خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب مدیریت (پەڕە 30)

کتب مدیریت

دانلود کتاب های الکترونیک و مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی در زمینه ی مدیریت در گرایش های مدیریت دولتی صنعتی بازرگانی اجرایی مالی آموزشی تحول منابع انسانی استراتژیک

بررسی تنگناهای موجود در سیستم تدارکاتی شرکت توزیع برق و ارائه الگوی بهینه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo139 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل word قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست چکیده تحقیق  ۱ فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه  ۳ تعریف عنوان تحقیق  ۴ اهمیت و ضرورت تحقیق  ۵ اهداف تحقیق  ۵ سوالهای تحقیق  ۶ تعریف واژه ها  ۶ تعریف عملیاتی متغیرها  ۷ فصل دوم : ادبیات تحقیق بخش اول : مباحث …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه سبک مدیریتی مشارکتی مدیران با عملکرد شورای معلمان در مدارس

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo138 تعداد صفحات: ۱۸۴ صفحه فایل word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده  …. ۱ فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه  … ۳ بیان مسأله  . ۷ اهمیت و ضرورت پژوهش  ….. ۱۰ اهداف پژوهش  …. ۱۳ سؤالهای پژوهش  . ۱۴ متغیرهای پژوهش  ….. ۱۵ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها  . ۱۵ فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه  …

مشاهده جزییات

مدیریت جلوگیری ازحفر چاههای غیر مجاز

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo137 تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست فصل اول : (‌طرح پژوهش ) صفحه مقدمه  ۱ بیان مسئله پژوهش ۳ اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش  ۴ اهداف پژوهش  ۴ سوالات پژوهشی  ۵ قلمرو تحقیق  ۵ تعریف واژه و اصطلاحات  ۶ فصل دوم (مبانی نظری) وضعیت آب درجهان ۱۰ وضعیت آب …

مشاهده جزییات

نقش اطلاعات مدیریت مبتنی بر رایانه در تصمیم گیری مدیران شرکت برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo136 تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست پیش گفتار چکیده فصل اول : کلیات ١ مقدمه ٢ تعریف موضوع تحقیق ٣ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۵ اهداف تحقیق ۶ سؤالات اساسی تحقیق ٧ تاریخچه تحقیق ٨ متدولوژی تحقیق ٩ تعریف واژه های عملیاتی ١٠ مباحث فصول آینده ١١ فصل دوم ادبیات تحقیق ١٢ مقدمه ١٣ تاریخ اطلاعات ١۴ نیاز به …

مشاهده جزییات

بررسی نقش استراتژی برون سپاری (out sourcing) در بهبود عملکرد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo135 تعداد صفحات: ۱۹۰ صفحه فایل word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول : چارچوب تحقیق مقدمه: ۳ ۱-۱- بیان مسأله تحقیق: ۶ ۲-۱-اهداف پژوهش ۸ ۳-۱ -سؤالات پژوهش ۹ ۴-۱ -اهمیت و ضرورت تحقیق : ۹ ۵-۱- فرضیات ۱۱ ۱-۵-۱ فرضیه اهم ۱۱ ۲-۵-۱ سایر فرضیات ۱۱ ۶-۱- قلمرو تحقیق ۱۲ ۷-۱- روش تحقیق ۱۲ ۱-۷-۱ جامعه …

مشاهده جزییات

عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری به تأمین‌ کنندگان خدمات اینترنتی به ‌عنوان ابزارهای توانمندساز دولت الکترونیک

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo134 تعداد صفحات: ۲۱۰ صفحه فایل word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست فصل اول. کلیات تحقیق ۱ مقدمه ۲ بیان مساله اصلی تحقیق ۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳ هدف تحقیق ۴ فرضیات ۴ جامعه آماری ۵ حجم نمونه آماری ۵ ابزار تحقیق ۵ روش جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶ محدودیت‌ها ۶ تعاریف واژگان ۶ فصل دوم. ادبیات تحقیق ۹ مقدمه ۱۰ بخش اول: ادبیات …

مشاهده جزییات

بررسی و اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین شرکت دخانیات ایران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: mo133 تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱    موضوع تحقیق  ۲ ۱-۲    بیان مسئله  ۲ ۱-۳    اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  ۳ ۱-۴    اهداف و کاربردهای تحقیق  ۴ ۱-۴-۱    اهداف کلی  ۴ ۱-۴-۲    اهداف جزیی  ۴ ۱-۵    پیش فرض …

مشاهده جزییات

پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:MO131 تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه وورد قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  مکانیزم یا روش‌های اجرایی اصول مدیریت مدیریست چیست سازمان ویژگی‌های سیستم ویژگی‌های اساسی آموزش پودمانی آموزش الکترونیک ضرورت ارزشیابی اهداف ارزشیابی اصول ارزشیابی جامع و فراگیر اهداف ارزشیابی اصول ارزشیابی از اثربخشی آموزشی تعریف مکاتبات اداری اصول تهیه …

مشاهده جزییات

ارزیابی دوره های آموزش کاربردی ضمن خدمت کارکنان درنیروگاه های برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo130 تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل word قیمت: ۲۹۰۰۰ تومان فهرست فصل اول ـ کلیات مقدمه ………۱ تعریف قلمرو زمانی ـ مکانی ……۲ اهداف……….۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ………..۴ سئوالهای تحقیق……….۴ نظریات برخی از دانشمندان پیرامون ارزشیابی برنامه های آموزشی معرفی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز…۸ فصل …

مشاهده جزییات

بررسی تحلیلی تاثیرخصوصی سازی برعملکرد شرکت برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo129 تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار چکیده فصل اول کلیات تحقیق ۱-مقدمه ۱ ۲-عنوان تحقیق ۲ ۳-موضوع تحقیق ۲ ۴-زمینه وتاریخچه موضوع تحقیق۴ ۵-اهداف تحقیق۵ ۱-۵- اهداف اصلی۵ ۲-۵- اهداف فرعی ۵ ۶-اهمیت وارزش تحقیق۶ ۷-کاربرد ونتایج تحقیق۷ ۸-فرضیات تحقیق ۷ ۹-قلمروتحقیق ۸ ۱-۹- …

مشاهده جزییات