خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : لیست مقالات انگلیسی مدیریت بدون ترجمه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : لیست مقالات انگلیسی مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی استرس در محل کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار رانندگی پر مخاطره: نقش حالت عاطفی شغلی و تجربه رانندگی تاکسی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 7 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019:  استرس در محل کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار رانندگی پر مخاطره در رانندگان تاکسی. نقش حالت عاطفی مرتبط با شغل و تجربه رانندگی تاکسی عنوان کامل انگلیسی: Workplace stress as predictor of risky driving behavior among taxi drivers. The role of job-related affective state and taxi driving experience

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رهبری و مدیریت تغییر و فرهنگ ایمنی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 29 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  رهبری و مدیریت تغییر و فرهنگ ایمنی عنوان کامل انگلیسی: Leadership and Change Management

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حاکمیت شرکتی و افشا مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های بیمه

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 31 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  حاکمیت شرکتی و افشا مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های بیمه عنوان کامل انگلیسی: Corporate governance and corporate social responsibility disclosures in insurance companies

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تاثیر کارت امتیازی متوازن بر عملکرد کیفی سازمان های داروسازی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 27 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  آیا کارت امتیازی متوازن می تواند عملکرد کیفی سازمان های داروسازی را افزایش دهد؟ عنوان کامل انگلیسی: Could the balanced scorecard enhance pharmaceutical organisations’ quality performance?

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی فشارهای نهادی و بلوغ مدیریت زیست محیطی شرکت

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 20 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  فشارهای نهادی (سازمانی) و بلوغ مدیریت زیست محیطی شرکت عنوان کامل انگلیسی: Institutional pressures and corporate environmental management maturity

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی اثر میانجی سرمایه فکری، سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت، عملکرد فرآیند داخلی و عملکرد مشتری

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 24 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  اثر میانجی سرمایه فکری، سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت، عملکرد فرآیند داخلی و عملکرد مشتری عنوان کامل انگلیسی: The mediating effect of intellectual capital, management accounting information systems, internal process performance, and customer performance

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر چابکی سیستم های اطلاعاتی و منابع انسانی بر رضایت شغلی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 25 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  تأثیر چابکی سیستم های اطلاعاتی و سیستم های منابع انسانی بر رضایت شغلی: دیدگاه تئوری پردازش اطلاعات سازمان عنوان کامل انگلیسی: Impact of IS agility and HR systems on job satisfaction: an organizational information processing theory perspective

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی یادگیری درون سازمانی در سیستم مدیریت ایمنی عمومی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 14 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  یادگیری درون سازمانی در سیستم مدیریت ایمنی عمومی عنوان کامل انگلیسی: Inter-organisational learning in public safety management system

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی قدرت قیمت گذاری در بازارهای بیمه

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 23 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  قدرت قیمت گذاری در بازارهای بیمه: شواهد از آفریقای جنوبی عنوان کامل انگلیسی: Pricing power in insurance markets: evidence from South Africa

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نقش تعدیلگر حمایت دولت در رابطه میان کارآفرینی و رشد اقتصادی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 18 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  نقش تعدیلگر حمایت دولت در رابطه میان کارآفرینی و رشد اقتصادی: مطالعه در مورد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس عنوان کامل انگلیسی: The moderating role of governmental support in the relationship between entrepreneurship and economic growth: A study on the GCC countries

مشاهده جزییات