خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مدیریت بدون ترجمه (پەڕە 4)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی ادغام رویکردهای مهندسی صنایع  و مهندسی سیستم در تولید محصولات زیست محیطی کنترل شده

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M794 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  10 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019  :  فن آوری های پیشرفته برای گلخانه های بسیار بزرگ - ادغام رویکردهای مهندسی صنایع  و مهندسی سیستم در تولید محصولات زیست محیطی کنترل شده عنوان انگلیسی: Advanced Technologies for Large- Scale Plant Factories—Integration of Industrial and Systems Engineering Approach in Controlled Environment Crop Production

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی یکپارچگی دولت و بهره وری سرمایه گذاری شرکت

دانلود مقالات انگلیسی سال 2017

کد محصول: H383 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  20 سال نشر: 2017 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2017 :  یکپارچگی دولت و بهره وری سرمایه گذاری شرکت عنوان انگلیسی: Government integrity and corporate investment efficiency

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی بررسی تأثیر تأکید استراتژیک بر تبلیغات در برابر تحقیق و توسعه در طی رکود و صعود بازار سهام

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M789 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  9 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  بررسی تأثیر تأکید استراتژیک بر تبلیغات در برابر تحقیق و توسعه در طی رکود و صعود بازار سهام عنوان انگلیسی: Exploring the impact of strategic emphasis on advertising versus R&D during stock market downturns and upturns

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی توزیع عادلانه مقالات در حسابداری، امور مالی و مدیریت

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H380 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  10 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  توزیع عادلانه مقالات در حسابداری، امور مالی و مدیریت: بررسی انتشارات A-star در فهرست مجلات ABDC عنوان انگلیسی: Inclusion fairness in accounting, finance, and management: An investigation of A-star publications on the ABDC journal list

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ارزش رسانه های اجتماعی برای نوآوری: یک چشم انداز قابلیت و توانایی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M787 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  12 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019  :  ارزش رسانه های اجتماعی برای نوآوری: یک چشم انداز قابلیت و توانایی عنوان انگلیسی: The value of social media for innovation: A capability perspective

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی استراتژی تبلیغات و اثربخشی آن در جستجوی آنلاین مصرف کننده در بحران بد نام کردن محصول

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M782 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 38 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 : استراتژی تبلیغات و اثربخشی آن در جستجوی آنلاین مصرف کننده در بحران بد نام کردن محصول عنوان انگلیسی: Advertising Strategy and Its Effectiveness on Consumer Online Search in a Defaming Product-Harm Crisis

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M781 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 15 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری عنوان انگلیسی: The Relationship Between Knowledge Management and Innovation Performance

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی اندازه گیری بهره وری در سیستم های تولیدی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M774 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 7 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018: اندازه گیری بهره وری در سیستم های تولیدی عنوان انگلیسی: Productivity Measurement of Manufacturing System

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی توسعه یک چارچوب برای اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M773 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 33 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 : توسعه یک چارچوب برای اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار عنوان انگلیسی: Development of a Framework for Sustainable Enterprise Resource Planning Systems Implementation

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد توانمندی در تولید چابک

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M772 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 8 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 : تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد توانمندی در تولید چابک: مطالعه موردی عنوان انگلیسی: Analysis of Agile Manufacturing Enablers: A Case Study

مشاهده جزییات