خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : لیست مقالات انگلیسی مدیریت بدون ترجمه (پەڕە 8)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : لیست مقالات انگلیسی مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی عوامل موفقیت بحرانی در پروژه های ارتقاء برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 21 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  عوامل موفقیت بحرانی در پروژه های ارتقاء برنامه ریزی منابع سازمانی ERP عنوان انگلیسی:Critical success factors in ERP upgrade projects

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی یادگیری سازمانی در روابط ذینفعان

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 15 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  یادگیری سازمانی در روابط ذینفعان عنوان انگلیسی:Organizational learning in stakeholder relations

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی یک مدل یادگیری سازمانی جمعی برای توسعه سازمانی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 18 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  یک مدل یادگیری سازمانی جمعی برای توسعه سازمانی عنوان انگلیسی:A collective organizational learning model for organizational development

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی جهت گیری کارآفرینانه و نقش میانجی یادگیری سازمانی در میان شرکت های تولیدی کوچک هند

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 21 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  جهت گیری کارآفرینانه و نقش میانجی یادگیری سازمانی در میان شرکت های تولیدی کوجک هند عنوان انگلیسی:Entrepreneurial orientation and the mediating role of organisational learning amongst Indian S-SMEs

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 19 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط: مطالعه تطبیقی بین هند و نامیبیا عنوان انگلیسی:Quality management practices in SMEs: a comparative study between India and Namibia

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حل مسائل انتخاب پروژه های تحقیق و توسعه چند معیاره با یک قاعده استدلال شهودی مبتنی بر داده

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 11 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  حل مسائل انتخاب پروژه های تحقیق و توسعه چند معیاره با یک قاعده استدلال شهودی مبتنی بر داده عنوان انگلیسی:Solving multiple-criteria R&D project selection problems with a data-driven evidential reasoning rule

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رابطه ی تحقیق و توسعه و ثبت اختراعات

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis مربوط به سال 2018 دارای 18 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2018 :  تحقیق و توسعه و ثبت اختراعات: آیا خیابان دو طرفه است؟ عنوان انگلیسی:R&D and patents: is it a two way street?

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رهبری تحول گرا، رهبری تبادل گرا و تعهد سازمانی عاطفی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه اسپرینگر Springer مربوط به سال 2019 دارای 24 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  رهبری تحول گرا، رهبری تبادل گرا و تعهد سازمانی عاطفی: نگاهی دقیق تر به روابط آنها در دو زمینه ی متمایز ملی عنوان انگلیسی:Transformational leadership, transactional leadership, and affective organizational commitment: a closer look at their relationships in two distinct national contexts

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی گسترش حسابداری مدیریت زیست محیطی برای تولید پاک

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 55 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  گسترش حسابداری مدیریت زیست محیطی برای تولید پاک : شواهدی از برخی مطالعات موردی عنوان انگلیسی:Diffusion of environmental management accounting for cleaner production: Evidence from some case studies

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ویژگی های رهبری کسب و کار کوچک از دیدگاه کارکنان

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 11 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  ویژگی های رهبری کسب و کار کوچک از دیدگاه کارکنان: یک مطالعه کیفی عنوان انگلیسی:Characteristics of small business leadership from employees’ perspective: A qualitative study

مشاهده جزییات