خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مدیریت بدون ترجمه (پەڕە 4)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی مقدمه ای بر روش های ساخت و ساز، مدیریت پروژه و ساخت یک تیم پروژه

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M816 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  16 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  مقدمه ای بر روش های ساخت و ساز، مدیریت پروژه و ساخت یک تیم پروژه عنوان انگلیسی: An Introduction to Construction Methods, Project Management, and Building a Project Team

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مرور نظام مند مبانی مدیریت منابع انسانی پایدار

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M815 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  26 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  مرور نظام مند مبانی مدیریت منابع انسانی پایدار عنوان انگلیسی: Systematic Literature Review on Sustainable Human Resource Management

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی عدم اطمینان سیاست و دارایی های نقدی شرکت

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H404 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  12 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی اقتصاد  2019 :  عدم اطمینان سیاست و دارایی های نقدی شرکت عنوان انگلیسی: Policy uncertainty and firm cash holdings

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر عملکرد زیست محیطی بر بدهی مالی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H403 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  33 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  تأثیر عملکرد زیست محیطی بر بدهی مالی. شواهد اروپایی عنوان انگلیسی: The effect of environmental performance on financial debt. European evidence

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رضایت شغلی و مشارکت شغلی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M813 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  27 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  رضایت شغلی و مشارکت شغلی: شواهد تجربی از ناظران ایمنی مواد غذایی در گوانگدونگ، چین عنوان انگلیسی: Job satisfaction and job engagement: Empirical evidence from food safety regulators in Guangdong, China

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تجزیه و تحلیل مسئولیت اجتماعی و تصمیم گیری شرکت در یک زنجیره تامین از طریق یارانه دولتی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M812 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  28 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  تجزیه و تحلیل مسئولیت اجتماعی و تصمیم گیری شرکت در یک زنجیره تامین از طریق یارانه دولتی عنوان انگلیسی: Corporate social responsibility and decision analysis in a supply chain through government subsidy

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی هماهنگی مداخلات اشتراک دانش با پیشرفت موفقیت شرکت: نیاز به مدیریت منابع انسانی استراتژیک برای تعادل تنش ها و چالش ها

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M811 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  9 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  هماهنگی مداخلات  اشتراک دانش با پیشرفت موفقیت شرکت: نیاز به مدیریت منابع انسانی استراتژیک برای تعادل تنش ها و چالش ها عنوان انگلیسی: Aligning knowledge sharing interventions with the promotion of firm success: The need for SHRM to balance tensions and challenges

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ادغام گزارش های پایداری در مدیریت ریسک سازمانی و ارتباط آن با عملکرد کسب و کار

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M810 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  29 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  ادغام گزارش های پایداری در مدیریت ریسک سازمانی و ارتباط آن با عملکرد کسب و کار: یک چارچوب مفهومی عنوان انگلیسی: Integrating sustainability reporting into enterprise risk management and its relationship with business performance: A conceptual framework

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی چگونه تبلیغات گوشی هوشمند بر روی قصد خرید مصرف کنندگان تأثیر می گذارد؟

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M809 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  10 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  چگونه تبلیغات گوشی هوشمند بر روی قصد خرید مصرف کنندگان تأثیر می گذارد عنوان انگلیسی: How smartphone advertising influences consumers' purchase intention

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی یک مدل بلوغ برای سیستم های اطلاعات بیمارستانی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M808 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  12 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  یک مدل بلوغ برای سیستم های اطلاعات بیمارستانی عنوان انگلیسی: A Maturity model for hospital information systems

مشاهده جزییات