کتب مدیریت

دانلود کتاب های الکترونیک و مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی در زمینه ی مدیریت در گرایش های مدیریت دولتی صنعتی بازرگانی اجرایی مالی آموزشی تحول منابع انسانی استراتژیک

شیوه های ارتقا فرهنگ مشتری مداری

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:SA133  تعداد صفحات: ۱۸۶ صفحه فایل WORD قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان چکیده فهرست مطالب فصل اول:طرح تحقیق ۱-۱- مقدمه. ۲ ۱-۲-  بیان مسئله. ۳ ۱-۳-  ضرورت و اهمیت تحقیق . ۵ ۱-۴ – سئوال­های تحقیق  ۶ ۱-۵- اهداف تحقیق. ۷ ۱-۶- چهار چوب نظری تحقیق ۸ ۱-۷- تعریف واژه ها …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه ارتقا سلامت نظام اداری با گسترش ارزش های اخلاقی و وجدان کاری کارکنان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:SA132  تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه  فایل WORD قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فصل اول طرح تحقیق      ۱ ۱-۱ مقدمه       ۲ ۱-۲ بیان مسأله  ۳ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق    ۵ ۱-۴ اهداف تحقیق        ۷ ۱-۵ چارچوب نظری تحقیق:      ۷ ۱-۶ مدل تحلیلی تحقیق  ۸ ۱-۷ فرضیه‌های تحقیق   ۹ ۱-۸ قلمرو مکانی …

مشاهده جزییات

تاثیر دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق در انتصاب و ارتقا مدیران دولتی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:SA131 تعداد صفحات:  ۱۴۸ صفحه فایلWORD قیمت: ۲۹۰۰۰ تومان چکیده : ۵ فصل اول         ۶ کلیات تحقیق     ۶ ۱-۱- مقدمه      ۷ ۱-۲- بیان مسأله ۸ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق   ۱۱ ۱-۴- اهداف تحقیق      ۱۳ ۱-۵- فرضیه‌ها   ۱۳ تعاریف مفهومی متغیرها  ۱۴ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق: ۱۶ مدل تحلیلی …

مشاهده جزییات

بررسی شاخص های کار شایسته و رضایت شغلی پرستاران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:SA130  تعداد صفحات: ۱۲۶ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۷۰۰۰ تومان چکیده فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه. ۲ ۱-۲- بیان مسأله… ۳ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵ ۱-۴- اهداف تحقیق.. ۷ ۱-۵- سوالات تحقیق ۷ ۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها.. ۸ فصل دوم: مبانی نظری …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه تعهد سازمانی با سخت کوشی مدیران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:SA129 تعداد صفحات :  ۱۲۵ صفحه فرمت فایل WORD قیمت : ۲۷۰۰۰ تومان چکیده  ۱ فصل اول         ۷ کلیات تحقیق     ۷ ۱-۱- مقدمه :    ۸ ۱-۲- بیان مسأله ۹ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق : ۱۱ ۱-۴- مدل تحلیلی تحقیق          ۱۳ ۱-۵- اهداف تحقیق      ۱۳ ۱-۵-۱- هدف کلی پژوهش:      …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده در سازمان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:SA128 تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان چکیده فهرست مطالب فصل اول:  کلیات پژوهش ۱-۱. مقدمه …  ۲ ۱-۲. بیان مسأله ۴ ۱-۳. اهمیت و ضرورت پژوهش.  ۶ ۱-۴. اهداف تحقیق. ۷ ۱-۵. سوالات پژوهش .. ۸ ۱-۵-۱. سوال اصلی پژوهش . ۸ ۱-۵-۲. سوالات فرعی …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین سبک رهبری و بهداشت روانی کارکنان واحدهای دانشگاهی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:sa127 تعداد صفحات:  ۱۶۸ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان فصل اول کلیات تحقیق     ۱۱ ۱-۱- مقدمه :    ۱۲ ۱-۲- بیان مسأله:          ۱۳ ۱-۳- اهداف تحقیق      ۱۶ ۱-۳-۱- هدف کلی       ۱۶ ۱-۳-۲- اهداف فرعی:   ۱۶ ۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق   ۱۶ ۱-۵- چارچوب نظری تحقیق :    ۱۸ ۱-۶- مدل …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر خدمات دولت الکترونیک بر عملکرد مالی سازمان ها

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: SA126 تعداد صفحات: ۱۶۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۳۲۰۰۰ تومان چکیده فهرست مطالب چکیده….. فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مساله. سئوالات تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق. اهداف تحقیق.. چارچوب نظری تحقیق… مدل تحلیلی تحقیق.. فرضیه های تحقیق… روش های تحقیق…. روش تحلیل آماری.. تعریف مفهومی متغیر ها… …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر خدمات الکترونیکی در نظام اداری بر هزینه های مالی دولت

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول :SA125 تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۳۱۰۰۰ تومان   چکیده فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق… ۱ ۱-۱- مقدمه. ۲ ۱-۲- بیان مسئله… ۴ ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵ ۱-۴- چارچوب نظری تحقیق ۷ ۱-۵- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق ۹ ۱-۶- مدل …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر حمایت سازمانی بر درگیری شغلی پرستاران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول :SA124 تعداد صفحات: ۱۵۹ صفحه فایل WORD قیمت: ۳۲۰۰۰ تومان چکیده فهرست مطالب چکیده. ۱ فصل اول : طرح تحقیق.. ۲ مقدمه‌ ۳ بیان‌ مسئله‌ ۳ اهمیت‌ و ضرورت تحقیق.. ۶ اهداف‌ تحقیق.. ۷ چارچوب نظری تحقیق.. ۷ مدل تحلیلی تحقیق.. ۹ مدل عملیاتی تحقیق.. ۱ فرضیه‌های‌ تحقیق.. …

مشاهده جزییات