خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مدیریت بدون ترجمه (پەڕە 4)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی حل مسائل انتخاب پروژه های تحقیق و توسعه چند معیاره با یک قاعده استدلال شهودی مبتنی بر داده

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M848قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  11سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  حل مسائل انتخاب پروژه های تحقیق و توسعه چند معیاره با یک قاعده استدلال شهودی مبتنی بر داده عنوان انگلیسی:Solving multiple-criteria R&D project selection problems with a data-driven evidential reasoning rule

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رابطه ی تحقیق و توسعه و ثبت اختراعات

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M847قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  18سال نشر: 2018عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2018 :  تحقیق و توسعه و ثبت اختراعات: آیا خیابان دو طرفه است؟ عنوان انگلیسی:R&D and patents: is it a two way street?

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رهبری تحول گرا، رهبری تبادل گرا و تعهد سازمانی عاطفی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M844قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  24سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  رهبری تحول گرا، رهبری تبادل گرا و تعهد سازمانی عاطفی: نگاهی دقیق تر به روابط آنها در دو زمینه ی متمایز ملی عنوان انگلیسی:Transformational leadership, transactional leadership, and affective organizational commitment: a closer look at their relationships in two distinct national contexts

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی گسترش حسابداری مدیریت زیست محیطی برای تولید پاک

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H455قیمت فایل ترجمه شده: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  55سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  گسترش حسابداری مدیریت زیست محیطی برای تولید پاک : شواهدی از برخی مطالعات موردی عنوان انگلیسی:Diffusion of environmental management accounting for cleaner production: Evidence from some case studies

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ویژگی های رهبری کسب و کار کوچک از دیدگاه کارکنان

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M843قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  11سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  ویژگی های رهبری کسب و کار کوچک از دیدگاه کارکنان: یک مطالعه کیفی عنوان انگلیسی:Characteristics of small business leadership from employees’ perspective: A qualitative study

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نقش اخلاق بازاریابی هنجاری

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M842 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  7سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  نقش اخلاق بازاریابی هنجاری عنوان انگلیسی:The role of normative marketing ethics

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تخمین و به حداکثر رساندن تاثیر کاربر در شبکه های اجتماعی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M841قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  8سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  تخمین و به حداکثر رساندن نفوذ (تاثیر) کاربر در شبکه های اجتماعی عنوان انگلیسی:Estimation and maximization of user influence in social networks

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ظرفیت های سیستم اطلاعاتی و عملکرد شرکت: باز کردن جعبه سیاه از طریق عملکرد تصمیم گیری و عملکرد فرآیند کسب و کار

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M840قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  15سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  ظرفیت های سیستم اطلاعاتی و عملکرد شرکت: باز کردن جعبه سیاه از طریق عملکرد تصمیم گیری و عملکرد فرآیند کسب و کارعنوان انگلیسی:Information system capabilities and firm performance: Opening the black box through decision-making performance and business-process performance

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی سیستم تولید افزایشی فراگیر و چابک بر اساس چاپ سه بعدی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M839قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  8سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  سیستم تولید افزایشی فراگیر و چابک بر اساس چاپ سه بعدی عنوان انگلیسی:A three-dimensional-printing-based agile and ubiquitous additive manufacturing system

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نقش توانایی های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M838قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  15سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  نقش توانایی های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت هاعنوان انگلیسی:The role of business analytics capabilities in bolstering firms’ agility and performance

مشاهده جزییات