خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : لیست مقالات انگلیسی مدیریت بدون ترجمه (پەڕە 7)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : لیست مقالات انگلیسی مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 31 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار: شواهدی از برزیل عنوان انگلیسی:Human competences for sustainable strategic management: evidence from Brazil

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی،محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 21 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی، محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی، روابط گمشده: یک تحلیل تجربی عنوان انگلیسی:Relationship between human resource management practices, ethical climates and organizational performance, the missing link: An empirical analysis

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 20 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی : بررسی شرکت های مخابراتی در کویت عنوان انگلیسی:CRM and organizational performance A survey on telecommunication companies in Kuwait

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حسابداری سرمایه فکری در عصر گزارشگری یکپارچه

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 10 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  حسابداری سرمایه فکری در عصر گزارشگری یکپارچه: تفسیر عنوان انگلیسی:Intellectual capital accounting in the age of integrated reporting: a commentary

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ارتباط بین جنبه های حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 24 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  ارتباط بین جنبه های حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی عنوان انگلیسی:Association between strategic management accounting facets and organizational performance

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حسابداری مدیریت و تغییر سازمانی: چشم اندازهای جایگزین

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 25 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  حسابداری مدیریت و تغییر سازمانی: چشم اندازهای جایگزین عنوان انگلیسی:Management accounting and organizational change: alternative perspectives

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی شبکه های اجتماعی،فساد و موسسات حسابداری، حسابرسی و حسابدهی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 25 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  شبکه های اجتماعی، فساد و موسسات حسابداری، حسابرسی و حسابدهی عنوان انگلیسی:Social networks, corruption and institutions of accounting, auditing and accountability

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی سبک مدیریت تعارض و خستگی در حسابداری دولتی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 25 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  سبک مدیریت تعارض و خستگی در حسابداری دولتی عنوان انگلیسی:Conflict management style and exhaustion in public accounting

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی روند تصمیم گیری امکانات با رویکرد مهندسی ارزش اصلاح شده

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 19 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  روند تصمیم گیری امکانات با رویکرد مهندسی ارزش اصلاح شده عنوان انگلیسی:Facility decision making process with modified value engineering approach

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی رضایت شغلی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 23 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی رضایت شغلی عنوان انگلیسی:Corporate social responsibility and organizational citizenship behavior The mediating role of job satisfaction

مشاهده جزییات