کتب مدیریت

دانلود کتاب های الکترونیک و مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی در زمینه ی مدیریت در گرایش های مدیریت دولتی صنعتی بازرگانی اجرایی مالی آموزشی تحول منابع انسانی استراتژیک

نقش ارزشیابی سالانه در بهبود عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo162 تعداد صفحات: ۱۵۵ صفحه فایل word قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست فصل اول : کلیات • مقدمه ۱ • رابطه بین ارزشیابی و بهبود عملکرد کارکنان ۲ • ضرورت ارزشیابی ۲ • اهداف پژوهش ۳ • طرح سؤالهای پژوهش ۵ • تبیین فرضیه های تحقیق ۸ • روش تحقیق  ۹ • ساختار گزارش ۱۰ فصل دوم : ادبیات تحقیق • تعریف ارزشیابی عملکرد • اهداف ارزشیابی عملکرد ۱۶ • معیارهای ارزشیابی ۱۸ …

مشاهده جزییات

آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo160 تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱ ۲-۱- تعریف مسئله ۲ ۳-۱- فرضیات تحقیق ۷ ۴-۱- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح ۷ ۵-۱- روش تحقیق ۸ ۶-۱- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات …

مشاهده جزییات

بررسی متون اندازه گیری بهره وری

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo159 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه word قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب : تعریف اندازه گیری بهره وری کارآیی، اثر بخشی، و بهره وری چرا بهره وری اندازه گیری می‌شود مبانی اندازه گیری بهره وری عناصر مقیاس‌های بهره وری داده‌ها مشتریان داده‌های موقتی نهاده‌ها سطوح تحلیل نشان دادن بهبود بهره …

مشاهده جزییات

اولویت بندی چگونگی اعمال خاموشی (قطع برق) اجباری با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

متن کامل این فایل موجود نیست فهرست مطالب فصل اول : کلیات طرح تحقیق ۱-۱- مقدمه ۲-۱-عنوان تحقیق ۳-۱- تعریف موضوعی تحقیق ۴-۱- قلمرو تحقیق ۱-۴-۱- قلمرو موضوعی ۲-۴-۱- قلمرو زمانی ۳-۴-۱- قلمروجغرافیائی ۵-۱- روش شناسی تحقیق ۶-۱- تعیین حجم نمونه ۷-۱- مسئله تحقیق ۸-۱- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش …

مشاهده جزییات

اولویت بندی عوامل موثر در افزایش بهره وری منابع انسانی با استفاده ازفنون تصمیم گیری چندشاخصه (MADM) در شرکت برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo157 تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه word قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه           ۱ بیان مسأله           ۲ اهمیت وضرورت تحقیق  ۴ اهداف تحقیق  ۵ پیشینه تحقیق ۵ تعریف واژه ها واصطلاحات . ۶ سئوال های اساسی تحقیق ۹ فرضیه های تحقیق ۱۰ متغیرهای تحقیق         ۱۰ روش …

مشاهده جزییات

اولویت بندی شاخص های انتخاب پیمانکار مناسب در پروژه های عمرانی.مطالعه موردی طرح های فاضلاب

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo156 تعداد صفحات: ۲۱۰ صفحه word قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست فصل اول : کلیت تحقیق . ۱-۱- مقدمه ۱-۲- تعریف مسئله.. ۱-۳- سابقه تحقیق ۱-۴- هدفهای تحقیق ۱-۵- کاربرد تحقیق . ۱-۶- روش انجام تحقیق ۱-۷- شرحی بر داده های اماری و معرفی جامعه اماری .. ۱-۸- روش گرد آوری اطلاعات .. ۱-۹-  اهمیت موضوع تحقیق ۱-۱۰-  محدودیتهای …

مشاهده جزییات

کنترل موجودی و مدلسازی در حالت فازی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصوول:mo154 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب    چکیده…..(چکیده)     فصل اول:  مبانی نظری تحقیق مقدمه……(۱) ۱-۱):سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده تحقیق………(۱) ۱-۲):مسئله تحقیق……..(۳) ۱-۳):اهداف اساسی تحقیق……….(۳) ۱-۴):قلمرو تحقیق…….(۴) ۱-۵):سئوالات تحقیق………..(۴) ۱-۶):متغیرهای تحقیق……..(۵) ۱-۷):جامعه و نمونه آمار ی…….(۵) ۱-۸):تعریف واژه ها و اصطلاحات …

مشاهده جزییات

بررسی ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران از دیدگاه مشتریان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo153 تعداد صفحات:  ۹۵صفحه فایل وورد قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان     فصل اول : کلیات     ۱-۱- مقدمه     ۲-۱- بیان مسأله     ۳-۱- هدف     ۱-۳-۱- الف – هدف اصلی:     ۱-۳-۱- ب – اهداف فرعی:     ۱-۳-۱- پ – هدف کاربردی:     ۴-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق     …

مشاهده جزییات

ارزیابی و شناسائی فعالیتهای سیستم مالی موجود در شرکت سهامی برق ، شناخت مشکلات ، نارسائیهای سیستم و ارائه پیشنهاد

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo151 تعداد صفحات: ۱۷۵ صفحه فایل وورد قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست فصل اول ۱ مقدمه ۲ حسابداری مدیریت (۱) ۴ ۱-۱- تعریف و اهمیت موضوع ۷ ۱-۲- اهداف تحقیق ۱۰ ۱-۳-  سوالات تحقیق ۱۰ ۱-۵- قلمرو تحقیق ۱۱ ۱-۵-۱ – قلمرو موضوعی ۱۱ ۱-۵-۲- قلمرو مکانی ۱۱ ۱-۵-۳ قلمرو زمانی ۱۱ ۱-۶- تعریف واژه های تخصصی ۱۱ فصل دوم ۱۴ بخش …

مشاهده جزییات

بررسی آثار و نتایج استقرار سیستم مدیریت کیفیت (استاندارد ISO 9000) بر تولید در نیروگاه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo150 تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل word قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان   فهرست فصل اول ، کلیات تحقیق ۱ مقدمه ۲ ۱-۱-بیان موضوع تحقیق: ۳ ۱-۲-ضرورت انجام تحقیق ۵ ۱-۳-تازگی موضوع: ۸ ۱-۴-هدف تحقیق‌: ۸ ۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۱۰ ۱-۶-تعریف عملیاتی متغیرها: ۱۲ فصل دوم ، مبانی نظری(ادبیات تحقیق) ۱۵ مقدمه: ۱۵ ۲-۱-شناخت سازمان: ۱۶ بررسی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجائی: ۱۶ اهداف ساخت نیروگاه …

مشاهده جزییات