اطلاعیه

مقاله انگلیسی عملکرد خانواده و مشکلات رفتار عاطفی در کودکان و نوجوانان چینی: یک مدل میانجیگر تعدیل شده

سلام دوست من ، توی این پست براتون یه مقاله انگلیسی جدید که در مورد روانشناسی هست، منتشر کردیم. این مقاله یه مقاله ISI و علمی پژوهشی هست که توی پایگاه الزویر در سال ۲۰۲۳ منتشر شده. فایل انگلیسی شامل ۸ صفحه PDF هست بخش هایی از مقاله انگلیسی ترجمه شده که قبل از سفارش می تونید کیفیت ترجمه رو بررسی کنید. برای سفارش ترجمه کامل مقاله روی گزینه ثبت سفارش ترجمه کلیک کنید بعد از ثبت سفارش پیش فاکتور از طریق ایمیل و پیامک خدمتتون ارسال میشه. اگر سوالی بود می تونید زیر این پست کامنت بزارید سریع جوابتونو میدم.

کد محصول: R123

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Affective Disorders

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)

متغیر : دارد

فرضیه: دارد

مدل مفهومی: دارد

پرسشنامه : ضمیمه نشده

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳: عملکرد خانواده و مشکلات رفتار عاطفی در کودکان و نوجوانان چینی: یک مدل میانجیگر تعدیل شده

عنوان کامل انگلیسی:

Family function and emotional behavior problems in Chinese children and adolescents: A moderated mediation model

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:R123)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فهرست مطالب

چکیده
۱. مقدمه
۲. مواد و روشها
۲.۱. شرکت کنندگان
۲.۲. معیارهای اندازه گیری
۳. نتایج
۳.۱. آزمون سوگیری روش متداول
۳.۲. آمار توصیفی
۳.۳. تجزیه و تحلیل همبستگی
۳.۴. تجزیه و تحلیل میانجیگری 
۳.۵. تجزیه و تحلیل میانجیگری تعدیل شده 
۴. بحث
۵. جمع بندی

چکیده فارسی

زمینه و هدف: مطالعات نشان داده اند که عملکرد خانواده با مشکلات رفتاری عاطفی مرتبط می باشد. با این حال، مکانیسم های ارتباط بنیادی بین عملکرد خانواده و مشکلات رفتار عاطفی در کودکان و نوجوانان به طور کامل شناسایی نشده است. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی اثر میانجی تاب‌آوری و اثر تعدیل‌کننده کیفیت خواب با استفاده از مدل میانجی‌گری تعدیل‌شده است.

روش‌ها: ۶۳۶۳ کودک و نوجوان در کلاس‌های چهارم تا نهم در برخی از مناطق استان آنهویی چین مورد بررسی قرار گرفتند. عملکرد خانواده، تاب‌آوری، کیفیت خواب و مشکلات رفتاری عاطفی از طریق یک پرسشنامه‌ ی خودسنجی اندازه‌گیری شدند. تمامی داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23.0 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج نشان داد که عملکرد خانواده با مشکلات رفتار عاطفی رابطه منفی دارد (p<0.01، r=-0.307). تاب آوری رابطه بین عملکرد خانواده و مشکلات رفتار عاطفی را تا حدی میانجیگری کرد (اثر غیرمستقیم =-۰.۱۰۸- شامل ۳۸.۴%). کیفیت خواب رابطه بین عملکرد خانواده و تاب‌آوری را تعدیل کرد (p<0.01، β=-۰.۰۳۹).

جمع بندی: تاب‌آوری و کیفیت خواب به ترتیب اثر میانجی و تعدیل‌کننده در رابطه بین عملکرد خانواده و مشکلات رفتار عاطفی داشتند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که باید به عملکرد خانواده در رابطه با کودکان و نوجوانان به موقع توجه کرد، تاب‌آوری و کیفیت خواب آن‌ها را بهبود بخشید تا به‌طور مؤثری بروز مشکلات رفتار عاطفی را کاهش دهیم.

کلیدواژگان: عملکرد خانواده، مشکلات رفتار عاطفی، تاب آوری، کیفیت خواب، مدل میانجیگری تعدیل شده

فرضیات

فرضیه ۱. عملکرد خانواده با مشکلات رفتار عاطفی ارتباط منفی دارد.
فرضیه ۲. تاب آوری نقش میانجی بین عملکرد خانواده و مشکلات رفتار عاطفی ایفا می کند.
فرضیه ۳. کیفیت خواب رابطه بین عملکرد خانواده و تاب آوری را تعدیل می کند.

شکل 1. نمودار چارچوب مدل میانجیگری تعدیل شده پیشنهاد شده در این مطالعه.
شکل ۱. نمودار چارچوب مدل میانجیگری تعدیل شده پیشنهاد شده در این مطالعه.

Abstract  

Background: Studies have shown that family function is associated with emotional behavior problems. However, the underlying relationship mechanisms between family function and emotional behavior problems in children and adolescents is not fully understood. Therefore, the purpose of this study is to explore the mediating effect of resilience and the moderating effect of sleep quality using a moderated mediation model.

Methods: 6363 children and adolescents in grades four to nine were surveyed in some areas of Anhui Province, China. Family function, resilience, sleep quality, and emotional behavior problems were measured through a selfadministered questionnaire. All data analysis was by performed by SPSS 23.0.

Results: The results showed that family function was negatively associated with emotional behavior problems (r = -0.307, p < 0.01). Resilience partially mediated the relationship between family function and emotional behavior problems (indirect effect = -0.108, accounted for 38.4 %). Sleep quality moderated the relationship between family function and resilience (β = -۰.۰۳۹, P < 0.001).

Conclusion: Resilience and sleep quality respectively played a mediating and moderating effect in the relationship between family function and emotional behavior problems. These findings suggest that we should pay attention to the family function of children and adolescents in time, improve their resilience and sleep quality, so as to effectively reduce the occurrence of emotional behavior problems.

Keywords: Family function, Emotional behavior problems, Resilience, Sleep quality, Moderated mediation model

۱.Introduction

As a basic social characteristic, the family is crucial to the normal social growth and development of human beings. Family function often refers to the degree of family cohesion and positive communication, which is a measure of how well a family works as a whole. At the same time, it also reflects the family members’ perception and satisfaction with family function (Shi et al., 2017). Family function can be divided into three dimensions: cohesion, flexibility, and communication (Olson et al., 2019). Based on the family system theory, the binary or ternary subsystems of the family are interactional (Larsson et al., 2022)…

۵.Conclusion

In this study, we found that family function was negatively associated with emotional behavior problems. Resilience partially mediated the relationship between family function and emotional behavior problems. Sleep quality moderated the relationship between family function and resilience. This suggests that resilience and sleep quality play an important role in the intervention of emotional behavior problems in children and adolescents. In order to reduce the adverse effects of poor family function on children and adolescents’ emotional behavior problems, intervention measures can be taken to improve their resilience, and a comfortable and quiet resting environment can be provided for children and adolescents to improve sleep quality. At the same time, it can also improve individual satisfaction with family functions. These can help protect the mental health of children and adolescents and reduce the occurrence of emotional behavior problems.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید روانشناس

مقاله بیس جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.