کتب مدیریت

دانلود کتاب های الکترونیک و مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی در زمینه ی مدیریت در گرایش های مدیریت دولتی صنعتی بازرگانی اجرایی مالی آموزشی تحول منابع انسانی استراتژیک

بررسی تاثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:SA123 تعداد صفحات: ۱۶۳ صفحه فایل WORD قیمت: ۳۲۰۰۰ تومان چکیده فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه… ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۱-۴- اهداف تحقیق… ۱-۵- فرضیه‏ های تحقیق. ۱-۶- جامعه آماری ۱-۷- حجم نمونه . ۱-۸- روش نمونه‏ گیری.. ۱-۹- روش تحقیق …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر ابعاد ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:SA122 تعداد صفحات: ۱۶۳ صفحه فایل WORD قیمت: ۳۲۰۰۰ تومان چکیده فهرست مطالب چکیده…. ۱ فصل اول: طرح تحقیق….. ۲ مقدمه ۳ بیان مسأله….. ۴ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶ اهداف تحقیق ۷ چارچوب نظری تحقیق…. ۷ مدل تحلیلی تحقیق…. ۹ مدل عملیاتی تحقیق. ۱۰ فرضیه‌ها ۱۱ قلمرو تحقیق….. …

مشاهده جزییات

تعیین تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA121 تعداد صفحات : ۱۲۷ صفحه فرمت فایل WORD قیمت : ۲۵۰۰۰  تومان چکیده  ۱ فصل اول :  کلیات تحقیق    ۲ ۱-۱- مقدمه      ۳ ۱-۲- بیان مسأله ۴ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق   ۶ ۱-۴- اهداف تحقیق      ۹ ۱-۴-۱- هدف کلی پژوهش       ۹ ۱-۴-۲- اهداف اختصاصی:        ۹ ۱-۵- …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین اخلاق کار و تعهد سازمانی در کارکنان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA115 تعداد صفحات: ۱۹۷  صفحه  فایل WORD قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق چارچوب نظری هدف کلی تحقیق فرضیه‏های تحقیق تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) مدل تحلیلی تحقیق فصل دوم:ادبیات تحقیق مقدمه …

مشاهده جزییات

بررسی جهت گیری کیفیت زندگی کاری در راستای استراتژی های منابع انسانی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل های مقاله ارائه شده است. چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی جهت گیری کیفیت زندگی کاری  در راستای  استراتژی های منابع انسانی (مطالعه موردی) ، انجام شده است.این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، براساس …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی معلمان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA113 تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری  تحول آفرین با تعهد سازمانی معلمان  مقطع متوسطه آموزش و پرورزش  شهرستان شوش دانیال (ع) در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ می باشد. حجم جامعه آماری  کلیه معلمان متوسطه به تعداد ۴۰۰ …

مشاهده جزییات

بررسی اثرات آمیخته بازاریابی برروی ” ارزش ویژه برند” با تاکید بر اثر میانجی گری” تبلیغات دهان به دهان “

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA112 تعداد صفحات: ۱۵۳ صفحه فایل WORD قیمت: ۴۹۰۰۰ تومان چکیـده:            ۸ فصل اول           ۹ کلیـات تحقیـق   ۹ مـقدمه : ۱۰ بیـان مساله :        ۱۰ اهمیت و ضرورت تحقیـق :          ۱۳ اهداف تحقیـق :  ۱۳ سوال ها، فرضیـه ها، و مدل مفهومی تحقیـق :         ۱۴ سوال های تحقیـق :         …

مشاهده جزییات

تأثیر هوش هیجانی و نقش آن در ایجاد کارآفرینی در کارخانه قند شهرستان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA111 تعداد صفحات: ۱۲۳ صفحه فایل WORD قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فصل اول:          ۸ کلیات تحقیق     ۸ ۱-۱ مقدمه         ۹ ۱-۲ بیان مسئله    ۱۱ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق      ۱۳ ۱-۴ اهداف تحقیق          ۱۴ ۱-۴-۱ هدف کلی:         ۱۴ ۱-۴-۲ هدف های فرعی:            ۱۴ ۱-۵ فرضیه های تحقیق   ۱۴ ۱-۵-۱ فرضیه …

مشاهده جزییات

تأثیر سیستم های مدیریت کیفیت انواع ایزوها بر رفتار مصرف کننده

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA110 تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فصل اول:          ۷ کلیات تحقیق     ۸ ۱-۱ مقدمه         ۸ ۱-۲ بیان مسئله    ۹ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق      ۱۰ ۱-۴ اهداف تحقیق          ۱۱ ۱-۴-۱ هدف کلی:         ۱۱ ۱-۴-۲ هدف های فرعی:            ۱۱ ۱-۵ فرضیه های تحقیق   ۱۲ ۱-۵-۱ فرضیه …

مشاهده جزییات

تأثیر توانمندسازی نیروی انسانی بر اثربخشی کارکنان جهادکشاورزی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA109 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD ( همراه با فایل آمار ی) قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فصل اول:          ۷ کلیات تحقیق     ۸ ۱-۱ مقدمه         ۸ ۱-۲ بیان مسئله    ۱۰ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق      ۱۱ ۱-۴ اهداف تحقیق          ۱۲ ۱-۵ مدل تحقیق ۱۳ ۱-۶ فرضیات تحقیق       ۱۴ ۱-۷ تعریف …

مشاهده جزییات