اطلاعیه

کتب مدیریت

سنجش میزان رضایت شغلی نگهبانان مرد شاغل دانشگاه و عوامل موثر بر آن

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo116 تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل word قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب: مقدمه     ۱ فصل اول     ۲ طرح مسئله     ۳ اهداف تحقیق     ۴ فصل دوم   چارچوب نظری نظریه روابط انسانی     ۶ جدول شاخص های نظریه روابط انسانی   ۶ مدل تحلیلی نظریه روابط انسانی    ۷ فرضیات نظریه روابط انسانی    ۷ نظریه پنج عاملی پارسنز    ۸ جدول شاخصهای نظریه پنج عاملی …

مشاهده جزییات

سنجش نظر سر پرستان نسبت به اثر بخشی عملکرد کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo115 تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه فایل word قیمت: ۲۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه ۱ ۱- بیان مساله۳ ۲- اهمیت موضوع تحقیق۵ ۳- اهداف تحقیق۶ ۴- سئوالات تحقیق ۶ ۵- متغیرهای تحقیق۸ ۶- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق۸ فصل دوم :‌ ادبیات موضوع (۵۶ – …

مشاهده جزییات

سیستم های اطلاعات مدیریت ( MIS )

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo114 تعداد صفحات: ۶۵صفحه فایل word قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول  دیباچه شکل گیری سیستم های اطلاعات مدیریت Mis چیست؟ تلاش اولیه برای MIS تعاریف MIS هدف از ایجاد یک سیستم اطلاعات مدیریت چیست؟ گزارش دهی در سیستم اطلاعات به چه شکل است؟ آشنایی با سیستم ها …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه معنویت در محیط کار و هوش عاطفی در شرکت بیمه ایران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo113 تعداد صفحات: ۱۲۳ صفحه فایل word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: کلیات و طرح تحقیق ١-١ -مقدمه ۱ ١-٢ -بیان مسئله ۳ ١-٣ -اهمیت پژوهش ۴ ١-۴ -اهداف پژوهش ۵ ۱-۵- سؤالات و فرضیات پژوهشی ۵ ۱-۶- قلمرو تحقیق ۶ ۱-۷- نوع تحقیق ۷ ۱-۸- ابزارها و …

مشاهده جزییات

تحلیل اثربخشی آموزش کارکنان در شرکت صنایع لاستیک

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo112 تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایل word قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان به همراه پروپزال فهرست مطالب : ۱ فصل ۱ ۶ ۱_۱ مقدمه ۷ ۲_۱ بیان(تعریف) مسئله ۸ ۳_۱ تحدید تحقیق ۸ ۱_۳_۱ تحدید موضوعی ۸ ۲_۳_۱ تحدید مکانی ۸ ۳_۳_۱ تحدید زمانی ۸ ۴_۱ تبیین ضرورت انجام تحقیق ۸ ۵_۱ اهداف …

مشاهده جزییات

بررسی رضایت مندی مشترکین برق به منظور بهبود کیفیت در ارائه خدمت

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo111 تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایل word قیمت: ۲۳۰۰۰ تومان   فهرست مطالب : فصل اول، کلیات ۱-۱مقدمه:  ۴ ۲-۱بیان مسئله : ۶ ۱-۳اهمیت موضوع پژوهش : ۸ ۱-۴اهداف تحقیق ما  چیست ؟ ۱۱ ۱-۵علت انتخاب موضوع : ۱۲ ۱-۶قلمرو تحقیق : ۱۳ ۱-۶-۱قلمرو موضوعی : ۱۳ ۱-۶-۲قلمرو مکانی : ۱۳ ۷-۱ پرسشهای تحقیق : ۱۳ ۸-۱ تعاریف …

مشاهده جزییات

بررسی ساختار محاسباتی فعلی تعرفه های برق و مقایسه آن با بهای تمام شده در صنعت برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo110 تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه فایل word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول – کلیات تحقیق – مقدمه – بیان مسأله پژوهش – علت انتخاب موضوع – اهداف تحقیق – فرضیه‎های تحقیق – قلمرو تحقیق – ساختار کلی تحقیق – روش آزمون تحقیق – محدودیت‎های تحقیق – خلاصه …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل موثر مدیریتی بر قابلیت اطمینان شبکه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo109 تعداد صفحات :۱۷۰ صفحه  فایل word قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول : طرح تحقیق ۱) چکیده تحقیق ۱ ۱) بیان مسئله پژوهش ۲ ۲) اهمیت ، ضرورت و انگیزه پژوهش ۲ ۳) اهداف پژوهش ۳ ۴) معرفی متغیر ها و تعاریف عملیاتی آنها ۳ ۵)مفاهیم کلیدی ۴ …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل موثر بر کاهش زمان خاموشی واحد در جریان تعمیرات اساسی نیروگاه گازی به منظور ارائه راهکارهای مناسب نظارتی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo108 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول – طرح تحقیق ۱-۱مقدمه ۲-۱موضوع تحقیق ۳-۱اهمیت و ضرورت تحقیق ۴-۱اهداف تحقیق ۵-۱سئوالات تحقیق ۶-۱تعاریف واژه ها ۱-۶-۱تعاریف عملیاتی تحقیق ۷-۱تعریف اصل پارتو فصل دوم – ادبیات موضوع تحقیق ۱-۲مبانی نظری عوامل موثر بر کاهش زمان …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان بخش خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق و تاٌثیر آن بر درآمد شرکت

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: MO107 تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل word قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول:  کلیات .. ۱۲-۱ ۱-۱- مقدمه . ۱ ۱-۲- مسأله پژوهش ۲ ۱-۳- اهمیت پژوهش  ۶ ۱-۴- اهداف پژوهش.. ۸ ۱-۵- فرضیه های پژوهش. ۸ ۱-۶- روش جمع آوری اطلاعات . ۱۰ ۱-۷- جامعه و نمونه آماری ۱۰ ۱-۸- محدودیتهای پژوهش.. ۱۰ ۱-۹- …

مشاهده جزییات