کتب روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی روانشناسی ، علوم اجتماعی و علوم تربیتی مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL130 تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه فایل word قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان  فهرست مطالب فصل اول مقدمه بیان مسئله هدف پژوهش اهمیت پژوهش ارائه فرضیه تحقیق تعریف نظری اصطلاحات تعریف عملیاتی اصطلاحات فصل دوم رفتار اسناد اسناد کنترل خود چهره های مشخص رفتار تعیین کننده های درونی و بیرونی کنترل تفاوتهای …

مشاهده جزییات

رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی(دختران و پسران )

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL129 تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان  فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق ۵ مقدمه ۶ بیان مساله ۶ فرضیه های تحقیق ۱۰ ضرورت و اهداف پژوهش ۱۰ تعاریف مفاهیم واژگان ۱۲ فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق ۱۴ مقدمه ۱۵ تعریف سخت رویی ۱۶ …

مشاهده جزییات

رابطه بین کمال گرایی و تربیت تولد

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL128 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول :موضوع پژوهش ۵ بیان مساله ۶ فرضیه های پژوهش ۸ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها ۹ فصل دوم : بخش نظری ۱۰ مفهوم کمال گرایی ۱۱ اهمیت کمال گرایی ۱۲ کمال گرایی از دیدگاه اندیشمندان ۱۳ …

مشاهده جزییات

رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL126 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده ۸ فصل اول / کلیات / پژوهش ۹ مقدمه ۱۰ بیان مسأله ۱۲ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۳ اهداف پژوهش ۱۵ فرضیه پژوهش ۱۵ تعاریف عملیاتی ۱۵ فصل دوم / ادبیات مربوط به تحقیق/ ۱۶ …

مشاهده جزییات

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL125 تعداد صفحات: ۸۵   صفحه فایل word قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان   فهرست مطالب چکیده مقدمه ۲ فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی ۱ـ بیان مسئله ۷ ۲ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۱ ۳ـ اهداف ۱۴ ۴ـ فرضیه‌های پژوهش ۱۵ ۵ـ متغیرها و تعریف عملیاتی آنها ۱۶ ۶ـ خلاصه ۱۸ …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL124 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان  فهرست مطالب چکیـده ۱ مقـدمه ۳ بیان مسئله ۵ اهمیت مسئله ۶ هدف پژوهشی ۷ سؤال پژوهشی ۷ تعریف عملی مفاهیم و متغیـرهای مورد مطالعـه ۸ مقیاس اندازه گیـری متغیـرها ۸ نقش متغیـرها ۸ پیشینـه پژوهش ۱۰ زمینـه نظری …

مشاهده جزییات

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL122 تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل word قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده تحقیق فصل اول «طرح تحقیق»  – مقدمه – بیان مسأله – ضرورت و اهمیت تحقیق – اهداف تحقیق – سؤالات و فرضیات تحقیق – روش تحقیق – جامعه پژوهش و حجم نمونه – تعریف واژه‎ها و …

مشاهده جزییات

بررسی خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL121 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق ۱ مقدمه ۲ «کلیات» : بیان مسئله ۴ اهمیت و لزوم طرح مسئله ۵ اهداف تحقیق ۷ متغیر های تحقیق ۸ فرضیه تحقیق ۹ سؤال تحقیق ۹ فصل دوم : پیشینه و ادبیات …

مشاهده جزییات

بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL120 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه  فایل word قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب عنوان                                             صفحه فصل اول : مبادی تحقیق ۱- مقدمه ………………………………….. ۱ ۲- موضوع تحقیق و تبیین آن …………………….. ۳ ۳- بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)…………. ۵ ۴- انگیزه محقق در انتخاب موضوع………………… ۷ ۵- هدف …

مشاهده جزییات

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به امتحانات اساتید

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL118 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب مشخصات۱ بسم الله۲ خلاصهمقاله به صورت فارسی۳ تقدیم به۴ سپاسگزاری۵ فهرست مطالب۶ فصل اول(کلیات تحقیق۸ مقدمه۹ بیان مسئله۱۱ ضرورت و اهمیت تحقیق۱۳ اهداف تحقیق۱۵ متغیر های تحقیق۱۶ سوالات ویژه تحقیق۱۷ فرضیه های تحقیق۱۸ تعریف واژه ها۱۹ تعاریف …

مشاهده جزییات