اطلاعیه

کتب روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی

روانشناسی شخصیت مجرم و مسئولیت کیفری

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho211 تعداد صفحات: ۸۳ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده  ۱ مقدمه  ۲ بخش اول : کلیات و تعاریف ۶ فصل اول : مفهوم شخصیت، تعاریف، اجزای شخصیت و انواع آن  ۶ مبحث اول : تعریف شخصیت  ۶ ۱-۱- تعریف لغوی شخصیت  ۶ ۱-۲-تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت ) ۷ …

مشاهده جزییات

مروری بر روان‌ شناسی دین

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho74 تعداد صفحات: ۱۸۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده مقدمه ۱ فصل اول رابطه روانشناسی و دین ۱۱ تعریف دین ۱۵ بررسی تئوریهای روانشناسانه دین ۲۱ ـ تئوری تحولی پیاژه ۲۲ ـ تئوری اریکسون ۲۵ ـ آلپورت ۲۷ ـ یونگ ۳۰ ـ هیوم ۳۵ ـ …

مشاهده جزییات

رابطه میزان نگرش مذهبی با رضایت زندگی زناشویی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho44 تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده تحقیق ۱ پیشگفتار ۲ فصل اول ۳ مقدمه ۴ بیان مساله ۶ اهمیت ، ضرورت و فواید تحقیق ۹ هدف های تحقیق ۱۲ فصل دوم ۱۳ ادبیات پژوهش با تاکید بر مبانی نظری تحقیق ۱۴ دیاگرام علی ۱۷ فرضیه ۱۸ …

مشاهده جزییات

رابطه باورهای دینی و ازدواج موفق

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho35 تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  فصل اول : ۱ مقدمه ۲ کلیات ۴ بیان مساله ۸ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱ اهداف تحقیق ۱۳ فرضیه ها ی تحقیق ۱۴ متغیرهای تحقیق ۱۴ تعاریف عملیاتی ۱۵ فصل دوم : ۱۶ انتخاب همسر ۱۷ از دست …

مشاهده جزییات

مقایسه ی میزان ابراز وجود (قاطعیت) بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR28 تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه: روانشناسی ورزشی: مفهوم روانشناسی ورزشی: مهارت‎های روانی: فصل اول مقدمه بیان مسئله آیا ورزش می تواند چنین محیطی را فراهم سازد ؟ ضرورت و اهمیت تحقیق هدف های پژوهش فرضیه های تحقیق یافته های اضافی پژوهش …

مشاهده جزییات

میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته در دانشگاه

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR10 تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول- طرح تحقیق    ۱ ۱-۱      مقدمه    ۲ ۲-۱ بیان مساله    ۲ ۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق      ۳ ۴-۱ اهداف پژوهش        ۳ ۱-۴-۱ هدف کلی          ۳ ۲-۴-۱ اهداف ویژه        ۳ ۵-۱ فرضیات تحقیق       ۴ ۶-۱ سوال پژوهشی         …

مشاهده جزییات