اطلاعیه

کتب روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی

بررسی تاثیر محرومیت پدر و مادر در ناسازگاری دانش آموزان مقطع ابتدایی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL507 تعداد صفحات: ۷۸ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار فصل اول – کلیات تحقیق طرح تحقیق : واژه های کلیدی : مقدمه بیان مسئله : اهمیت و ضرورت تحقیق : هدف های کلی تحقیق : سوالات تحقیق: فرضیه ها : متغییر های تحقیق : متغییر مستقل : …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی و دوزبانگی در پیشرفت تحصیلی پایه اول ابتدایی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL506 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار فصل اول – کلیات تحقیق طرح تحقیق واژه های کلیدی مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق هدف های کلی تحقیق فرضیه ها متغییر های تحقیق : متغییر مستقل متغییر وابسطه تعاریف عملیاتی متغییر ها : دوره پیش …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر خانواده بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL505 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار فصل اول – طرح تحقیق طرح تحقیق واژه های کلیدی مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق هدف های کلی تحقیق هدف های جزئی تحقیق فرضیه ها : فرضیه اول متغییر های تحقیق : متغییر مستقل متغییر وابسطه …

مشاهده جزییات

راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان، برای شرکت در نمازجماعت

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL504 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایلword قیمت: ۸۰۰۰ تومان  فهرست مطالب  مقدمه …….                    ۱ فصل اول بیان مسئله ……                    ۳ فصل دوم توصیف وضعیت موجود ….         ۵ فصل سوم گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) …..              ۹ تجزیه و تحلیل داده ها …..         ۱۵ راههای پیشنهادی ……….              ۲۲ فصل چهارم انتخاب …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی (رسانه های جمعی،تخربی زبان مادری و مد گرایی) بر روی هویت از دیدگاه دانشجویان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL503 تعداد صفحات: ۸۲ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست فصل اول:کلیات پژوهش فرم نظر خواهی استاد۱ چکیده۲ مقدمه۳ بیان مسئله۷ اهمیت پژوهش۱۱ اهداف اصلی(کلی۱۳ اهداف فرعی(جزئی۱۳ فرضیه تحقیق۱۳ تعریف مفهومی هویت۱۴ تعریف مفهومی رسانه۱۴ تعریف مفهومی دو زبانگی۱۴ تعریف مفهومی مد۱۴ تعریف عملیاتی هویت۱۵ تعریف عملیاتی رسانه۱۵ تعریف …

مشاهده جزییات

بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL502 تعداد صفحات: ۱۳۸ صفحه فایلword قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فصل اول :  طرح تحقیق مقدمه …….. بیان مسئله تحقیق … اهمیت و ضرورت تحقیق . اهداف تحقیق . نمونه و جامعه آماری تحقیق ….. روشهای آماری تحقیق فرضیه های  تحقیق تعاریف اصطلاحات و متغییرها  . فصل دوم : مبانی …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران براساس تئوری دو عامل انگیزش- بهداشت هرزبرگ

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL501 تعداد صفحات: ۷۷ صفحه فایلword قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول – کلیات پژوهش ۱ ۱-۱- مقدمه ۲ A-1-1- تئوری دو عامل انگیزشی هرزبرگ: ۲ B-1-1- ضرورت بررسی میزان رضایت شغلی مشاغل مختلف ۳ ۲-۱- بیان موضوع پژوهش و ضرورت آن ۴ A-2-1- ضرورت تربیت نیروی انسانی مجرب و با انگیزه در عرصه …

مشاهده جزییات

بررسی مقایسه شادکامی و سبک های مقابله ای در دانشجویان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL500 تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مندرجات فصل اول  کلیات پژوهش ۱-۱-مقدمه ۱-۲-بیان مسأله ۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴-اهداف پژوهش ۱-۵-فرضیه­های پژوهش ۱-۶-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و واژگان تعاریف نظری: تعاریف عملیاتی: فصل دوم  مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۲-۱-شادکامی (تعاریف و مفاهیم) ۲-۲-شادکامی …

مشاهده جزییات

بررسی عزت نفس دانشجویان خودشکوفا در زمینه های ورزشی و تحصیلی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL499 تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان چکیده هدف تحقیق حاضر با عنوان بررسی عزت نفس دانشجویان خود شکوفا در زمینه عزت نفس دانشجویان دختر و پیشرفت تحصیلی رابطه بیشتری وجود دارد و در پسران بین عزت نفس دانشجویان پسر پیشرفت ورزشی رابطه عمیق تری وجود دارد …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر ورزش بر روی استرس دختران دانشجو ورزشکار و غیرورزشکار

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL497 تعداد صفحات: ۱۱۰  صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان چکیده  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ورزش بر روی استرس دختران دانشجو ورزشکار وغیر ورزشکار دانشکاه …. ….. ورودی xx است که زمینه های عنوان شده عبارتند از اینکه آیا استرس بر روی دختران دانشجو ی ورزشکار تاثیر …

مشاهده جزییات