خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : لیست مقالات انگلیسی مدیریت بدون ترجمه (پەڕە 6)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : لیست مقالات انگلیسی مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی مهارت هایی برای کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 7 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  مهارت هایی برای کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه عنوان انگلیسی:Skills for disruptive digital business

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر تجارت الکترونیک بر استراتژی کسب و کار در شرکت های کوچک و متوسط

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 17 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  تأثیر پذیرش تجارت الکترونیک بر استراتژی کسب و کار در شرکت های کوچک و متوسط عربستان سعودی (SME) عنوان انگلیسی:The impact of e-commerce adoption on business strategy in Saudi Arabian small and medium enterprises (SMEs)

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رابطه تعهد سازمانی، انتقال دانش و بلوغ مدیریت دانش

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 20 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  رابطه تعهد سازمانی، انتقال دانش و بلوغ مدیریت دانش عنوان انگلیسی:The relationship between organizational commitment, knowledge transfer and knowledge management maturity

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ادراکات مدیران از اعتماد در محل کار در زمان تغییر استراتژیک

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 20 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  ادراکات مدیران از اعتماد در محل کار در زمان تغییر استراتژیک: مطالعات موردی قبرس، یونان و رومانی عنوان انگلیسی:Managers’ perceptions of trust in the workplace in times of strategic change: The cases of Cyprus, Greece and Romania

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی:بررسی ادبی سیستماتیک

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 30 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی: بررسی ادبی سیستماتیک عنوان انگلیسی:Leadership and organizational learning culture: a systematic literature review

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی الگوها و چالش های در حال رشد مدیریت استعداد از دیدگاه کارفرمایان

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 17 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  الگوها و چالش های در حال رشد مدیریت استعداد در روسیه و قزاقستان: بررسی دیدگاه کارفرمایان عنوان انگلیسی:Evolving talent management patterns and challenges in Russia and Kazakhstan: Investigating employer perspective

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی سبک رهبری،ادراک شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 17صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  سبک رهبری، ادراک شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در نظام آموزشی عربی در اسرائیل عنوان انگلیسی:Leadership style, occupational perception and organizational citizenship behavior in the Arab education system in Israel

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 31 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار: شواهدی از برزیل عنوان انگلیسی:Human competences for sustainable strategic management: evidence from Brazil

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی،محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 21 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی، محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی، روابط گمشده: یک تحلیل تجربی عنوان انگلیسی:Relationship between human resource management practices, ethical climates and organizational performance, the missing link: An empirical analysis

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 20 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی : بررسی شرکت های مخابراتی در کویت عنوان انگلیسی:CRM and organizational performance A survey on telecommunication companies in Kuwait

مشاهده جزییات