اطلاعیه

مقاله انگلیسی مزاحمت سایبری در محیط دانشگاه.ارتباط با محیط خانوادده و هوش هیجانی

این مقاله به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: R110

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Computers in Human Behavior

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  مزاحمت سایبری در محیط دانشگاه.ارتباط با محیط خانوادده و هوش هیجانی

عنوان انگلیسی:

Cyberbullying in the university setting. Relationship with family environment and emotional intelligence

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:R110)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در حال حاضر، تعداد بسیار زیادی از مطالعات انجام شده در مورد مزاحمت سایبری در دوران نوجوانی وجود دارد که نتایج آن با مطالعات انجام شده در محیط دانشگاه متفاوت است. هدف از این مطالعه، تجزیه و تحلیل توانایی پیش بینی محیط خانوادگی و هوش هیجانی با توجه به مزاحمت سایبری در دانشجویان دانشگاه بود. پرسشنامه پروژه مداخله مزاحمت اینترنتی، مقیاس محیط زیست اجتماعی در خانواده و مقیاس صفت فراخلق -۲۴، بین  نمونه ای از ۱۲۸۲ دانشجوی دانشگاه (۵۹۴ مرد و ۶۸۸ زن) بین ۱۸ سال و ۴۶ ساله (M = 21.65، DT = 4.25) توزیع شد. نتایج نشان داد که یک محیط خانوادگی فاسد ، احتمال این که فرد، متجاوز یا قربانی مزاحمت سایبری شود را افزایش می دهد، در حالی که محیط خانواده مطلوب این احتمال را کاهش می دهد. به همین ترتیب، ابعاد هوش هیجانی متغیر پیش بینی کننده مشارکت به عنوان قربانیان یا متجاوزان از مزاحمت های سایبری بود. نتیجه گیری این مطالعه مربوط به موضوع خاصی است نه به این دلیل که آنها فقط پیرامون مشکلی صحبت میکنند  که دانش کمی از محیط دانشگاه دارند  بلکه به این خاطر که آنها همچنین یادآور می شوند که برنامه های مداخله باید شامل تاثیرگذاری محیط خانوادگی در  شروع دوران بلوغ  و نیز ارتباط سطح عاطفی این دانشجویان ، باشد

Abstract

Currently, the enormous quantity of research on cyberbullying during adolescence contrasts with those studies carried out in the university environment. The objective of this study was to analyze the predictive capacity of family environment and emotional intelligence with regard to cyberbullying in university students. The European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire, the Social Climate in the Family Scale and the Trait Meta-Mood Scale-24 were administered to a sample of 1282 university students (594 men and 688 women) between the ages of 18 and 46 (M = ۲۱.۶۵; DT = ۴.۲۵). The results revealed that a deteriorated family environment increases the probability of being both a victim and an aggressor of cyberbullying, whereas a favorable family environment decreases this probability. Likewise, the dimensions of emotional intelligence were predictive variables of participation as victims or aggressors of cyberbullying. The conclusions of this study are of special relevance given that they do not only bring about a problem that has a little knowledge of the university setting, but because they also note that intervention programs should consider the influence of the family environment during the early adulthood period, as well as the relevance of emotional level of these university students.

Introduction

Recently, there has been increasing concern over the maltreatment between peers taking place in new spaces, scenarios or virtual realities. The increasing and generalized use of the new information and communications technology (ICT) has led to new forms of school bullying or cyberbullying. Cyberbullying is defined as «a type of aggressive and intentional behavior that repeats frequently over time through the use, by an individual or group, of electronic devices, on a victim who cannot easily defend him/herself » (Smith et al., 2008, p. 376).

Therefore, the bullies, belonging to this new generation having a mastery of the ICT, take advantage of the multiple resources that the technological advances offer them in order to carry out this aggressive behavior towards their peers. Multiple and varied means are used, including email, instant text messages, bribes, threats, the publication of confidential information, identity theft, the manipulation of photographs, the recording of physical aggressions that are later disseminated, etc.

Currently, the existence of cyberbullying in developed countries is estimated to even exceed the levels of traditional bullying (Buelga, Cava, Musitu, & Torralba, 2015). Although the prevalence of cyberbullying varies based on distinct factors, in general, scientific studies suggest an increase in its prevalence amongst youth between the ages of 12 and 14, decreasing over the later years of adolescence (Tokunaga, 2010).

However, more and more studies are indicating ongoing cyberbullying, with a high percentage of cases, in the university environment, having prevalence rates of around 20% (Dilmac, 2009; Finn, 2004; Macdonald & Roberts- Pittman, 2010). Thus, Finn (2004) interviewed 2,002 US university students, finding that between 10 and 15% of them affirmed to having received repeated emails or instant messages with a threatening, insulting or aggressive content, and over half of the students had received unwanted pornography

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی

مقالات ترجمه شده هوش هیجانی

مقالات ترجمه شده فناوری اطلاعات