کتب روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی روانشناسی ، علوم اجتماعی و علوم تربیتی مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

بررسی رابطه ی بین جنسیت مشارکت اجتماعی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL520 تعداد صفحات: ۵۷ صفحه فایلword قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار ۱ چکیده: ۳ فصل اول ۴ مقدمه ۵ بیان مسئله: ۶ اهمیت و ضرورت تحقیق ۸ اهداف تحقیق: ۹ سؤالات تحقیق: ۹ فرضیات تحقیق: ۹ متغیرهای تحقیق: ۱۰ تعریف متغیرهاواصطلاحات ۱۱ تعریف عملیاتی مفاهیم ومتغیرها ۱۲ مشارکت رسمی: ۱۲ مشارکت غیر رسمی: ۱۳ ارزیابی فایده های مشارکت: ۱۳ آگاهی از مکانهای مشارکتی: ۱۳ …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL519 تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست پیشگفتار ۱ چکیده ۳ فصل اول ۴ (طرح تحقیق) ۴ مقدمه ۵ بیان مسئله ۸ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱ اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق ۱۳ هدف کلی: ۱۳ اهداف جزئی: ۱۳ فرضیات: ۱۳ سؤالات: ۱۳ متغیر های تحقیق: ۱۴ تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۴ مشارکت ۱۴ امنیت: ۱۵ عملیاتی نمودن ابعاد امنیت: ۱۶ فصل …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزم های دفاعی در دانشجویان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL518 تعداد صفحات: ۱۵۲ صفحه فایلword قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده: فصل اول : مقدمه مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت مسئله اهداف پژوهش سوالات اصلی پژوهش سوالات کلی سوالات اختصاصی متغیرهای پژوهش : تعاریف عملیاتی متغییرها : تعاریف نظری متغییرها : فصل دوم : پیشینه ی پژوهش …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین مهارت های زندگی با میزان اضطراب در دانشجویان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL517 تعداد صفحه : ۹۰ فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان چکیده : امروز ، به رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه زندگی و تجدد گرایی ، بسیار از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانای های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در …

مشاهده جزییات

بررسی هوش عاطفی زنان و مردان دانشجو مشاوره و مهندسی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL516 تعداد صفحات: ۱۲۴ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اوّل : کلیات مقدمه : بیان مسئله : اهمیت و ضرورت پژوهش : هدفهای پژوهش : پرسشهای پژوهش : فرضیه های پژوهش : تعاریف نظری مفاهیم : تعریف عملیاتی : فصل دوم : مروری بر تئوریهای موجود …

مشاهده جزییات

شناخت ارتباط میان افسردگی شغلی کارکنان بانک ملی با کارکرد های خانوادگی آنها

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL514 تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه: ۱ بیان مساله: ۴ اهمیت مساله: ۶ هدف کلی: ۷ اهداف جزئی: ۷ فرضیات: ۸ تعاریف نظری و عملی: ۸ فرسودگی شغلی: ۱۱ فرسودگی شغلی: ۱۲ تاریخچه مفهوم فرسودگی شغلی: ۱۲ مرحله اولیه یا پیشگام: ۱۳ مرحله …

مشاهده جزییات

بررسی معضل اعتیاد از دیدگاه اجتماعی و حقوقی و بررسی عوامل گرایش به مواد مخدر

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL511 تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه : تعریف اعتیاد به مواد مخدر ۱- نوآوری: ۲- مناسک گرایی: ۳- انزواطلبی: ۴- شورش: بررسی اعتیاد از دیدگاه حقوقی : ۱- مفهوم اعتیاد و وضعیت حقوقی آن در ایران و کشورهای دیگر ۱ـ۱) مفهوم اعتیاد ۲ـ۱) …

مشاهده جزییات

بررسی کارآیی و میزان تاثیر گذاری مشاوره در خانواده های مشاوره شده و خانواده های مشاوره نشده

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL510 تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده فصل اول(کلیات تحقیق): مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه تحقیق متغیرهای تحقیق تعاریف عملیاتی. فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش) مبانی نظری هدف از تربیت سابقه تاریخی تربیت وظیفه تربیت اگر …

مشاهده جزییات

بررسی علل و عوامل خشونت های خانگی علیه زنان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL509 تعداد صفحات: ۱۰۳ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان مقدمه محققان زیادی در مورد خشونت تعریف ارائه داده اند ،‌گلز و استراوس خشونت را رفتاری با قصد و نیت آشکار و یا رفتاری با قصد پنهان کردن اما قابل درک برای وارد کردن آسیب فیزیکی به فرد دیگری می …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه لکنت زبان و سلامت روان دانش آموزان مقطع ابتدایی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL508 تعداد صفحات: ۸۷ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده۸ فصل اول(کلیات تحقیق): مقدمه ۱۰ بیان مساله۱۲ اهمیت و ضرورت تحقیق۱۳ اهداف تحقیق۱۴ فرضیه تحقیق۱۴ متغیرهای تحقیق۱۴ تعاریف عملیاتی. ۱۵ فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش) مبانی نظری۱۷ هدف از تربیت۱۸ سابقه تاریخی تربیت۱۹ وظیفه تربیت۲۰ …

مشاهده جزییات