اطلاعیه

کتب روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی

بررسی رابطه ی تفکر غیر منطقی و یافتن هویت در سازگاری اجتماعی نوجوانان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL481 تعداد صفحات: ۱۸۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان  فهرست مطالب  فصل اول  مقدمه ۲ بیان مساله ۴ سوال مساله ۵ هدف تحقیق ۶ اهمیت و ضرورت تحقیق ۷ فرضیه های تحقیق ۸ متغیرهای پژوهشی ۹ فصل دوم روان شناسی اجتماعی چیست ؟ ۱۲ تعریف عملیاتی روان شناسی اجتماعی …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL479 تعداد صفحات: ۹۲ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  چکیده فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه طرح مسئله ضرورت و اهمیت پژوهش اهداف پژوهش پرسش‌های پژوهش فرضیه های پژوهش متغیرهای پژوهش تعاریف پژوهش فصل دوم مقدمه الف ) رشد اجتماعی رشد اجتماعی در دوران های مختلف رشد اجتماعی …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL478 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب: چکیده ۱ فصل اول:کلیات تحقیق ۲ مقدمه ۳ بیان مسئله ۵ سوال مسئله ۶ اهداف تحقیق ۶ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶ فرضیه های تحقیق ۷ متغیرهای تحقیق ۷ تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم ۸ فصل دوم: …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان به پان ترکیسم

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL477 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده تحقیق : در این پروژه که تحت عنوان ( بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان ۲۰ الی ۳۰ سال به پان ترکیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد و مشگین شهر می باشد …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال حدود سنی ۷ ساله

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL476 تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان    فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول : کلیات تحقیق ۲ مقدمه ۳ بیان مسئله ۴ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵ اهداف تحقیق ۶ فرضیه تحقیق ۷ تعاریف عملیاتی و نظری و واژه ها و مفاهیم ۷ فصل دوم : پیشینه و …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL475 تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  چکیده ۱ فصل اول : کلیات تحقیق ۲ مقدمه ۳ بیان مسئله ۵ اهمیت و ضرورت تحقیق ۷ اهداف تحقیق ۸ فرضیه های تحقیق ۹ تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم ۱۰ فصل دوم : پیشینه و ادبیات …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر روی پرخاشگری کودکان از دیدگاه والدین

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL473 تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول:کلیات پژوهش فرم نظر خواهی استاد…… چکیده……. مقدمه……. بیان مسئله……. اهمیت پژوهش اهداف اصلی(کلی)…. اهداف فرعی(جزئی). فرضیه تحقیق… تعریف مفهومی بازی های کامپیوتری….. تعریف مفهومی پرخاشگری….. تعریف عملیاتی پرخاشگری… تعریف عملیاتی بازی های کامپیوتری…… فصل دوم:پیشینه و …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه کننده به مشاورین مدارس

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL472 تعداد صفحه: ۲۰۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان  فهرست مطالب : فصل اول : مسأله مورد بررسی ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۴-۱- هدف کلی ۱-۴-۲- اهداف جزئی ۱-۵- فرضیه های پژوهش ۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱-۶-۱- سلامت …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL471 تعداد صفحات: ۹۶ صفحه فایلword قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول (الف ) مقدمه (ب)طرح مسئله موضوع این تحقیق (پ) هدف تحقیق (ت ) فرضیه تحقیق (ج) تعریف عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پرخاشگری در حیوانات داده های فیزیولوژی درباره پرخاشگری دیدگاههای مختلف در مورد پرخاشگری نتیجه …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL470 تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان  فهرست مطالب فصل اول مقدمه ۶ بیان مسئله ۸ اهداف تحقیق ۹ فصل دوم انگیزه هاى فیزیولوژیائی در سطح تحقق نفس ۱۴ تفاوت عز نفس با خود پنداره ۲۱ ریشه ها و ابعاد عزت نفس ۲۲ عزت نفس بالا و …

مشاهده جزییات