خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مدیریت بدون ترجمه (پەڕە 5)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی مدل سازی و تجزیه و تحلیل زنجیره تامین پایدار

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M807 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  13 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  مدل سازی و تجزیه و تحلیل زنجیره تامین پایدار: مباحث گذشته، مشکلات موجود و چالش های آینده عنوان انگلیسی: Sustainable supply chain modeling and analysis: Past debate, present problems and future challenges

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی بررسی تاثیر توزیع سرمایه گذاری در بخش بندر برای خانوارهای ساکن در جزیره موریس: رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H400 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  10 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  بررسی تاثیر توزیع سرمایه گذاری در بخش بندر برای خانوارهای ساکن در جزیره موریس: رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی عنوان انگلیسی: Exploring the distributional impact of investment in the port sector on households in Mauritius: A social accounting matrix approach

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رویکرد مدل سازی مبتنی بر عامل در مدیریت منابع انسانی استراتژیک شامل عوامل درونی و بیرونی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M805 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  32 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 :  رویکرد مدل سازی مبتنی بر عامل در مدیریت منابع انسانی استراتژیک شامل عوامل درونی و بیرونی عنوان انگلیسی: An agent based modeling approach in the strategic human resource Management, including endogenous and exogenous factors

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر فروشنده بر عملکرد و رضایت شغلی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M804 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  14 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر (همه جانبه)فروشنده بر عملکرد و رضایت شغلی عنوان انگلیسی: Impact of salesperson macro-adaptive selling strategy on job performance and satisfaction

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی بررسی جامع عملکرد توسعه نفت و گاز در نیجریه: تجزیه و تحلیل فنی و غیر فنی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M803 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  15 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 :  بررسی جامع عملکرد توسعه نفت و گاز در نیجریه: تجزیه و تحلیل فنی و غیر فنی عنوان انگلیسی: comprehensive investigation on performance of oil and gas development in Nigeria: Technical and non-technical analyses

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی  بررسی موانع تغییر سازمانی برای پایداری و محرک های عملکرد پایدار در صنایع فلزی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول:  M799 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  13 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  بررسی موانع تغییر سازمانی برای پایداری و محرک های عملکرد پایدار در صنعت تولید فلزات عنوان انگلیسی: Examining barriers to organizational change for sustainability and drivers of sustainable performance in the metal manufacturing industry

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مزایای اطلاعات رسانه های اجتماعی، مدیریت دانش و سازمان های هوشمند

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M798 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  9 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  مزایای اطلاعات رسانه های اجتماعی، مدیریت دانش و سازمان های هوشمند عنوان انگلیسی: Social media information benefits, knowledge management and smart organizations

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مدیریت دانش استراتژیک در عصر دیجیتال

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M797 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  4 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  مدیریت دانش استراتژیک در عصر دیجیتال عنوان انگلیسی: Strategic Knowledge Management in the Digital Age

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ظرفیت به عنوان “موجودی مجازی” در حسابداری خدمات اکوسیستم

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H388 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  6 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  ظرفیت به عنوان "موجودی مجازی" در حسابداری خدمات اکوسیستم عنوان انگلیسی: Capacity as “virtual stock” in ecosystem services accounting

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ادغام رویکردهای مهندسی صنایع  و مهندسی سیستم در تولید محصولات زیست محیطی کنترل شده

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M794 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  10 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019  :  فن آوری های پیشرفته برای گلخانه های بسیار بزرگ - ادغام رویکردهای مهندسی صنایع  و مهندسی سیستم در تولید محصولات زیست محیطی کنترل شده عنوان انگلیسی: Advanced Technologies for Large- Scale Plant Factories—Integration of Industrial and Systems Engineering Approach in Controlled Environment Crop Production

مشاهده جزییات