روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله ترجمه شده دلبستگی به همتایان و هوش هیجانی کلاس به عنوان پیش بینی کننده سلامت روانی نوجوانان

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

 • سال نشر: 2016 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  25000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده روانشناسی مثلث تاریک صفات شخصیتی (نارسیسیسم، روان پریشی و مالیخولیا) و تمایل به آزار جنسی

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

 • سال نشر: 2016 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20   صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  28000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده یک ارزیابی بر روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی

مقالات بیس انگلیسی 2012

 • سال نشر: 2012 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده: 15000   تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده فرهنگ و تحول مدارس: بررسی تاثیرات فرهنگ مدرسه در فرآیند تغییرات

مقاله بیس 2004

  کد محصول: R97 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ سال نشر: ۲۰۰۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  فرهنگ و تحول مدارس: بررسی تاثیرات فرهنگ مدرسه در فرآیند تغییرات عنوان انگلیسی: School Culture and Change: An Examination of …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده فلسفه ی آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی بر روی آن

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R96 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۳۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  فلسفه ی آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی بر روی آن عنوان انگلیسی: Philosophy of Education and …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تاثیرات وابسته به آموزش – علاقمندی دانش آموزان و عملکرد یادگیری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2007

  کد محصول: R94 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ سال نشر: ۲۰۰۷ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  تاثیرات وابسته به آموزش – علاقمندی دانش آموزان و عملکرد یادگیری عنوان انگلیسی: Pedagogical affect, student interest, and learning performance …

مشاهده جزییات