴ ۱-۵- تعاریف و مفاهیم ۵ فصل دوم ادبیات موضوعی (پیشینه تحقیق) ۱۰ ۲ مقدمه ۱۱ ۲-۱- پیشینه تحقیق ۱۱ ۲-۲- سؤالات تحقیق ۱۲ ۲-۳- بررسی مدیریت مصرف انرژی در برخی از کشورهای جهان ۱۳ ۲-۳-۱- مدیریت …

مشاهده جزییات

بررسی علل تاخیر در پرداخت بهای قبوض برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO57 تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحهword قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : معرفی پژوهش ۱-۱- مقدمه  ۲ ۱-۲- بیان مسئله  ۴ ۱-۳- اهمیت موضوع از نظرتحقیق ۶ ۱-۴- اهداف تحقیق  ۸ ۱-۵- سوالات تحقیق  ۹ ۱-۶- فرضیه تحقیق  ۱۰ ۱-۷- قلمرو تحقیق  ۱۲ ۱-۸- تعریف اصطلاحات  ۱۳ فصل دوم : بررسی …

مشاهده جزییات

بررسی علل تاخیر در پروژه های سدسازی و پیامدهای ناشی از آن

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO58 تعداد صفحات : ۱۶۰ صفحه فایل word قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب · فصل اول – معرفی تحقیق ۱-۱- مقدمه  . . ۱-۲-  موضوع و هدف پژوهش. ۱-۳- اهمیت موضوع پژوهش. . ۱-۴- قلمرو پژوهش. ۱-۵- محدودیت های پژوهش. . ۱-۶- پرسش های پژوهش ۱-۷- روش پژوهش. …

مشاهده جزییات

بررسی علل بخشی کردن شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران و اثرات حمایت شرکت مادر بر ماندگاری شرکت های تابعه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب تقدیر و تشکر        ب مقدمه   ج فصل اول : کلیات عنوانمقاله     ۲ بیان مسئله ۲ اهمیت و ضرورت تحقیق       ۳ هدف های تحقیق   ۶ سوال های تحقیق   ۷ مدل تحقیق۸ فرضیه ها۹ روش انجام تحقیق ۱۰ قلمرو تحقیق       ۱۰ واژه های کلیدی   ۱۱ فصل …

مشاهده جزییات

بررسی ضرورتها، تنگناها و راهکارهای اجرای تعمیرات به روش خط گرم در شرکت توزیع برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب فصل اول: طرح تحقیق عنوان تحقیق (چکیده )      ۱ تعریف موضوعی تحقیق      ۱ تعریف قلمرو زمانی و مکانی      ۳ مسئله تحقیق       ۳ اهمیت تحقیق       ۳ اهداف تحقیق      ۴ سؤالات و فرضیه های تحقیق      ۴ تعریف عملیاتی متغیر ها …

مشاهده جزییات

بررسی شیوه ها و مبانی نظری کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: MO61 تعداد صفحات :۵۰ صفحه فرمت  فایل: WORD قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب • چکیده • مقدمه • بیان مسئله • اهداف • ۱- هدف کلی • ۲- اهداف ویژه • سئوالات/ فرضیات • ۱- سئوالات پژوهش • ۲- فرضیات پژوهش • روش پژوهش • ۱- نوع پژوهش …

مشاهده جزییات

بررسی سبک مدیریت مؤثر در موفقیت استقرار و استمرار ایزو ۹۰۰۲ در شرکت‌های آبفای کشور

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: MO62 تعداد صفحات : ۱۹۵ صفحه فرمت فایل :WORD قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول ، کلیات تحقیق ۱ سرآغاز ۲ بیان مسئله‌ ۳ اهمیت موضوع ۴ پیشینه‌ ۶ اهداف ۸ قلمرو ۸ پرسش‌ها ۹ فرضیه‌ها ۹ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ۹ تعریف عملیاتی واژه‌ها: ۱۲ زمان‌بندی اجرا: ۱۲ فصل دوم، ادبیّات تحقیق ۱۴ مدیریت و سبک‌های آن ۱۵ تعریف مدیریت ۱۵ تمایز …

مشاهده جزییات

بررسی ساختار سازمانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و ارایه پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: MO63 تعداد صفحات : ۱۶۰ صفحه فایل وورد + ۶۹ اسلاید پاورپوینت قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان فهرست  مطالب فصل اول :  کلیات تحقیق عنوان تحقیق ۱ تعریف قلمرو مکانی – زمانی تحقیق ۱ مسئله تحقیق ۱ اهمیت و ضرورت  ۳ اهداف تحقیق ۳ سئوال ها و فرضیه ها ۴ متغیرهای تحقیق ۴ تعریف واژه ها ۴ …

مشاهده جزییات

بررسی تطبیقی قیمت تمام شده تولید یک کیلووات ساعت برق در شرکت برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: MO64 تعداد صفحات : ۱۳۰ صفحه فرمت فایل : word قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب  فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه        ۲ بیان مساله پژوهش      ۲ اهمیت، ‌ضرورت و انگیزه پژوهش      ۳ اهداف پژوهش      ۳ تبیین موضوع تحقیق      ۴ تبیین فرضیه‌های تحقیق        ۴ پیشینه پژوهش      ۵ روش جمع‌آوری …

مشاهده جزییات