اطلاعیه

مقاله ترجمه شده دلبستگی، عزت نفس و هوش هیجانی در بین بزرگسالان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R24

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۸   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۴۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  دلبستگی، عزت نفس و هوش هیجانی در بین بزرگسالان

عنوان انگلیسی:

Adult Attachment, Self-esteem and Emotional Intelligence

چکیده فارسی:

در توسعه ی شخصیت، نظریه دلبستگی، به صورت خاص با هوش هیجانی در ارتباط با اجتماعی شدن از طریف عواطف ارتباط دارد که در حوزه ی کودک- مراقب قرار می گیرد. بر مبنای پژوهش های بارتلمو و هوروویتز (۱۹۹۱) درباره ی پیوند بین دلبستگی، عزت نفس و اجتماعی بودن، این پژوهش به بررسی همبستگی های بین انواع دلبستگی بزرگسالان، سطح عزت نفس و توسعه ی هوش هیجانی می پردازد. ۶۵ بزرگسال با استفاده از مقیاس دلبستگی بزرگسالان، مقیسا عزت نفس روزنبرگ، آزمون هوش هیجانی ارزشیابی شدند. نتایج نشان داد که انواع دلبستگی در بین بزرگسالان بر سطح عزت نفس و توسعه ی هوش هیجانی تاثیر دارد.

Abstract

In personality development, attachment theory is particularly well related to emotional intelligence in terms the socialization through emotions occurring within the child-caregiver relationship. Based on Bartholomew & Horowitz studies (1991) on the link between attachment, self-esteem and sociability, this study examined the correlations between the types of adult attachment, self-esteem level and emotional intelligence development. 65 adults were evaluated with Adult Attachment Scale (Collins & Read, 1990), Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965), Emotional Intelligence Test (adapted Roco by Bar-On, 1997). The results show the fact that the types of adult attachment influenced self-esteem level and the emotional intelligence development.