اطلاعیه

بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران براساس تئوری دو عامل انگیزش- بهداشت هرزبرگ

کد محصول OL501

تعداد صفحات: ۷۷ صفحه فایلword

قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات پژوهش ۱
۱-۱- مقدمه ۲
A-1-1- تئوری دو عامل انگیزشی هرزبرگ: ۲
B-1-1- ضرورت بررسی میزان رضایت شغلی مشاغل مختلف ۳
۲-۱- بیان موضوع پژوهش و ضرورت آن ۴
A-2-1- ضرورت تربیت نیروی انسانی مجرب و با انگیزه در عرصه
اطلاع رسانی ۴
B- 2-1- بررسی میزان رضایت شغلی خبرنگاران به عنوان عامل اجتماعی اثرگذار در ارتباطات امروز ۶
C-2-1- موفقیت شغلی و افزایش کارآئی ۸
D-2-1- سازمان وسایل جمعی: ۹
۳-۱- بیان موضوع ۹
۴-۱- بیان مسئله ۹
۵-۱- هدف پژوهش ۱۰
۶-۱- فرضیات پژوهش ۱۰
۷-۱- سوالات پژوهش ۱۰
۸-۱- متغیرهای پژوهش ۱۰
۹-۱- تعاریف عملیاتی ۱۱

فصل دوم – گستره نظری پژوهش ۱۲
۱-۲- مقدمه ۱۳
۲-۲- تاریخچه و تعاریف انگیزش ۱۴
۳-۲- انگیزش چیست ۱۷
۴-۲- انگیزش در سازمان ها ۱۸
۵-۲- نظریه ۲ عاملی هرزبرگ ۲۰
۶-۲- نظریه سلسله مراتب نیاز مازلو ۲۲
۷-۲- نظریه x , y ۲۴
۸-۲- رضایت شغلی ۲۵
۹-۲- رضایت شغلی و کارکرد ۲۷
۱۰-۲- شیوه ابراز نارضایتی ۳۱
۱۱-۲- عوامل مرتبط با رضایت شغلی ۳۲
۱۲-۲- نظریه های انگیزش شغلی ۳۴
۱۳-۲- نظریه محرک و پاسخ ۳۴
۱۴-۲- نظریه میزان سازگاری ۳۴
۱۵-۲- نظریه عقلی و استدلالی ۳۵
۱۶-۲- لزوم وجود روزنامه نگاران/ خبرنگاران جامعه اطلاعاتی و اهمیت
رسانه ها ۳۵

فصل سوم – معرفی باشگاه خبرنگاران جوان ۴۰
– معرفی باشگاه ۴۱
– نقاط قوت ۴۳
– نقاط ضعف ۴۳

فصل چهارم – روش شناسی و تجزیه و تحلیل آماری ۴۶
جامعه پژوهش ۴۷
روش نمونه گیری ۴۷
نمونه پژوهش ۴۷
جدول ۴۷
ابزار اندازه گیری پژوهش ۴۸
روائی و اعتبار ابزار اندازه گیری ۴۸
روش تجزیه و تحلیل آماری ۴۹
بررسی نتایج پرسشنامه ۴۹
توصیف داده ها  ۵۰
۱۰- آزمون فرضیه ها ۵۱
۱۱- تجزیه و تحلیل همبستگی آزمون فرضیه اول ۵۲
۱۲- تجزیه و تحلیل همبستگی آزمون فرضیه دوم ۵۳
۱۳- بررسی سوالات مربوط به عوامل بهداشتی ۵۵
۱۴- بررسی سوالات مربوط به عوامل انگیزشی ۵۸
۱۵- پیوست ها: جدول همه تجزیه و تحلیل ها و نمودارهای آن‌ها  ۵۸

فصل پنجم – نتیجه گیری ۶۲
۵- بحث و بررسی ۶۳
۶- نتیجه گیری نهائی ۶۵
۷- محدودیت های پژوهش ۶۶
۸- پیشنهادات ۶۸
توضیحات:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.