اطلاعیه

کتب روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی

رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی(دختران و پسران )

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL129 تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان  فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق ۵ مقدمه ۶ بیان مساله ۶ فرضیه های تحقیق ۱۰ ضرورت و اهداف پژوهش ۱۰ تعاریف مفاهیم واژگان ۱۲ فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق ۱۴ مقدمه ۱۵ تعریف سخت رویی ۱۶ …

مشاهده جزییات

رابطه بین کمال گرایی و تربیت تولد

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL128 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول :موضوع پژوهش ۵ بیان مساله ۶ فرضیه های پژوهش ۸ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها ۹ فصل دوم : بخش نظری ۱۰ مفهوم کمال گرایی ۱۱ اهمیت کمال گرایی ۱۲ کمال گرایی از دیدگاه اندیشمندان ۱۳ …

مشاهده جزییات

رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL126 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده ۸ فصل اول / کلیات / پژوهش ۹ مقدمه ۱۰ بیان مسأله ۱۲ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۳ اهداف پژوهش ۱۵ فرضیه پژوهش ۱۵ تعاریف عملیاتی ۱۵ فصل دوم / ادبیات مربوط به تحقیق/ ۱۶ …

مشاهده جزییات

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL125 تعداد صفحات: ۸۵   صفحه فایل word قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان   فهرست مطالب چکیده مقدمه ۲ فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی ۱ـ بیان مسئله ۷ ۲ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۱ ۳ـ اهداف ۱۴ ۴ـ فرضیه‌های پژوهش ۱۵ ۵ـ متغیرها و تعریف عملیاتی آنها ۱۶ ۶ـ خلاصه ۱۸ …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL124 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان  فهرست مطالب چکیـده ۱ مقـدمه ۳ بیان مسئله ۵ اهمیت مسئله ۶ هدف پژوهشی ۷ سؤال پژوهشی ۷ تعریف عملی مفاهیم و متغیـرهای مورد مطالعـه ۸ مقیاس اندازه گیـری متغیـرها ۸ نقش متغیـرها ۸ پیشینـه پژوهش ۱۰ زمینـه نظری …

مشاهده جزییات

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL122 تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل word قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده تحقیق فصل اول «طرح تحقیق»  – مقدمه – بیان مسأله – ضرورت و اهمیت تحقیق – اهداف تحقیق – سؤالات و فرضیات تحقیق – روش تحقیق – جامعه پژوهش و حجم نمونه – تعریف واژه‎ها و …

مشاهده جزییات

بررسی خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL121 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق ۱ مقدمه ۲ «کلیات» : بیان مسئله ۴ اهمیت و لزوم طرح مسئله ۵ اهداف تحقیق ۷ متغیر های تحقیق ۸ فرضیه تحقیق ۹ سؤال تحقیق ۹ فصل دوم : پیشینه و ادبیات …

مشاهده جزییات

بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL120 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه  فایل word قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب عنوان                                             صفحه فصل اول : مبادی تحقیق ۱- مقدمه ………………………………….. ۱ ۲- موضوع تحقیق و تبیین آن …………………….. ۳ ۳- بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)…………. ۵ ۴- انگیزه محقق در انتخاب موضوع………………… ۷ ۵- هدف …

مشاهده جزییات

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به امتحانات اساتید

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL118 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب مشخصات۱ بسم الله۲ خلاصهمقاله به صورت فارسی۳ تقدیم به۴ سپاسگزاری۵ فهرست مطالب۶ فصل اول(کلیات تحقیق۸ مقدمه۹ بیان مسئله۱۱ ضرورت و اهمیت تحقیق۱۳ اهداف تحقیق۱۵ متغیر های تحقیق۱۶ سوالات ویژه تحقیق۱۷ فرضیه های تحقیق۱۸ تعریف واژه ها۱۹ تعاریف …

مشاهده جزییات

بررسی نگرش جوانان نسبت به آینده درجامعه

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL117 تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق عنوان تحقیق: تحدید تحقیق: بیان مسأ له پرسش آغازین: اهداف تحقیق : سوالات تحقیق: اهمیت تحقیق: ضرورت تحقیق : فصل دوم مبانی بینشی تعریف مسأ له پیشینه مطالعاتی جوانان : بیگانگی،الگو هاونگرش ها جوانان …

مشاهده جزییات