اطلاعیه

کتب مدیریت

بررسی دلایل اساسی انحراف عملکرد از بودجه مصوب در پروژه های شرکت برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO45 تعداد صفحات: ۲۰۱ صفحه word قیمت: ۲۰۰۰۰تومان توجه: بعضی از جداول و نمودارهای این فایل موجود نیست فهرست جداول و نمودارها در انتهای این صفحه آمده است فهرست مطالب  چکیده فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه……..     ۱ ۱-۱ اهمیت موضوع تحقیق…………..    ۳ ۱-۲ تعریف موضوع تحقیق و بیان مساله …………..    ۳ …

مشاهده جزییات

بررسی تطبیقی عملکرد واحدهای سیکل ترکیبی با واحدهای بخار از دید مدیران صنعت برق در حوزه برق منطقه ای تهران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO46 تعداد صفحات : ۹۰ صفحه word قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب  چکیده ۱ فصل اول، کلیات تحقیق مقدمه ۳ ۱-۱ـ عنوان پژوهش: ۴ ۱-۲- بیان مسئله پژوهش: ۴ ۱-۳- بیان مساله تحقیق ۴ ۱-۴- بیان موضوع: ۷ ۱-۵- ضرورت انجام تحقیق: ۸ ۱-۶- سوالات تحقیق ۸ ۱-۷- اهداف اساسی تحقیق ۹ ۱-۸- نتایج تحقیق: ۱۰ ۱-۹- قلمرو تحقیق: ۱۰ فصل …

مشاهده جزییات

بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شرکت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارائه راه‌کارهای مناسب

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO47 تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایل وورد قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول – کلیات مقدمه ………………………………………………….۳ موضوع تحقیق……………………………………..۵ اهمیت ، ضرورت و انگیزه تحقیق………..۶ اهداف تحقیق………………………………………۸ فرضیه‌ های تحقیق……………………………..۸ روش تحقیق……………………………………۹ قلمرو تحقیق …………………………………۱۰ تعاریف عملیاتی و اصطلاحات……….۱۱ فصل دوم – ادبیات تحقیق ( مبانی نظری و پیشینه تحقیق …

مشاهده جزییات

بررسی سیستم جمع آوری اطلاعات و آمار. عملکرد و چگونگی اخذ و بکار گیری باز خورد آن درشرکت آب و فاضلاب

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO48 تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : معرفی پژوهش چکیده                    ۱ ۱-۱ مقدمه              ۲ ۲-۱ پیشینه پژوهش   ۴ ۳-۱ طرح تحقیق      ۵ ۴-۱ عنوان تحقیق     ۶ ۵-۱ تعریف موضوع تحقیق ۶ ۶-۱ اهمیت موضوع تحقیق ۷ ۷-۱ تبیین موضوع تحقیق  ۸ ۱-۷-۱- تبیین …

مشاهده جزییات

بررسی ساختار توزیع نیروی برق به منظور ارائه الگویی جهت استفاده مطلوب از تکنولوژی روز

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO49 تعداد صفحات: ۱۸۵ صفحه word قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  فصل اول مقدمه  ۱ بیان مسئله  ۲ اهداف تحقیق  ۳ اهمیت موضوع  ۴ محدوده تحقیق  ۴ روش تحقیق ۴ جامعه آماری ۵ روش نمونه گیری  ۵ روش جمع آوری اطلاعات  ۵ ابزار اندازه گیری  ۵ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO50 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه word قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه — الف چکیده — د – ز فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱)- مقدمه  —– ۲ ۲-۱)– عنوان تحقیق  —– ۳ ۳-۱)- بیان مسأله تحقیق  – ۳ ۴-۱)- اهمیت وضرورت تحقیق —- ۴-۳ ۵-۱ ) – اهداف تحقیق …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل موثر بر تاخیر دراجرای پروژه شبکه آبیاری و زهکشی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO51 تعداد صفحات: ۹۰ صفحه  word قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فصل دوم ندارد فهرست مطالب فصل اول : معرفی تحقیق ۱-۱- مقدمه  ۲ ۱-۲- تبیین موضوع تحقیق  ۳ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق   ۴ ۱-۴- اهداف تحقیق ۶ ۱-۵- انگیزه انتخاب ۷ ۱-۶- قلمرو تحقیق ۷ ۱-۷- سئوالات تحقیق  ۷ ۱-۸- فرضیات تحقیق  ۸ …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل موثر بر بهره وری و توانمند سازی نیروی انسانی (کارکنان) شرکت توزیع نیروی برق و ارائه راهکارهای توسعه آنها

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO52 تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول :‌ کلیات تحقیق ۱- کلیات  ۱ ۱-۱- مقدمه  ۱ ۲-۱- اهمیت موضوع تحقیق و علت انتخاب آن  ۳ ۳-۱- اهداف تحقیق  ۴ ۴-۱- تعریف مساله و بیان سوالات اصلی تحقیق  ۵ ۱-۴-۱- سوالات تحقیق  ۶ ۵-۱- فرضیه …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیران توزیع برق شهرستانها

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO53 تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه word قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان فصل ۴ ناقص می باشد فهــرست مطالب چکـــیده فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه  …۲ عنوان تحقیق  …۴ تعریف موضوع تحقیق(بیان مساله)…۴ اهمیت و ضرورت تحقیق .۵ قلمرو تحقیق ۶ اهداف تحقیق  .۹ سؤالهای تحقیق   ۹ فرضیه های تحقیق   .۱۰ متغیرهای تحقیق   …

مشاهده جزییات

بررسی عملکرد سیستم مالی در شرکت سهامی آب و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO54 تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول چکیده تحقیق  ۴ ۱- مقدمه  ۹ ۲- تعریف موضوع تحقیق   ۱۱ ۳- قلمرو مکانی – زمانی تحقیق  ۱۳ ۴- اهمیت  پژوهش و ضرورت تحقیق  ۱۴ ۵-اهداف  تحقیق  ۱۷ ۶- پرسشهای تحقیق   ۱۸ ۷- تعاریف ،اصطلاحات و …

مشاهده جزییات