روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی ترجمه شده روانشناسی کار و سازمان ۲۰۲۱– ۲۰۲۰|مقالات انگلیسی روانشناسی مدیریت با ترجمه تخصصی

مقالات انگلیسی روانشناسی سازمانی با ترجمه تخصصی 2021-2020

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده روانشناسی کار-روانشناسی سازمانی روانشناسی صنعتی روانشناسی مدیریت با ترجمه تخصصی سال ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ -2020 - 2021

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مزاحمت سایبری در محیط دانشگاه.ارتباط با محیط خانوادده و هوش هیجانی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: R110 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  16 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  مزاحمت سایبری در محیط دانشگاه.ارتباط با محیط خانوادده و هوش هیجانی عنوان انگلیسی: Cyberbullying in the university setting. Relationship with family environment and emotional intelligence

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه چگونگی ارتباط هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در مشاغل خدماتی عمومی

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

کد محصول: M687 قیمت فایل ترجمه شده: 15000 تومان تعداد صفحه انگلیسی: 17 تعداد صفحه ترجمه فارسی : 15 صفحه فایل WORD سال نشر: 2017 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2017 : چگونگی ارتباط هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در مشاغل خدماتی عمومی عنوان انگلیسی: How emotional intelligence relates to job satisfaction and burnout in public service jobs

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی بررسی ارتباط بین عدالت و انواع مغز در کودکان با اختلال طیف اوتیسم عملکرد بالا

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: R109 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰) تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۹ عنوان فارسی: مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  بررسی ارتباط بین عدالت و انواع مغز در کودکان با اختلال طیف اوتیسم …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده خستگی فیزیکی و عملکرد شناختی در سالمندان افسرده

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

  کد محصول: R108 قیمت فایل ترجمه شده:  ۳۱۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۶ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  خستگی فیزیکی و عملکرد شناختی در سالمندان افسرده: یافته های مطالعه NESDO عنوان انگلیسی: Physical Frailty and Cognitive Functioning in …

مشاهده جزییات