خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مدیریت بدون ترجمه (پەڕە 7)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی تأثیر ساختار سازمانی بر ظرفیت جذب با میانجی گری انرژی سازمانی مولد

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M768 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 18 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : تأثیر ساختار سازمانی بر ظرفیت جذب با میانجی گری انرژی سازمانی مولد عنوان انگلیسی: Productive organizational energy mediates the impact of organizational structure on absorptive capacity

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نوآوری مشارکتی از طریق مدیریت استعداد

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M755 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 10 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : نوآوری مشارکتی از طریق مدیریت استعداد: یک مطالعه کیفی در مورد همکاری در مراقبت های بهداشتی عنوان انگلیسی: Cooperative innovation through a talent management pool: A qualitative study on coopetition in healthcare

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ادراکات از فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M753 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 10 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : ادراکات از فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی توسط اعضای هیئت علمی دانشکده های دارو سازی ایالات متحده عنوان انگلیسی: Perceptions of organizational culture and organizational citizenship by faculty in U.S. colleges and schools of pharmacy

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نقش میانجی سبک های رهبری در پروژه های یکپارچه مشارکتی: دیدگاه هوش هیجانی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M752 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 14 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : نقش میانجی سبک های رهبری در پروژه های یکپارچه مشارکتی: دیدگاه هوش هیجانی عنوان انگلیسی: The mediation role of leadership styles in integrated project collaboration: An emotional intelligence perspective

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی کاهش فساد بوروکراتیک: دیدگاه های بین رشته ای در مورد مشاغل

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M751 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 18 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : کاهش فساد بوروکراتیک: دیدگاه های بین رشته ای در مورد مشاغل عنوان انگلیسی: Reducing bureaucratic corruption: Interdisciplinary perspectives on what works

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M750 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 6 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری: مفاهیم مدیریتی و یک برنامه تحقیقاتی عنوان انگلیسی: Multidexterity in customer relationship management: Managerial implications and a research agenda

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تاثیر ویژگی های محصول بر رضایت مشتری

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M749 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 11 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : تاثیر ویژگی های محصول بر رضایت مشتری: تجزیه و تحلیل بررسی های آنلاین برای ماشین های شستشو عنوان انگلیسی: Impact of product attributes on customer satisfaction: An analysis of online reviews for washing machines

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی عوامل تعیین کننده رضایت شغلی و عملکرد دریانوردان

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M732 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 12 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : عوامل تعیین کننده رضایت شغلی و عملکرد دریانوردان عنوان انگلیسی: Determinants of job satisfaction and performance of seafarers

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مدلی برای نقش اعتماد در سطح عملکرد شرکت: مطالعه موردی یک کسب و کار خانوادگی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M725 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 12 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 : مدلی برای نقش اعتماد در سطح عملکرد شرکت: مطالعه موردی یک کسب و کار خانوادگی عنوان انگلیسی: A model for the role of trust in firm level performance: The case of family businesses

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار در مراقبت های بهداشتی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M719 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 14 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 : برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار در مراقبت های بهداشتی عنوان انگلیسی: Strategic workforce planning in healthcare

مشاهده جزییات