اطلاعیه

کتب مدیریت

بررسی مشکلات موجود در شناسایی، محاسبه و وصول درآمد در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع آنها

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo251 تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست فصل اول ـ طرح تحقیق مقدمه ۲ موضوع تحقیق ۲ تعریف موضوع تحقیق ۳ فرضیه‌ها ۴ اهداف اساسی از انجام تحقیق ۴ روش تحقیق ۴ محدودیتهای تحقیق ۷ خلاصه فصول بعد ۷ فصل دوم ـ ادبیات موضوع تحقیق و مروری بر تحقیقات انجام شده مقدمه ۱۰ تاریخچه فعالیت شرکت ۱۰ فعالیتهای …

مشاهده جزییات

بررسی مشکلات مربوط به بهره برداری نیروگاه رامین اهواز وارائه الگو جهت افزایش بهره وری

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo250 تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه فایل وورد قیمت: ۲۳۰۰۰ تومان فهرست چکیده فصل اول  ۱-۱۸ کلیات تحقیق ، مقدمه  ۱ وضعیت فعلی نیروگاه  ۳ بعد فرایند عملیات  ۵ اهمیت موضوع تحقیق و انتخاب آن  ۱۳ اهداف تحقیق  ۱۳ تعریف مساله و بیان سوالات اصلی تحقیق  ۱۳ سوالات تحقیق  ۱۴ فرضیه های تحقیق  ۱۴ قلمرو تحقیق  ۱۵ روش تحقیق  ۱۵ محدودیتها  ۱۵ تعریف …

مشاهده جزییات

بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران و ارائه راهکارهای توسعه صادرات

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo249 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول- طرح تحقیق ۱ مقدمه ۲ سؤال یا فرضیه های تحقیق: ۲ تعاریف: ۲ طرح تحقیق: ۳ ابزارها وروش گردآوری داده ها: ۳ فصل دوم- ادبیات تحقیق ۴ تاریخچه پسته ۵ ۱- مبدا درختان پسته ۵ …

مشاهده جزییات

بررسی نقش واگذاری تعمیرات و نگهداری خطوط انتقال نیروی برق به بخش خصوصی در کاهش هزینه ها

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نمی باشد فهرست چکیده فصل اوّل : کلیات   ۱ مقدمه  ۲ عنوان تحقیق .. ۳ موضوع تحقیق  ۳ اهداف تحقیق .. ۴ اهمیت و ضرورت تحقیق  ۴ مساله اساسی تحقیق  ۴ متغیرهای تحقیق . ۵ قلمرو تحقیق  ۵ فرضیه تحقیق . ۵ تعریف واژگان .. ۵ فصل دوم : مبانی نظری تحقیق  ۱۰ مقدمه …

مشاهده جزییات

بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo247 تعداد صفحات: ۷۷ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : پیشگفتار فصل اول عنوان تحقیق طرح مسئله اهمیت و ارزش تحقیق علت و هدف از انتخاب موضوع سوالات تحقیق تعریف اصطلاحات و واژه ها سابقه تاریخی موضوع حیطه تحقیق موانع و محدودیتهای تحقیق فصل دوم – پیشینه …

مشاهده جزییات

بررسی نقش سیستم حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران عالی سازمانها

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo246 تعداد صفحات: ۱۵۲ صفحه فایل وورد قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست فصل اول : طرح تحقیق  ۱ مقدمه  ۲ بیان مساله  ۳ هدف و علت انتخاب موضوع  ۳ اهمیت موضوع پژوهش  ۴ فرضیات تحقیق  ۵ تعریف اصطلا حات ، واژه ها و   متغیرهای عملیاتی  ۶ فصل دوم : ادبیات موضوع و مفاهیم …

مشاهده جزییات

بررسی نقش عوامل موثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع (بهره برداری) یک کیلو وات ساعت برق و ارائه الگوی بهینه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo245 تعداد صفحات : ۱۲۵ صفحه فایل وورد قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست چکیده پژوهش  ۱ فصل اول : کلیات مقدمه  ۴ ۱-۱- عنوان تحقیق  ۵ ۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق  ۵ ۳-۱- اهداف تحقیق  ۶ ۴-۱- قلمرو  ۷ ۱-۴-۱- قلمرو زمانی  ۷ ۲-۴-۱- قلمرو مکانی  ۷ ۳-۴-۱- قلمرو موضوعی  ۷ ۵-۱- …

مشاهده جزییات

بررسی نتایج حاصل از استقرار سیستم تضمین کیفیت ISO-9001 ویرایش ۲۰۰۰ در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo243 تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست چکیده کلیات مقدمه فصل اوّل: طرح تحقیق (کلیات تحقیق) ۱-۱- مقدمه ۱ ۲-۱- موضوع تحقیق ۲ ۳-۱- دلایل انتخاب موضوع ۲ ۴-۱- اهمّیّت و ضرورت موضوع ۲ ۵-۱- بیان موضوع و چگونگی شناخت آن (تبیین مسئله تحقیق) ۳ ۶-۱- اهداف …

مشاهده جزییات

بررسی میزان اثر بخشی عملکرد کمیته های تصمیم گیری شرکت آب و فاضلاب در استقرار مدیریت مشارکتی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo242 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل وورد + ۱۰ اسلاید قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست چکیده    ۱ فصل اول کلیات( معرفی پژوهش )       ۴ ۱-۱- تبیین موضوع تحقیق                    ۵ ۲-۱ – اهمیت موضوع                           ۸ – انگیزه تحقیق                                   ۱۱ ۴-۱-  قلمرو تحقیق                             ۱۳ ۵-۱ – فرضیه وسوالات تحقیق                ” سوال اصلی تحقیق                              ” …

مشاهده جزییات

بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo241 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول ۱ ۱-۱ مقدمه: ۲ ۲-۱ تعریف موضوع ۲ ۳-۱ اهمیت موضوع ۳ ۴-۱ هدف از انتخاب موضوع ۴ فصل دوم – ادبیات موضوع ۴ ۲-۱ سایر مطالعات انجام شده ۵ ۲-۲ تاریخچه مرکبات ۵ ۲-۳ …

مشاهده جزییات