اطلاعیه

کتب مدیریت

بررسی رابطه بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی در معلمان در مقاطع مختلف

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL163 تعداد صفحات:  ۴۲ صفحه فایل word قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: مقدمه ۱-۱-مقدمه ۲ ۱-۲- اهمیت تحقیق ۳ ۱-۳-بیان مساله ۳ ۱-۴-تعاریف ۴ فصل دوم: پیشینه تحقیق ۲-۱تعاریف استرس ۹ ۲-۲ تحقیقات پیشین ۱۰ ۲-۳ فرسودگی شغلی ۱۲ ۲-۴ سوالات تحقیق ۱۳ فصل سوم: روش پژوهش ۳-۱ مقدمه …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه فرسودگی شغلی و تحمل ابهام و رضایت شغلی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: OL160 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل word قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب ۱_ فصل اول : کلیات پژوهش ۱_۱ مقدمه          ۱۰ ۱_۲ بیان مسئله ۱۱ ۱_۴ سؤال های های پژوهش ۱۴ ۱_۴ فرضیه های پژوهش ۱۴ ۱_۵ اهداف پژوهش ۱۴ ۱_۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۳ ۱_۶ تعاریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی پژوهش ۱۴ ۱_۶_۱ تعاریف نظری ۱۴ …

مشاهده جزییات

رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: OL154 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان  فصل ۴ ندارد                                                         فهرست مطالب : فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه طرح مسئله و …

مشاهده جزییات

راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها با روش فراتحلیل (Meta-Analysis)

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: OL153 تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایل word قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده تحقیق فصل اول- کلیات وروش تحقیق فصل دوم- بررسی ادبیات تحقیق فصل سوم- یافته‌های پژوهشی فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات منابع و مآخذ پیوست‌ها پیوست ۱- تلخیص داده‌های روش‌شناسی و محتوایی چکیده تحقیق: عنوان تحقیق …

مشاهده جزییات

درک و دریافت پدیده افسردگی واضطراب و مسایل ناشی از آنها و ارائه راه حلهای مناسب در جهت یاری نمودن به کادر آموزشی مدارس

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL146 تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایل word قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه هدف تحقیق فایده واهمیت تحقیق بیان مساله موضوع تحقیق فرضیه تحقیق تعریف مفاهیم و واژه ها تعریف عملیاتی اضطراب تعریف عملیاتی افسردگی تاریخچه اضطراب تاریخچه افسردگی تعاریف ونظریه های اضطراب آدلر راجرز روتر دکتر ویلسون کارن …

مشاهده جزییات

بررسی مزایای برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: OL93 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان  فهرست مطالب : فصل اول مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق بیان فرضیه ها تعریف واژه ها و اصطلاحات در تحقیق محدودیتهای تحقیق اهداف تحقیق روش تحقیق فصل دوم : سابقه تحقیق سابقه تحقیق قسمتهای تشکیل دهنده دوره های IT …

مشاهده جزییات

بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: OL92 تعداد صفحات:  ۵۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده تحقیق فصل اول مقدمه طرح مساله اهمیت موضوع اهداف تحقیق فرضیات تحقیق تعریف عملیاتی تعریف مفاهیم و اصطلاحات مدل نظری تحقیق فصل دوم ادبیت تحقیق پیشینه تحقیق نظریات جامعه شناسان و رضایت الگوی پارسونز نظریه …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: OL84   تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان  فهرست مطالب فصل اول کلیّـات تحقیق مقدمه : بیان مسئله : سئوال پژوهش هدف های تحقیق : فرضیه های تحقیق : اهمیت و ضرورت تحقیق : متغیرهای تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها : تعاریف عملیاتی واژه …

مشاهده جزییات

بررسی میزان رضایت شغلی مدیران مقطع متوسطه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: OL76 تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب تقدیر و تشکر تقدیم به فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه ۱ بیان مسئله ۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۳ اهداف کلی تحقیق ۵ سوالات ویژه تحقیق ۶ تعریف اصطلاحات ۷ فصل دوم : ادبیات و پیشینه …

مشاهده جزییات

بررسی میزان رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: OL75 تعداد صفحات: ۱۱۴ صفحه فایل word قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول (بیان مسئله) ۱-۱ بیان مسئله…..۱۵ ۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق….۱۷ ۱-۳ اهداف تحقیق۱۷ ۱-۳-۱ هدف اصلی.۱۷ ۱-۳-۲ اهداف فرعی…..۱۷ ۱-۴ سوالات تحقیق….۱۷ ۱-۴-۱ سوال اصلی.۱۷ ۱-۴-۲ سوالات اصلی…۱۷ ۱-۵ فرضیه تحقیق۱۸ ۱-۵-۱ فرضیه اصلی…..۱۸ ۱-۵-۲ …

مشاهده جزییات