خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : لیست مقالات انگلیسی مدیریت بدون ترجمه (پەڕە 5)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : لیست مقالات انگلیسی مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی یکپارچه سازی سفارشات برای تحویل در مقصد نهایی در خرده فروشی آنلاین

مقاله انگلیسی سال 2019

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 20 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  یکپارچه سازی سفارشات برای تقسیم تحویل در مقصد نهایی (تحویل در آخرین مایل)  در خرده فروشی آنلاین عنوان انگلیسی: Order consolidation for the last-mile split delivery in online retailing

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی احساسات قبل و بعد از توسعه محصول جدید

مقالات انگلیسی 2020جدید

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 17 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  احساسات قبل و بعد از اقدام به توسعه محصول جدید: بینش هایی از تجزیه و تحلیل توییتر از سه محصول عنوان انگلیسی: Pre- and post-launch emotions in new product development: Insights from twitter analytics of three products

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ادراک ذینفعان از سیاست امنیت اطلاعات: تجزیه و تحلیل سازه های شخصی

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 11 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  ادراک ذینفعان از سیاست امنیت اطلاعات: تجزیه و تحلیل سازه های شخصی عنوان انگلیسی: Stakeholder perceptions of information security policy: Analyzing personal constructs

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تحقیق رسانه های اجتماعی و کارآفرینی

مقالات انگلیسی 2020جدید

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 21 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2020 :  تحقیق رسانه های اجتماعی و کارآفرینی: بررسی ادبیات عنوان انگلیسی: Social media and entrepreneurship research: A literature review

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تفاوت های جنسیتی در تصمیم گیری اشتراک اطلاعات در شبکه های اجتماعی

مقالات انگلیسی 2020جدید

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 12 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  بررسی تفاوت های جنسیتی در تصمیم گیری در مورد اشتراک اطلاعات افراد در سایت های شبکه های اجتماعی عنوان انگلیسی: Examining gender differences in people’s information-sharing decisions on social networking sites

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر انتشار توییتر بر هزینه سرمایه

مقالات انگلیسی 2020جدید

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 16 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  تأثیر انتشار توییتر بر هزینه سرمایه: رویکرد داده ای بزرگ عنوان انگلیسی: The effect of twitter dissemination on cost of equity: A big data approach

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ارزیابی اقدامات بلوغ انعطاف پذیری سازمان

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 19 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2020 :  ارزیابی اقدامات بلوغ انعطاف پذیری برای سازمان های خدماتی و محصولات نرم افزاری عنوان انگلیسی: Evaluating The Practices Of Flexibility Maturity For The Software Product And Service Organizations

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 18 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد عنوان انگلیسی:The use of a single budget or separate budgets for planning and performance evaluation

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 21 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشی عنوان انگلیسی:The impact of knowledge management on knowledge worker productivity

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حفظ کارکنان هتل به عنوان مشتریان داخلی: تأثیر تعهد سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 8 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  حفظ کارکنان هتل به عنوان مشتریان داخلی: تأثیر تعهد سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان عنوان انگلیسی:Retaining hotel employees as internal customers: Effect of organizational commitment on attitudinal and behavioral loyalty of employees

مشاهده جزییات