روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله ترجمه شده تاثیرات وابسته به آموزش – علاقمندی دانش آموزان و عملکرد یادگیری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2007

  کد محصول: R94 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ سال نشر: ۲۰۰۷ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  تاثیرات وابسته به آموزش – علاقمندی دانش آموزان و عملکرد یادگیری عنوان انگلیسی: Pedagogical affect, student interest, and learning performance …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده آموزش و یادگیری با استفاده از نرم‌افزار های ریاضی

مقاله بیس انگلیسی 2010

  کد محصول:R92 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ سال نشر: ۲۰۱۰ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  آموزش و یادگیری با استفاده از نرم‌افزار های ریاضی: «چالش جدید» عنوان انگلیسی: Teaching and Learning using Mathematics Software ”The New …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده یادگیری مسئله گرای مبتنی بر پروژه (POPBL) در ارتقاء آموزش برای توسعه پایدار

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2011

  کد محصول: R91 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۲۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۱ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۲   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  یادگیری مسئله گرای مبتنی بر پروژه (POPBL) در ارتقاء آموزش برای توسعه پایدار عنوان انگلیسی: Problem Oriented Project Based Learning …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ایجاد عشق و علاقه به علم برای دانش آموزان ابتدایی از طریق یادگیری مبتنی بر تحقیق

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2011

  کد محصول: R90 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۲۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۱ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۰  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  ایجاد عشق و علاقه به علم برای دانش آموزان ابتدایی از طریق یادگیری مبتنی بر تحقیق عنوان انگلیسی: Creating a …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده آموزش برای توسعه پایدار ــ آموزش نسل جوان برای آینده

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول: R89 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۰۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۸  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  آموزش برای توسعه پایدار ــ آموزش نسل جوان برای آینده عنوان انگلیسی: Education for Sustainable Development – Training the Young …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده اثرات شبکه های اجتماعی در آموزش نوجوانان

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول: R88 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۰ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  اثرات شبکه های اجتماعی در آموزش نوجوانان عنوان انگلیسی: Effects of Social Networking on Adolescent Education چکیده فارسی: در سال …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نیمرخ وکسلر در کودکان سرآمد: ارتباط آن با صفت اضطراب، بدتنظیمی هیجان و ناهمگنی در فرآیند استدلال پیاژه

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: R87 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۵ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  نیمرخ وکسلر در کودکان سرآمد: ارتباط آن با صفت اضطراب، بدتنظیمی هیجان و ناهمگنی در فرآیند استدلال پیاژه عنوان انگلیسی: …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده رابطه میان هوش و خلاقیت در کودکان سرآمد و غیر سرآمد

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: R86 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  رابطه میان هوش و خلاقیت در کودکان سرآمد و غیر سرآمد عنوان انگلیسی: Relationships between intelligence and creativity in gifted …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده والدین بچه‌های مبتلا به سندرم اسپنگر یا ناتوانی های یادگیری: محیط خانواده و حمایت اجتماعی

دانلود مقالات انگلیسی سال 2008 با ترجمه

  کد محصول: R85 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ سال نشر: ۲۰۰۸ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۳ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  والدین بچه‌های مبتلا به سندرم اسپنگر یا ناتوانی های یادگیری: محیط خانواده و حمایت اجتماعی عنوان انگلیسی: Parents of children …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده بررسی سودمندی گشتالت درمانی در خودکارآمدی زنان مطلقه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R84 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  بررسی سودمندی گشتالت درمانی در خودکارآمدی زنان مطلقه عنوان انگلیسی: Effectiveness of gestalt therapy on self-efficacy of divorced women چکیده …

مشاهده جزییات