روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله انگلیسی کاربرد ، نگرش ها و دانش رسانه های اجتماعی در بین دانشجویان مددکاری اجتماعی: مفاهیم اخلاقی برای حرفه ی مددکاری اجتماعی

مقالات انگلیسی 2020جدید

 • سال نشر: 2020
 • نام ناشر (پایگاه داده): الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 9 صفحه PDF

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تفاوت قائل شدن بین امید و خوش بینی با بررسی ارزیابی های خود سنجی و محتوای زبانی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه وایلی
 • تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 36000   تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده مطالعه طولی پیش بینی فرسودگی شغلی در پرستاران اسپانیایی: نقش روان رنجوری و تقابل عاطفی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • تعداد صفحه انگلیسی:  6 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17   صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  18000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه درک معلمان از عوامل موثر بر توسعه خلاقیت: کاربرد دیدگاه تئوری شناختی اجتماعی

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

 • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
 • تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 34 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 27000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده m-health (طرح درمان روانی با استفاده از تلفن همراه) برای سلامت روان در خاورمیانه

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

  کد محصول: R103 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۴ سال نشر: ۲۰۱۷ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده روانشناسی ۲۰۱۷ : m-health (طرح درمان روانی با استفاده از تلفن همراه) برای سلامت روان در خاورمیانه: نیاز، استفاده از تکنولوژی …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ویژگی های شخصیتی HEXACO، هوش فرهنگی و سازگاری دانشجویان بین المللی

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

  کد محصول: R102 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۷ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده روانشناسی :  ویژگی های شخصیتی HEXACO، هوش فرهنگی و سازگاری دانشجویان بین المللی عنوان انگلیسی: The HEXACO personality traits, cultural intelligence, …

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه رابطه بین ویژگی ‌های شخصیتی، هوش فرهنگی و شایستگی ارتباطات بین فرهنگی

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

 • سال نشر: 2016 از نشریه الزویر
 • تعداد صفحه انگلیسی:  7 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11   صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  11000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی استرس در محل کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار رانندگی پر مخاطره: نقش حالت عاطفی شغلی و تجربه رانندگی تاکسی

مقاله انگلیسی سال 2019

 • سال نشر: 2019
 • نام ناشر (پایگاه داده): الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 7 صفحه PDF

مشاهده جزییات