روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله ترجمه شده نقش میانجی توانایی دانشجویان در امتناع از مصرف الکل ، در رابطه ی بین بی اختیاری با مصرف بیش از حد الکل

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

  کد محصول: R107 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ سال نشر: ۲۰۱۶ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  نقش میانجی توانایی دانشجویان در امتناع از مصرف الکل ، در رابطه ی بین بی اختیاری با مصرف بیش از …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده دین، معنویت و سلامت روان

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

  کد محصول: R106 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۷۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۶ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده : دین، معنویت و سلامت روان عنوان انگلیسی: Religion, Spirituality,and Mental Health چکیده فارسی: بحث های موجود در رشته های سلامت …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده دلبستگی به همتایان و هوش هیجانی کلاس به عنوان پیش بینی کننده سلامت روانی نوجوانان

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

  کد محصول: R105 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ سال نشر: ۲۰۱۶ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  دلبستگی به همتایان و هوش هیجانی کلاس به عنوان پیش بینی کننده سلامت روانی نوجوانان: رویکرد چند مرحله ای. عنوان …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده روانشناسی مثلث تاریک صفات شخصیتی (نارسیسیسم، روان پریشی و مالیخولیا) و تمایل به آزار جنسی

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

  کد محصول: R104 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۶ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده روانشناسی :  مثلث تاریک صفات شخصیتی (نارسیسیسم، روان پریشی و مالیخولیا) و تمایل به آزار جنسی عنوان انگلیسی: The Dark Triad …

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی سرمایه اجتماعی، نابرابری درآمد و شیب اجتماعی در خود ارزیابی سلامتی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: R101 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰) تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۸ عنوان فارسی: مقاله انگلیسی روانشناسی ۲۰۱۸ :  سرمایه اجتماعی، نابرابری درآمد و شیب اجتماعی در خود ارزیابی سلامتی در …

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تفاوت های فردی در اثرات مداخله روانشناسی مثبت: روانشناسی کاربردی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: R100 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰) تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۸ عنوان فارسی: مقاله انگلیسی روانشناسی ۲۰۱۸ :  تفاوت های فردی در اثرات مداخله روانشناسی مثبت: روانشناسی کاربردی عنوان انگلیسی: …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تعامل اجتماعی ،بسط و یادگیری با عوامل آموزشی

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول: R99 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  اوه ، استیسی عزیز! تعامل اجتماعی ،بسط و یادگیری با عوامل آموزشی عنوان انگلیسی: “Oh, dear Stacy!” Social interaction, elaboration, …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده یک ارزیابی بر روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول: R98 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۵۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  یک ارزیابی بر روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی عنوان انگلیسی: An assessment of teaching and learning methodology in …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده فرهنگ و تحول مدارس: بررسی تاثیرات فرهنگ مدرسه در فرآیند تغییرات

مقاله بیس 2004

  کد محصول: R97 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ سال نشر: ۲۰۰۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  فرهنگ و تحول مدارس: بررسی تاثیرات فرهنگ مدرسه در فرآیند تغییرات عنوان انگلیسی: School Culture and Change: An Examination of …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده فلسفه ی آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی بر روی آن

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R96 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۳۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  فلسفه ی آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی بر روی آن عنوان انگلیسی: Philosophy of Education and …

مشاهده جزییات