اطلاعیه

کتب مدیریت

ارزیابی تأثیرات خصوصی سازی برعملکرد تعمیر ونگهداری تاسیسات فوق توزیع و انتقال درشرکت برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نمی باشد فهرست پیشگفتار                                                 چکیده فصل اول معرفی پژوهش ۱-۱مقدمه…………………………………………..  ۱ ۲-۱-موضوع تحقیق …………………………………….. ۳ ۳-۱-اهمیت تحقیق وضرورت انجام آن …………………………… ۴ ۴-۱-انگیزه تحقیق………………………………………. ۴ ۵-۱-اهداف تحقیق………………………………………  ۵ ۶-۱-سوالات تحقیق……………………………………… ۵ ۷-۱-مسأله پژوهش………………………………………  ۵ ۸-۱-متغیرهای تحقیق…………………………………….  ۶ ۹-۱-تعریف عملیاتی واژه ها…………………………………    ۶ ۱.-۱-فرضیه های تحقیق…………………………………..  ۷ ۱۱-۱-قلمرو مکانی …

مشاهده جزییات

ارزیابی تجربه خصوصی سازی و ارائه الگویی مناسب برای بخشهای خدماتی توزیع برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نمی باشد فهرست فصل اول : طرح تحقیق ۱ ۱-۱ مقدمه  ۲ ۲-۱ اهمیت موضوع تحقیق ۳ ۳-۱ هدف تحقیق ۵ ۴-۱ بیان مسأله و سوالات تحقیق  ۶ ۵-۱ تعریف مفهومی واژه ها ۸ ۶-۱ تعریف عملیاتی واژه ها ۱۰ فصل دوم : پیشینه تحقیق ۱۲ ۱-۲ …

مشاهده جزییات

بازارهای صنعت کاشی و سرامیک

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo146 تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  فصل اول ۱- تاریخچه ایجاد این شغل در ایران ۲- نوع شغل :تولیدی / خدماتی ۳- عمده فروشی یا خرده فروشی ۴- نوع تولیدات و خدمات ، فهرست تولیدات و خدمات فصل دوم ۱- نیروی کار و استاندارد …

مشاهده جزییات

بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo144 تعداد صفحات: ۱۶۵ صفحه فایل word قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست چکیده: ۱ مقدمه ۲ ۱-۱ بیان مسئله تحقیق ۶ ۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۹ ۱-۳ اهداف تحقیق ۱۰ ۱-۴ فرضیات تحقیق ۱۱ ۱-۵ نوع روش تحقیق ۱۳ ۱-۶ محدودیت های تحقیق ۱۴ ۲-۱ پیشینه تحقیق در داخل کشور …

مشاهده جزییات

کاربرد علوم رفتاری و ارتباطات و نقش آن در رضایت مندی مشتری

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo143 تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار ۱۰ مقدمه ۱۱ فصل اول ۱۳ رفتار انسان ، شخصیت ، نگرش ، ادراک ۱۳ مفهوم رفتار ۱۳ شخصیت ۱۴ تئوری روانکاوی ۱۵ نظریه روانکاوی و راهبرد تبلیغاتی ۱۵ نظریه خصیصه ۱۵ شخصیت جذاب و طریقه ساختن آن ۱۶ شناخت نگرش به مثابه کلیدی برای کنترل رفتار ۱۸ …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo142 تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل word قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : ( کلیات تحقیق ) ۱-۱- مقدمه  ۲ ۱-۲- بیان مسئله  ۵ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۸ ۱-۴- اهداف تحقیق ۱۱ ۱-۴-۱- هدف کلی:  ۱۱ ۱-۴-۲- اهداف جزیی: ۱۱ ۱-۵- فرضیه ها ی تحقیق  ۱۱ ۱-۶- حیطه تحقیق ۱۱ ۱-۷- …

مشاهده جزییات

بررسی کارکرد نظام ارزشیابی کارکنان در شرکت مدیریت تولید برق

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: mo141 تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه وورد قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست فصل اول : کلیات مقدمه   ۱ اهمیت ارزشیابی عملکرد در سازمانها   ۲ اهداف   ۷ سؤالات و فرضیات تحقیق  ۸ معرفی متغیرهای مستقل و وابسته  ۹ هدف تحقیق  ۹ ساختار گزارش  ۱۰ فصل دوم : مبانی نظری فرآیند ارزشیابی   ۱۱ عوامل …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo140 تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل pdf قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان  چکیده اهمیت برند و تاثیر آن در فروش محصولات شرکت ها به طور فزاینده ای در حال گسترش بوده و آگاهی از شخصیت برند و ابعاد آن به سبب تاثیر گذاری بر رضایت، ارزش ادراکی و وفاداری مشتریان برای شرکت …

مشاهده جزییات

بررسی تنگناهای موجود در سیستم تدارکاتی شرکت توزیع برق و ارائه الگوی بهینه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo139 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل word قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست چکیده تحقیق  ۱ فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه  ۳ تعریف عنوان تحقیق  ۴ اهمیت و ضرورت تحقیق  ۵ اهداف تحقیق  ۵ سوالهای تحقیق  ۶ تعریف واژه ها  ۶ تعریف عملیاتی متغیرها  ۷ فصل دوم : ادبیات تحقیق بخش اول : مباحث …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه سبک مدیریتی مشارکتی مدیران با عملکرد شورای معلمان در مدارس

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo138 تعداد صفحات: ۱۸۴ صفحه فایل word قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده  …. ۱ فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه  … ۳ بیان مسأله  . ۷ اهمیت و ضرورت پژوهش  ….. ۱۰ اهداف پژوهش  …. ۱۳ سؤالهای پژوهش  . ۱۴ متغیرهای پژوهش  ….. ۱۵ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها  . ۱۵ فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه  …

مشاهده جزییات