اطلاعیه

کتب مدیریت

بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق از دیدگاه مدیران و کارکنان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب فصل اول، کلیات تحقیق تعهد نامه اخلاقی : ۰ چکیده تحقیق  : ۰ ۱-۱-عنوان تحقیق : ۶ ۲-۱ –بیان مساله تحقیق: ۷ ۳-۱-اهمیت وضرورت تحقیق: ۸ ۴-۱-اهداف تحقیق: ۱۰ ۵-۱-سؤالهای تحقیق ۱۰ ۶-۱-قلمرو تحقیق ۱۱ ۱-۶-۱-قلمروموضوعی:بررسی سیستم ارزشیابی عملکردکارکنان از دیدگاه مدیران و کارکنان ۱۱ ۲-۶-۱-قلمرو …

مشاهده جزییات

بررسی سیستم امور مشترکین موجود و ارائه الگوی بهبود سیستم طراحی شده آب و فاضلاب

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب  فصل یکم: کلیات تحقیق  ۱-۱ . مقدمه  ۲ ۱-۲ . بیان مسئله  ۳ ۱-۳ . اهمیت و ضرورت موضوع   ۶ ۱-۴. اهداف پژوهش  ۹ ۱- ۴-۱ . هدف کلی پژوهش  ۹ ۱- ۴-۲ . اهداف اختصاصی پژوهش ۹ …

مشاهده جزییات

بررسی زمینه ها و آثار استقرار مدیریت مشارکتی در شرکت مدیریت تولید برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب فصل اول (معرفی پژوهش) ۱-  تبیین موضوع تحقیق ۲ ۲-  اهمیت موضوع تحقیق ۳ ۳-  اهداف تحقیق  ۵ ۴-  انگیزه انتخاب موضوع تحقیق ۶ ۵-  قلمرو تحقیق  ۷ ۶-  سئوالات تحقیق  ۸ ۷-  چهارچوب نظری تحقیق ۹ …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه ۲ بیان مسأله ۳ دلایل ضرورت و توجیه انجام تحقیق ۳ اهداف تحقیق ۵ اهداف کلی تحقیق ۵ اهداف ویژه تحقیق ۶ فرضیه‌های تحقیق ۶ فرضهای تحقیق یا جانشین ۶ متغیرهای …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: MO39 تعداد صفحات : ۶۰ صفحه فرمت فایل : WORD قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول  دیباچه موضوع تحقیق اهمیت و فایده تحقیق هدف تحقیق فرضیه تحقیق تعاریف اصطلاحات فصل دوم  بررسی تاریخی خشنودی شغلی چیست؟ ریشه و سرچشمه خشنودی چیست؟ رضایت شغلی به عنوان یک …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران و فرهنگ سازمانی با ویژگیهای سازمان های یادگیرنده

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول : کلیات پژوهش ۲ ۱-۱ : مقدمه ۳ ۱-۲ : بیان مسأله ۴ ۱-۳ : اهمیت و ضرورت پژوهش  ۵ ۱-۴ :‌ انگیزه پژوهشگر  ۶ ۱-۵ : سؤال اصلی پژوهش  ۷ ۱-۶ : اهداف پژوهش  ۷ ۱-۷ …

مشاهده جزییات

بررسی تنگناهای مدیریت سرمایه در گردش در شرکت برق منطقه ای و ارائه راهکارهای مناسب

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب : فصل اول:کلیات تحقیق ۱ ‐۱ مقدمه  ۱ ۱ ‐۲ بیان مسئله  ۵ ۱ ‐۳ اهمیت و ضرورت موضوع   ۶ ۱ ‐۴ اهداف تحقیق   ۸ ۱ ‐۵ سئوالات تحقیق  ۱۰ ۱ ‐۶ فرضیه های تحقیق  ۱۰ …

مشاهده جزییات

بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب: فصل اول :کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۲ ۱-۲ مساله اصلی تحقیق ۳ ۱-۳ تشریح و بیان موضوع ۴ ۱-۴ ضرورت انجام تحقیق ۴ ۱-۵ مدل تحقیق۵ ۱-۶ فرضیات تحقیق ۶ ۱-۷ اهداف اساسی از انجام تحقیق …

مشاهده جزییات

بررسی پیامدها و موانع تداوم روند خصوصی سازی در شرکتهای مهندسی مشاور تابعه امور برق وزارت نیرو از دیدگاه مدیران آنها

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب : چکیده  ۱ فصل اول- کلیات تحقیق    ۳ ۱-۱ مقدمه   ۴ ۲-۱ عنوان تحقیق  ۷ ۳-۱ تبیین موضوع تحقیق  ۸ ۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱ ۵-۱ اهداف تحقیق ۱۲ ۶-۱ فرضیه ها و سوالات تحقیق …

مشاهده جزییات

بررسی کارایی مالی و بهره وری آموزشی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب : چکیده تحقیق . الف فصل اول – کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه  ۲ ۲-۱- بیان مسئله . ۲ ۳-۱- ضرورت انجام تحقیق . ۳ ۴-۱- هدف های تحقیق . ۵ ۵-۱- سوالات تحقیق  ۵ ۶-۱- روش تحقیق  …

مشاهده جزییات