اطلاعیه

بررسی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش آب بحساب نیامده در شبکه توزیع آب امور آب و فاضلاب

کد محصول : MO104

تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایل وورد

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل اول:  کلیات تحقیق
مقدمه
بیان موضوع پژوهش
اهمیت موضوع پژوهش
مسئله مورد پژوهش
سؤالات پژوهش
روش تحقیق
فرضیه‏های پژوهش
اهداف پژوهش
واژه‏ها و اصطلاحات

فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول – مطالعات نظری(ادبیات فنی)
اجزاء آب بحساب نیامده
۱- تلفات غیرفیزیکی
۲-تلفات فیزیکی
۳-مدیریت فشار
بخش دوم- پیشینه موضوع(مطالعات تطبیقی)
مقدمه
تاریخچه
وضعیت آب بحساب نیامده در کشورهای مختلف جهان
نتایج مطالعات کلیه استانهای کشور و تعدادی از شهرهای بزرگ دنیا
نتایج  مطالعات پایلوت شهرتهران
نتایج مطالعات پایلوت شهر بوشهر
نتایج مطالعات پایلوت شهر اهواز
نتایج مطالعات پایلوت شهرتبریز
بخش سوم- مطالعات نظری
مقدمه
۱)بررسی تحلیل وضعیت حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب
۱-۱) اهمیت حوادث
۱-۲) اهمیت و ضرورت واحد شبکه و اتفاقات در بهره برداری از شبکه های آبرسانی شهری
۱-۳) حوادث و اتفاقات در شبکه‏های آبرسانی شهری
۱-۴) روشهای جمع أوری و دسته بندی اطلاعات
۱-۵) فرمتهای حوادث و اتفاقات
۱-۶) پردازش اطلاعات حوادث
۱-۷) ریشه یابی علل وقوع حوادث
پیاده سازی و تهیه سیستم حوادث و اتفاقات شبکه آب سنندج
۲)برنامه‏های دوره‏ای تعمیر و نگهداری (فشار سنجی، نشت یابی،بازرسی کنتورها)
۳)آموزش کارکنان بهره بردار در شبکه های توزیع آب
(مقدمه)
– اهمیت آموزش
– سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی
– اصول آموزش افراد.
-اهداف آموزش پرسنل
– ساختار آموزشی
– دسته بندی دوره های آموزشی
– آموزش نیروی انسانی و فرایند انتخاب
– فوائدآموزشهای شغلی و حرفه ای
۴)استفاده از مصالح با کیفیت استاندارد
مقدمه
ارتقاء شاخص های کیفی
تدوین استاندارد
اعمال نظارت مستمر

فصل سوم:  روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
انواع تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری.
انواع روش نمونه گیری.
تعیین حجم نمونه
روش نمونه گیری در این تحقیق
روش جمع آوری آمار و اطلاعات
ابزار اندازه گیری و روشهای آن
اعتبار اندازه گیری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها
مقدمه
تجزیه و تحلیل آماری داده ها
آزمون فرض آماری

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
بحث و نتیجه گیری(نتایج سئوالات)
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادها
مراجع و ضمائم
پرسشنامه

چکیده تحقیق:
تحقیق حاضر با هدف شناسائی عوامل مدیریتی مؤثر بر کاهش آب بحساب نیامده در شبکه توزیع آب شرب شهر سنندج با توجه به اهمیت موضوع نشتی در شبکه های توزِیع آب کشور تدوین شده است.
برای این منظور محقق با طرح چهار سؤال به بررسی عوامل مدیریتی مرتبط با موضوع اقدام و متناسب با سؤالات مورد نظر فرضیات تحقیق تبیین شده است. در پایان فصل اول نیز واژه ها و اصطلاحات کلیدی ارائه گردیده است.
فصل دوم پژوهش به ادبیات تحقیق اختصاص داده شده  که در سه بخش :
۱) ادبیات فنی: شامل تعاریف تخصصی و بیان اجزاء اصلی آب بحساب نیامده
۲) مطالعات تطبیقی(پیشینه موضوع):  شامل مجموعه اقداماتی که در کشورهای مختلف جهان در این زمینه انجام شده است.
۳) مطالعات نظری: شامل پژوهشهای انجام شده و دیدگاه صاحب نظران در این زمینه ، ارائه شده است.
در فصل سوم به توضیح روش تحقیق که در پژوهش بکار رفته  ، پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع عِلّی بوده و جامعه آماری پژوهش کلیه پرسنل فنی شاغل در بخش مشاغل کارشناس فنی ، تکنسین فنی و کارگران خدمات فنی امور آب و فاضلاب شهر سنندج بالغ بر  ۱۰۴ نفر می باشد که از این تعداد ، ۸۱ نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.

ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه بوده که بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است.
در فصل چهارم و به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش آماری آزمون (  Z  )   استفاده شده و دیدگاه پرسش شوندگان  در خصوص سؤالات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فصل پنجم تحقیق به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص دارد.نتاِج استخراج شده از مطالب فصل چهارم در ارتباط با هر یک از سؤالات پژوهش توضیح داده شده و عوامل مدیریتی  مؤثر بر کاهش آب بحساب نیامده در شبکه توزیع آب شرب شهر سنندج، ارائه شده است.
آخرین قسمت این فصل به ارائه پیشنهادات مرتبط با نتایج و پیشنهادبه تحقیق آینده اختصاص دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.