پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SA132- بررسی رابطه ارتقا سلامت نظام اداری با گسترش ارزشهای اخلاقی و وجدان کاری کارکنان

نمونه پایان نامه مدیریت (دولتی، اجرایی منابع انسانی و ...) بررسی رابطه ارتقا سلامت نظام اداری با گسترش ارزشهای اخلاقی و وجدان کاری کارکنان

کد محصول:SA132

 150 صفحه  فایل WORD

30000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول

طرح تحقیق      1

1-1 مقدمه       2

1-2 بيان مسأله  3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق    5

1-4 اهداف تحقيق        7

1-5 چارچوب نظری تحقیق:      7

1-6 مدل تحليلي تحقيق  8

1-7 فرضيه‌هاي تحقيق   9

1-8 قلمرو مكاني تحقيق 10

1-9 محدوديت هاي تحقيق        10

1-10 تعريف مفهومی متغیرهاي تحقيق     10

1-10-1سلامت اداري:   10

1-11 متغير وجدان كاري 12

1-11-1پرکاری کارکنان  12

1-11-2کنترل دروني:     12

1-11-3 استفاده حداکثر از منابع: 13

1-11-4 انگیزه درونی:   13

1-11-5 کیفیت کاری:    13

1-11-6 ارزشهای اخلاقی :        13

1-12 تعاریف عملیاتی متغیرها :   14

فصل‌ دوم‌         16

ادبيات‌ تحقيق‌    16

2-1 مقدمه‌:       17

2-2  بخش اول : سلامت و فساد اداري   17

2-2-1  فساد اداری :     17

2-3 تعريف فساد بر مبناي افكار عمومي جامعه     18

2-4 انواع فساد اداري در روابط دولت با شهروندان:         19

2-4 انواع مختلف فساد اداري با توجه به روابط و مبادلات گوناگون موجود در داخل مجموعه دولت:     24

2-5 عوامل تهديد كننده سلامت نظام اداري (به تفکیک عوامل برون سازمانی و درون سازمانی ) 26

2-6 عوامل بيروني تهديد كننده نظام اداري (سازماني)       27

2-7 عوامل دروني تهديد كننده نظام اداري (متغيرهاي مديريتي)      30

الف- برنامه‌ريزي          30

ب- سازماندهي 31

ج- كنترل و نظارت        32

سازمانهاي كارآمد و موفق          35

2-8 ويژگيهاي نظامهاي كارآمد:   35

2-9 راهكارهاي اداري و مديريتي ارتقاي سلامت نظام اداري:        36

2-10 عوامل اقتصادي بروز فساد اداري    36

2-11راهكارهاي اقتصادي ارتقاي سلامت نظام اداري        37

2-11-1  سلامت اداری :          37

راه‌حلها در جهت سلامت ادری و پيشگيري از بروز تخلفات اداري  37

عوامل مؤثر در كاهش فساد اداري 37

2-12 نقش مديريت عالي دستگاهها در كاهش فساد اداري . 40

2-13 نقشهاي رهبري در سازمانها 41

راه‌حلهاي اجرايي          50

اقدامات اجرايي 50

2-14 روشهاي رسیدن به سلامت اداری و مبارزه با فساد اداري      53

2-15 راهكارهايی برای سلامت اداری و  پيشگيري از تخلفات اداري         54

2-15-1 فرهنگ‌سازي    54

2-15-2 آموزش 55

2-15-3 بازخورد از بررسي پرونده‌هاي متخلفين   55

2-15-4 برقراري سيستم مشاركت بين كاركنان      55

2-15-5 شفاف‌سازي در سيستم اطلاع‌رساني        56

2-15-6 سيستم نظارت در سازمان          56

2-15-7 سياستها و مقررات سازماني       56

2-16 نقش آموزشهاي جامع در سلامت نظام اداري و كاهش تخلفات         57

5- آموزشهاي اخلاقي    61

2-17 توجه به احیا و آموزش ارزشهای اخلاقی     64

2-18حمایت از مطبوعات و آزادی بیان برای انعکاس مطالب مربوط به فساد اداری          65

2-19 نتیجهگیری و راهحلها       65

بخش دوم : ارزشهای اخلاقی و وجدان كاري       68

اخلاق در سازمان          68

2-20 مقدمه:     68

2-21 عناصر ارزش اخلاقی        70

2-22 معیار ارزش اخلاقی         71

2-23 نظام ارزشهای اخلاقی در محیط کار 83

2-24 وجدان کاری       85

تعريف وجدان كار         86

نشانه‌هاي وجدان كار     87

فطرت انسان و كار        89

منشاء وجدان كار          90

2-24 عوامل مؤثر بر وجدان كار افراد      92

ب - ارزشهاي فرهنگي   94

ج-ارزشهاي شخص       95

2-25 بخش سوم: تاثير وجدان کاری و ارزشهای اخلاقی بر سلامت اداری   95

2-26 بخش چهارم: پيشينه تحقيق 101

2-27 پیشینه خارجی      105

2-28 جمعبندی از فصل دوم :    106

فصل‌ سوم‌        108

روش‌ شناسي تحقيق      108

3-1 مقدمه:       110

3-2 روش تحقيق:         110

3-3 جامعه‌ آماري:         110

3-4 حجم نمونه‌ و روش‌ نمونه‌گيري‌:       111

3-5 روش نمونه‌گيري    111

3-6 ابزار جمع‌ آوري‌ داده‌ها:      111

3-7 روشهاي‌ تجزيه‌ و تحليل‌ داده‌هاي‌ آماري‌        113

فصل چهارم      114

تجزيه و تحليل داده ها    114

4-1  مقدمه ‌:     115

4-2  بخش اول: تحلیل توصیفی داده ها   116

4-2-2  سابقه خدمت    118

4-3 بخش استنباطی       131

فصل پنجم        138

نتايج وپيشنهادات تحقيق 138

5-1 مقدمه ‌:      140

5-2 بحث و نتیجه گیری :          141

5-3 پیشنهادهای تحقیق : 144

5-4 پيشنهاد براي محققين آينده : 146

فهرست منابع و مآخذ     147

منابع انگليسي    150

پيوستها  152

 پروژه مدیریت و تحقیق مدیریت در رابطه با متغیرهای  پایان نامه سلامت نظام اداری ،ارزش های اخلاقی و پایان نامه وجدان کاری مورد استفاده در پایان نامه کارشناسی ارشد ، کارشناسی و دکتری

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید