کتب مدیریت

دانلود کتاب های الکترونیک و مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی در زمینه ی مدیریت در گرایش های مدیریت دولتی صنعتی بازرگانی اجرایی مالی آموزشی تحول منابع انسانی استراتژیک

بررسی رابطه سبک مدیریتی مشارکتی مدیران با عملکرد شورای معلمان در مدارس

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo138 تعداد صفحات: ۱۸۴ صفحه فایل word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده  …. ۱ فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه  … ۳ بیان مسأله  . ۷ اهمیت و ضرورت پژوهش  ….. ۱۰ اهداف پژوهش  …. ۱۳ سؤالهای پژوهش  . ۱۴ متغیرهای پژوهش  ….. ۱۵ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها  . ۱۵ فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه  …

مشاهده جزییات

مدیریت جلوگیری ازحفر چاههای غیر مجاز

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo137 تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست فصل اول : (‌طرح پژوهش ) صفحه مقدمه  ۱ بیان مسئله پژوهش ۳ اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش  ۴ اهداف پژوهش  ۴ سوالات پژوهشی  ۵ قلمرو تحقیق  ۵ تعریف واژه و اصطلاحات  ۶ فصل دوم (مبانی نظری) وضعیت آب درجهان ۱۰ وضعیت آب …

مشاهده جزییات

نقش اطلاعات مدیریت مبتنی بر رایانه در تصمیم گیری مدیران شرکت برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo136 تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست پیش گفتار چکیده فصل اول : کلیات ١ مقدمه ٢ تعریف موضوع تحقیق ٣ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۵ اهداف تحقیق ۶ سؤالات اساسی تحقیق ٧ تاریخچه تحقیق ٨ متدولوژی تحقیق ٩ تعریف واژه های عملیاتی ١٠ مباحث فصول آینده ١١ فصل دوم ادبیات تحقیق ١٢ مقدمه ١٣ تاریخ اطلاعات ١۴ نیاز به …

مشاهده جزییات

بررسی نقش استراتژی برون سپاری (out sourcing) در بهبود عملکرد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo135 تعداد صفحات: ۱۹۰ صفحه فایل word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول : چارچوب تحقیق مقدمه: ۳ ۱-۱- بیان مسأله تحقیق: ۶ ۲-۱-اهداف پژوهش ۸ ۳-۱ -سؤالات پژوهش ۹ ۴-۱ -اهمیت و ضرورت تحقیق : ۹ ۵-۱- فرضیات ۱۱ ۱-۵-۱ فرضیه اهم ۱۱ ۲-۵-۱ سایر فرضیات ۱۱ ۶-۱- قلمرو تحقیق ۱۲ ۷-۱- روش تحقیق ۱۲ ۱-۷-۱ جامعه …

مشاهده جزییات

عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری به تأمین‌ کنندگان خدمات اینترنتی به ‌عنوان ابزارهای توانمندساز دولت الکترونیک

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo134 تعداد صفحات: ۲۱۰ صفحه فایل word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست فصل اول. کلیات تحقیق ۱ مقدمه ۲ بیان مساله اصلی تحقیق ۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳ هدف تحقیق ۴ فرضیات ۴ جامعه آماری ۵ حجم نمونه آماری ۵ ابزار تحقیق ۵ روش جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶ محدودیت‌ها ۶ تعاریف واژگان ۶ فصل دوم. ادبیات تحقیق ۹ مقدمه ۱۰ بخش اول: ادبیات …

مشاهده جزییات

بررسی و اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین شرکت دخانیات ایران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: mo133 تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱    موضوع تحقیق  ۲ ۱-۲    بیان مسئله  ۲ ۱-۳    اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  ۳ ۱-۴    اهداف و کاربردهای تحقیق  ۴ ۱-۴-۱    اهداف کلی  ۴ ۱-۴-۲    اهداف جزیی  ۴ ۱-۵    پیش فرض …

مشاهده جزییات

پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO131 تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه وورد قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  مکانیزم یا روش‌های اجرایی اصول مدیریت مدیریست چیست سازمان ویژگی‌های سیستم ویژگی‌های اساسی آموزش پودمانی آموزش الکترونیک ضرورت ارزشیابی اهداف ارزشیابی اصول ارزشیابی جامع و فراگیر اهداف ارزشیابی اصول ارزشیابی از اثربخشی آموزشی تعریف مکاتبات اداری اصول تهیه …

مشاهده جزییات

ارزیابی دوره های آموزش کاربردی ضمن خدمت کارکنان درنیروگاه های برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo130 تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل word قیمت: ۲۹۰۰۰ تومان فهرست فصل اول ـ کلیات مقدمه ………۱ تعریف قلمرو زمانی ـ مکانی ……۲ اهداف……….۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ………..۴ سئوالهای تحقیق……….۴ نظریات برخی از دانشمندان پیرامون ارزشیابی برنامه های آموزشی معرفی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز…۸ فصل …

مشاهده جزییات

بررسی تحلیلی تاثیرخصوصی سازی برعملکرد شرکت برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo129 تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار چکیده فصل اول کلیات تحقیق ۱-مقدمه ۱ ۲-عنوان تحقیق ۲ ۳-موضوع تحقیق ۲ ۴-زمینه وتاریخچه موضوع تحقیق۴ ۵-اهداف تحقیق۵ ۱-۵- اهداف اصلی۵ ۲-۵- اهداف فرعی ۵ ۶-اهمیت وارزش تحقیق۶ ۷-کاربرد ونتایج تحقیق۷ ۸-فرضیات تحقیق ۷ ۹-قلمروتحقیق ۸ ۱-۹- …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه تیپ های شخصیتی دبیران با میزان موفقیت آنان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo128 تعداد صفحات: ۱۹۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول : مقدمه بیان مسأله اهمیت وضرورت پژوهش عنوان تحقیق سوالات پژوهش تعاریف مفاهیم واصتلاحات تعاریف عملیاتی فصل دوم :  ادبیات تحقیق جنبه های شخصیت عوامل تعیین کننده شخصیت خصایص شخصیتی ویژگی وعادات شخصیتی اختلالات شخصیت …

مشاهده جزییات